Det japanska ikigai

Att lämna arbetslivet och gå i pension tillhör en av livets största förändringar. Hur vi reagerar på denna övergång och hur vi väljer att tillbringa vår tid är högst individuellt. En del omfamnar en tid av lugn och ro och njuter av att ta dagen som den kommer och att leva helt kravlöst, kanske som kontrast till ett tidigare kravfyllt arbetsliv, medan andra fyller livet med aktiviteter. Oavsett hur vi väljer att förgylla vår tillvaro är det upp till var och en.

 

I det här blogginlägget tänkte vi redogöra för det japanska förhållningssättet ikigai som har visat sig kunna stärka hälsan, inte minst för den som är äldre.

Inspiration från Japan

Japan är ett land som har en intressant syn på åldrande. Landet har, enligt statistik, en av världens äldsta befolkningar – enligt vissa beräkningar den äldsta i världen med 29,1 % som är över 65 år. En anledning till att Japan har en växande åldrande befolkning, med platser som exempelvis ön Okinawa (som är en av världens så kallade blå zoner) med många hundraåringar, tros bero på praktiserandet av ikigai.

Vad betyder ikigai?

Ikigai betyder ungefär ”värdet med att leva”. Ikigai är ett japanskt ord som är ungefär tusen år gammalt och kommer från orden ikiru som betyder ”att leva” och kai som betyder ungefär ”värde”. Det är alltså ett begrepp som kan beskrivas som det som får oss att känna oss tillfreds med livet, och det som får oss att stiga upp på morgonen. Det kan vara något stort, men det kan också vara något litet och vardagligt som får oss att känna tacksamhet och till och med harmoni. Ikigai handlar dessutom om framtidstro, hopp och viljan att utvecklas – både vad gäller oss själva och andra – och det är vägen och resan mot våra mål som är i fokus och inte bara målen i sig.

 

Forskning i allmänhet visar att en känsla av mening och syfte medför flera hälsofördelar för personer i alla åldrar, men japansk forskning i synnerhet visar att ikigai kan stärka hälsan och hjärnans funktioner samt bidra till ökad livslängd framför allt hos äldre personer.

Ikigai bygger på tre insikter om en själv: 

 • den man är
 • det man vill förändra
 • de sammanhang som man vill verka i

Dåtid, nutid och framtid betraktas som sammanlänkade och det handlar om att förstå sin egen livsriktning.

Övergångar i livet

I Japan betraktas övergången från arbetslivet till pensionen som en period där man omvärderar syftet med livet. Äldre japaner söker ofta olika sätt att vara till nytta, menar Yoshimo Masimuto, professor vid Stanford University och författare till boken Faces of aging: The lived experiences of the elderly in Japan. Hon menar att äldre japaner baserar sitt sätt att vara till nytta på utifrån just deras ikigai – deras syfte.

 

Deras Ikigai styr sedan deras sätt att leva. Vad ens ikigai är varierar men för många japaner handlar ikigai om att ge till andra och/eller att göra skillnad.

 

Enligt coachen Andrea Jacques finns det fyra olika aspekter av ikigai att fokusera på, där delarna många gånger är sammanlänkade men där man ändå brukar ha sitt huvudsakliga fokus på någon av aspekterna.

 

De fyra aspekterna är:

 • att ge/göra skillnad – det kan handla om att hjälpa till med barnbarn eller exempelvis vara mentor inom ramen för sitt tidigare yrke för någon yngre.
 • att göra rätt saker – det handlar om att göra det man älskar att göra och det som ger en energi.
 • att vara sig själv – det handlar om att hitta sitt autentiska jag eller fortsätta vara sitt autentiska jag, den som man vill vara.
 • att skapa eller uppnå något särskilt – det kan handla om något litet eller något stort, allt från att sticka en tröja till att bygga en stuga eller att ägna sig åt välgörenhet.

 

Den sista aspekten av ikigai, om att skapa, kan förklara varför de japaner som fokuserar på denna aspekt ofta använder pensionen till att förverkliga alla sina personliga projekt.

 

Hur kommer man igång?

I slutändan handlar det om att ställa sig frågor som:

 • Vilka värderingar, behov och drivkrafter har jag?
 • Vilka relationer, grupper och situationer känns betydelsefulla för mig (t.ex. familj, föreningsliv, samhället i stort)?
 • Vad skapar betydelse och meningsfullhet i mitt liv (stort som smått)?
 • Vad vill jag bli ihågkommen för?

 

Om du kan besvara dessa frågor har du sannolikt kommit en bra bit på vägen för att skapa just din ikigai.  

 

 

Källor:

Vad betyder ikigai?

Embracing the Japanese Approach to Aging

Ikigai and Aging Well