Din villaförort kan göra dig deprimerad

Enligt forskning gjord av Högskolan i Gävle, tillsammans med Yale University i USA samt Århus Universitet i Danmark, så är risken 20 procent högre att drabbas av en depression om man är bosatt i en villaförort.

Man har sedan tidigare känt till att människor som bor i städer oftare drabbas av depression än människor som är bosatta på landsbygden. Men nu har nya studier som bygger på AI kombinerat med satellitbilder konstaterat ett tydligt samband mellan depression och just villaförorter.

Stephan Barthel, som är professor i Miljövetenskap och ledare för Hållbar Stadsutveckling vid Högskolan i Gävle, berättar om studien för SVT.se ; ”Forskningen visar även att man löper 20 procents lägre risk att drabbas av depression om man är bosatt i ett höghusområde förutsatt att man har tillgång till öppna ytor, vatten, parker och naturområden.” 

Han berättar vidare att boende i villaområden mest umgås på den egna tomten och att områdena ofta saknar sociala platser såsom parker att träffas i. Fastigheterna ligger även glesare från varandra jämfört med i städer och i höghusområden. Han säger att resultatet av studien visar att vi människor dels behöver närheten till varandra men också närheten till den vilda naturen för att må som allra bäst.

”Ska man bygga för mental hälsa behöver alltså inte förtätning vara negativt eftersom det ökar möjligheterna för social interaktion. Däremot är det även viktigt med närhet till öppna ytor med natur och vatten”.

Studien har granskat satellitbilder tagna i Danmark under 30 års tid som klassificerat bebyggelsen  beroende på höjd och hur tätt de står. Man har sedan samkört materialet med hälsoregister och socioekonomiska register. Forskarna har även tagit hänsyn till kända faktorer som ökar risken för depression såsom genetiskt arv, ifall personen är arbetslös eller ensamstående. 

Områden med hög andel depressioner saknar ofta både mötesplatser och större grönområden. Karl Samuelsson, även han professor i miljövetenskap vid Högskolan i Gävle, hoppas att stadsplanerare kommer att ta studien i hänsyn i sitt framtida arbete. ”Fortsatt bebyggelse av bilberoende småhusområden är varken bra för det psykologiska välbefinnandet eller klimatomställningen.”

Vi tycker att dessa forskningsresultat är mycket intressanta. Forskningen bekräftar tidigare studier som visar dels hur viktigt det är med upplevd gemenskap för att vi ska må bra psykiskt, men även kopplingen mellan välbefinnandet och närheten till naturen.

 

Källor:

Villaområden ökar risken för depression med 20 procent

Folk som bor i villaområden mer deprimerade än andra

Villa och radhusområden ökar risken för depression