Den åldrande kroppen

När vi åldras genomgår kroppen en rad förändringar helt naturligt. Det är en del av livets gång, men som kanske inte alltid är så lätt att handskas med. Det kan bli svårt att anpassa sig när vi känner att vi inte är lika starka eller pigga såsom vi en gång var.

Kroppens åldrande ser liknande ut för de flesta. Men kan upplevas på olika sätt. I stort sätt hela kroppens funktioner påverkas och ibland är det lätt att oroa sig kring vad som händer med ens kropp och hälsa. 

Gällande fysiska funktioner i det kardiovaskulära systemet sker förändringen i form av förlorad elasticitet hos blodkärlen och eller att fettdepåer lättare byggs upp i artärerna. Två orsaker som gör det svårare för hjärtat att pumpa runt blodet och anledningen till att vi kan utveckla högt blodtryck. Ett högt blodtryck och en känsla av att hjärtat slår hårdare utlöser ofta ångest och oro kring vår egen hälsa. Det kan därför vara värt att komma ihåg att förändringar i hjärt- och kärlsystemet är en del av åldrande processen. Misstänker du att du har högt blodtryck så tveka dock aldrig att ta kontakt med din läkare.

Även vår benmassa påverkas av åldern. Benmassan förlorar både storlek och täthet med åren. Vilket gör att risken för benbrott ökar. Även musklerna försvagas vilket leder till att vi står mindre stabilt. Rädslan för att ramla och bryta benen är vanligt, framförallt hos äldre kvinnor. Denna rädsla leder ofta till inaktivitet, vilket i sin tur leder till ytterligare ökad ostadighet. En ond cirkel av minskad rörlighet, muskelsvaghet och begränsad fysisk aktivitet har nu startat. 

Även synen och hörseln påverkas av åldern. Vilket kan begränsa en i sociala situationer. Nedsatt hörsel drabbar hela två tredjedelar av alla över 60 år. Hjärnan mår faktiskt som allra bäst av att höra. Det finns flera studier som visar sambandet mellan hörselnedsättning hos äldre och ökad risk för att utveckla demenssjukdom. Har du nedsatt hörsel, tveka därför inte att ta kontakt med vården, det finns hjälp att få.

Vårt behov av toalettbesök förändras även när vi åldras. Tjocktarmens struktur förändras nämligen, vilket gör att vi lättare blir förstoppade. Även urinblåsan påverkas av åldern. Den blir mindre elastisk vilket leder till att vi behöver gå på toaletten oftare. Bäckenets muskulatur försvagas även, vilket kan leda till att vi förlorar kontrollen över urinblåsan och det kan vara svårt att tömma blåsan ordentligt. Vi kan även utveckla problem med inkontinens. Hos män är prostataproblem vanligt. Ta alltid kontakt med läkare och gör regelbundna kontroller ifall du märker att något inte känns som det ska.

För att åldras så hälsosamt som möjligt så visar forskning att regelbunden fysisk aktivitet är a och o. För att hjälpa hjärtat att pumpa och få ned ett högt blodtryck så rör på dig regelbundet, då undviker du även ytterligare hjärtproblem. För att stärka skelettet och musklerna så är det viktigt att du styrketränar. Har du en stark kropp så står du stabilare och du minskar dessutom risken för benbrott om du skulle ramla.

Genom att hålla en hälsosam diet bestående av ett högt intag av grönsaker och fullkorn så hjälper du både ditt hjärta att må bra samt undviker förstoppning. Att fylla på kroppen regelbundet med vätska kan hjälpa dig att kissa regelbundet.

Det finns såklart ytterligare saker som sker i kroppen när vi åldras. Den stora utmaningen för många är dock hur kroppsliga förändringar påverkar en mentalt. Förändringar i kroppen kan påverka vårt sätt att leva och vi måste försöka att anpassa oss till de nya förutsättningarna så gott det går. Vi kanske blir begränsade och kan inte leva såsom vi tidigare har gjort.

Vi har pratat med Börje 68 år, som har drabbats av ateroskleros, åderförfettning, ett tillstånd där fett har ansamlats i vadernas blodkärls väggar. Detta har gjort blodkärlen trängre och blodet har fått svårt att passera. Börje har tidigare varit rökare under många års tid vilket antas vara den primära orsaken till sjukdomen. Forskning visar nämligen en tydlig kontinuerlig och linjär relation mellan rökning och ateroskleros. I praktiken innebär detta att Börje upplever stor smärta när han går.

Vi frågar honom om hur hans tillstånd har påverkat hans liv. Börje berättar att det har förändrats radikalt. Han är fullt medveten om att det är viktigt att röra på sig, men det gör dessvärre så pass ont att han undviker att gå i onödan.

Han tillägger; ”det är ju skönare att sitta still och slippa smärta än att gå och ha ont. I början kändes det lite deppigt säger Börje men det gäller att göra det bästa av situationen. Tidigare var promenader bland det bästa jag visste. Att promenera runt och upptäcka staden, uppleva årstiderna, att se människor komma och gå. Besöka ett museum. Det känns nedstämt att inte kunna uppleva allt det spontant längre. Jag väljer numera mina tillfällen då jag måste ta mig ut med omsorg.”

Han har även ett fysioterapeutiskt program som han försöker att följa för att stärka kroppen så gott det går. Han fortsätter. ”Rörelsenedsättningen har förändrat mitt sätt att leva men det är ingen idé att bli deprimerad för det. Det gäller att göra det bästa av det man har nu, jag försöker numera upptäcka världen genom dokumentärer istället. Jag försöker se det såhär; nu har jag mer tid att förkovra mig i kunskap och film!”

 

Källor:

Healthy aging in depth

Hörselnedsättning

Fallprevention

Läkartidningen