Tro på din egen anpassningsförmåga

Att tro på sin egen anpassningsförmåga

Hur kan vi förbättra vår anpassningsförmåga i påfrestande tider? En ny studie har funnit vissa intressanta svar som vi tänkte titta närmare på i veckans blogginlägg.

 

En ny studie publicerad i tidskriften Emotion har studerat människans anpassningsförmåga i svåra tider och hur vi kan förbättra vår anpassningsförmåga. Studien har genomförts av forskare vid University of Zurich och New York, och forskarna valde att fokusera på människans tro på sig själv och sina förmågor som avgörande för vår anpassningsförmåga.

 

Vikten av att tro på sin egen förmåga

Någon som har lätt för att anpassa sig är självsäker på sin förmåga att klara av vilken situation som helst, med vetskapen om att han eller hon kan lita på sig själv för att lyckas. Den här personlighetstypen är även en bra problemlösare och har bra känslokontroll, samt är ofta bestämd och uthållig.

 

Studien

Forskarna bakom studien följde 75 friska personer och undersökte deras reaktioner på negativa minnen. En grupp blev tillsagda att tänka på ett tillfälle när de upplevde att de effektivt kunde ta itu med ett problem, därefter blev de uppmanade att försöka minnas ett negativt minne. Den andra gruppen blev uppmanade att tänka på ett positivt minne som inte hade någon koppling till hur de effektivt kunnat itu med något problem.

Det visade sig att den grupp som först hade fått fokusera på sina förmågor var mer positivt inställda efter undersökningen jämfört med den andra gruppen. Efter att deltagarna hade fått reflektera över sina egna förmågor upplevde de att det blev lättare att omvärdera en negativ situation och att se på den utifrån ett annat perspektiv. Enligt Brigit Kleim, professor i psykologi vid UZH, upplevde deltagarna sina negativa minnen som mindre stressande jämfört med deltagargruppen som fokuserade på sina positiva minnen som inte hade koppling till hur de lyckats ta itu med något problem.

 

Vad kan vi lära oss av resultatet?

I prövande tider som de vi nu lever i kan det vara hjälpsamt att reflektera över våra egna förmågor.

 

Du kan exempelvis reflektera över följande:

  • Tillfällen då du tagit dig ur en besvärlig situation.
  • Tillfällen då du klarat av något prestationsartat.
  • Tillfällen då du lyckats lösa ett problem.
  • Tillfällen då du känt att du har lyckats med något.

 

Nästa gång du står inför en utmaning kan det vara klokt att tänka tillbaka på tidigare tillfällen då du har lyckats med något (exempelvis utifrån ovan ställda frågor). Genom att tro på dig själv och dina egna förmågor står du bättre rustad att möta en oviss framtid med självförtroende. Enligt författarna till studien kan detta dessutom bidra till en ny behandlingsmetod för terapeuter.

Att tro på sina egna förmågor spelar en viktig roll när det kommer till vår övergripande livskvalitet och när det kommer till hur vi hanterar olika situationer (särskilt påfrestande situationer).

Om du strävar efter att stärka dig själv inför nya utmaningar kan det därför vara klokt att börja med att påminna dig själv om allt som du redan har lyckats med.

Här tipsar vi om några andra sätt som du kan testa för att härda ut i svåra tider!

Källa:

www.mindbodygreen.com – ”New Study Identifies One Straightforward Way To Boost Your Resiliency”