Att stärka hälsan genom Omega-3 utan att vara en miljöbov

I föregående inlägg  så diskuterade vi huruvida kosttillskott fungerar. Behöver vi dem eller är det en dyr onödig utgift? Nu har turen kommit till det omåttligt populära kosttillskottet Omega-3. Vad säger forskningen om detta?

Det finns två huvudsakliga sorters Omega-3 fettsyror. Dels eicosapentaenoic acid (EPA) men också docosahexanoic acid (DHA). Omega-3 finns även i formen alphalinolebic acid (ALA), en fettsyra som är ett förstadium till Omega-3. Fisk och fiskleverolja innehåller höga halter av både EPA och DHA och att inta detta är något som länge rekommenderats till personer med hjärt-och kärlproblem. 

Flertalet studier visar att Omega-3 även är antiinflammatoriskt, stärker hjärnans hälsa och kan lindra artros. Enligt forskare är det bästa sättet att få i sig Omega-3 genom kosten, men även tabletter har visat sig ha en viss effekt.

Studier gjorda kring kosttillskott med Omega-3 visar väldigt varierande resultat

En studie gjord på 8000 patienter med hjärt- och kärlsjukdomar påvisade positiva resultat. Hälften av patienterna fick placebo, medan den andra hälften fick Omega-3 tabletter med ren EPA fettsyra. Resultatet visade att Omega-3 gruppen fick färre hjärtattacker och strokes jämfört med placebo gruppen. Dessutom hade Omega-3 gruppens blodfetter sjunkit markant.

Andra studier gjorda kring kosttillskott med Omega-3 visar dock inte lika positiva resultat. Vid en studie undersökte man ett kosttillskott som kombinerade EPA med DHA. Samma princip gällde även vid denna studie; hälften fick Omega-3, den andra hälften placebo. Grupperna visade ingen skillnad alls i resultat. 

Ytterligare studier bekräftar att Omega-3 tillskott med enbart EPA gav effekt medan tillskott med DHA var verkningslöst. Ett flertal studier visar dock motsatsen. Där har kosttillskott innehållande DHA visat stora hälsoeffekter. 

Snurrigt värre kan man tycka. Det verkar onekligen skilja sig mycket åt beroende på vilket preparat man studerar. Det forskarna dock är eniga om är att bäst hälsoeffekt får vi när vi intar Omega-3 via kosten.

Klimatpåverkan

Ett annat problem med Omega-3 kosttillskott är dess påverkan på naturen och klimatet. För att framställa Omega-3 tabletter har man länge använt sig av fiskleverolja utvunnet från sardiner, lax och makrill. Men på sista tiden har en ny sorts olja dykt upp på Omega-3 marknaden; krillolja, gjord på krill från Antarktis. Krilloljan sägs vara lättare att ta upp för kroppen, vilket har lett till att Omega-3 gjord på krill har ökat i popularitet. (Många forskare understryker dock att det inte finns någon skillnad i upptagningsförmåga.) 

På grund av att fiskeindustrin ägnat sig åt överfiske som bidragit till att ett flertal fiskarter blivit utrotningshotade, så har krillolja marknadsförts som ett mer miljövänligt Omega-3 alternativ. Vilket dessvärre har visat sig vara motsatsen. De som är bekanta med hur marknadsekonomi och PR fungerar förstår säkerligen att är något populärt och marknadsförs på rätt sätt så köper vi produkterna. Populäriteten och efterfrågan på krillolja har nu blivit så pass stor att krillfisket hotar Antarktis biologiska mångfald.

Krill är själva nyckeln i Antarktis ekosystem. Den är rik på järn som ger Södra Oceanen näring och är basfödan för valar, sälar och pingviner. Den spelar även en central roll för havets förmåga att absorbera koldioxid. 

Minskar krillbeståndet så minskar även beståndet av valar, sälar och pingviner. Vi kan redan nu se att krillfisket har drabbat pingvinerna, som drastiskt minskat i antal. Det finns även studier som visar ett minskat bestånd av vissa valarter. Antarktis tillstånd är redan kritiskt pga den rådande klimatkrisens högre temperaturer, vilket har bidragit till att Antarktis isar smälter. Vi behöver därför värna extra om Antarktis ekosystem och dess biologiska mångfald för att inte spä på klimatkrisen ytterligare.

Så hur kan vi få i oss Omega-3 för att stärka vår hälsa utan att spä på klimatkrisen?

Fiskeindustrin har länge hotat världshavens fiskbestånd. Detta har skapat en obalans i de marina ekosystemen där alla havslevande organismers överlevnad står på spel. Se bara på vårt eget Östersjön där sillen och strömmingens bestånd numera är hotad. Andra faror som fiskeindustrin bidragit till är den ökade halten tungmetaller och mikroplaster som vi får i oss genom att äta fisk. Odlad fiskar är dessvärre inte lösningen, då fiskfarmar ofta är dåligt övervakade, fulla av antibiotika och släpper ut gifter till närliggande vattendrag. 

Fröer såsom linfrön, chiafrön samt valnötter är rika på Omega-3 men i formen ALA vilket innebär att kroppen måste omvandla ALA till EPA och DHA, vilket är en komplex process. En del forskning tyder även på att det är en ytterst marginell del av ALAn som faktiskt konverterar till EPA och DHA. Det finns dock mycket andra nyttigheter i fröer och nötter så fortsätt för all del att äta fröer.

Så vad är lösningen? Miljövänlig Omega-3:

  1. Odlade ostron. Ostronfarmars påverkan på naturen är minimal. Ostron innehåller stora mängder både DHA och EPA. De innehåller även vitamin B12, zink, magnesium samt antioxidanter.
  2. Alger. Ett miljövänligt sätt att få i sig Omega-3 är genom att äta alger. Alger innehåller ca 80 % mer DHA och EPA än fiskleverolja.
  3. Ägg från frigående höns är ett bra sätt att få i sig Omega-3. Hönsen äter fröer rika på ALA som de sedan konverterar om till DHA och EPA.
  4. Regnbåge, denna laxfisk som leker i sötvatten är ett bra val både för miljön och hälsan enligt Världsnaturfonden. Men vi bör då välja Regnbåge odlad främst i Norden och i Schweiz.

 

Källor:

Health Harvard

License to krill

Krill oil vs fish oil

Ocean friendly ways to get more Omega 3s

WWF Fiskguiden