Äldres psykiska ohälsa

Dags att uppmärksamma årsrika kvinnors psykiska ohälsa

På måndag den 8 mars är det internationella kvinnodagen. I samband med detta vill vi uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre kvinnor genom en debattartikel som idag publiceras i Sydsvenskan.

 

Kvinnor över 65 år besväras i högre utsträckning av depression och ångest jämfört med män i samma ålder och jämfört med befolkningen i övrigt. Äldre kvinnor använder också i högre utsträckning antidepressiv medicin. Enligt Folkhälsomyndigheten besväras en tredjedel av alla kvinnor över 65 år av ångestproblematik och 18 procent  är drabbade av depressiva symtom.

 

Bättre vård och förebyggande insatser behövs

Nu kräver Barbro Hejdenberg Ronsten från RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa), Alexandra Charles von Hofsten från 1,6 miljonersklubben för kvinnor och hälsa samt Christina Allaskog från Riksföreningen Äldres Hälsa bättre vård och mer förebyggande insatser när det gäller psykisk ohälsa bland kvinnor.

 

För att minska den psykiska ohälsan bland äldre måste:

 

  • Tillgången till psykologhjälp öka för både äldre kvinnor och män.
  • Vårdpersonalens kunskap om antidepressiva läkemedels påverkan på äldre förbättras.
  • Forskning om psykisk hälsa bland äldre öka.
  • Äldrepsykiatrin utökas.

 

Det är dags att det svenska samhället, framför allt vården, gör upp med ålderismen och synliggör årsrika kvinnors psykiska ohälsa.

 

Läs mer på:

https://www.sydsvenskan.se/2021-03-06/gor-upp-med-alderismen-och-synliggor-arsrika-kvinnors-psykiska-ohalsa