Fysisk beröring

Att vi mår bra av mänsklig kontakt är en vedertagen sanning. Närhet, beröring och känslan av gemenskap är viktig för oss alla. 

Helena Backlund Wasling, som forskar inom neurofysiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har skrivit boken Närmare, om det livsviktiga att röra vid varandra. Boken tar upp hur beröring fungerar som ett socialt klister som gör oss mer samarbetsvilliga, generösare samt även lyckligare. Att röra vid varandra påverkar vårt välbefinnande och gör oss mer resistenta mot både stress och sjukdomar.

När vi blir berörda på ”rätt sätt” dvs beröring med ett gott syfte, så skickas signaler till hjärnan som frigör må bra-hormonet oxytocin. Däremot händer inte detta om vi blir berörda på ”fel sätt”. Beröring gör att vi känner oss bekräftade och sedda. Närhet kan även skänka tröst. 

Under pandemin med dess krav på avstånd och isolering blev fler medvetna om betydelsen av fysisk beröring. Helena Backlund Wasling tog upp kopplingen mellan pandemin och hennes forskning i ett radioprogram. En lyssnare ringde då in för att påpeka att ett liv utan mänsklig gemenskap och avsaknad av fysisk kontakt är vardag för många som lever ofrivilligt ensamma. 

Backlund Wasling hoppas nu att ensamhetsaspekten och avsaknaden av fysisk beröring ska uppmärksammas ytterligare och även att en attitydförändring ska ske exempelvis inom äldrevården. Många äldre lever idag ensamma och kontakten med hemtjänsten är ett av de få tillfällen där kontakt med omvärlden sker. Personalen inom äldreomsorgen har dessvärre ofta så hög arbetsbelastning att de skyndar sig mellan de äldre och tiden för samtal och samvaro minskar till ett minimum. 

En som har tagit fasta på vårt behov av mänsklig kontakt och beröring är Sofia Kreissl som anordnar sk Cuddle Parties, event där människor träffas för att kramas. Ett Cuddle Party beskrivs som ”en möjlighet att träna på och få icke-sexuell beröring” enligt Sofia Kreissls hemsida. Det är en workshop för att hitta vad man behöver och mår bra av. Eventen riktar sig till den som vill uppleva gemenskap och få sig en härlig oxytocindos.

Alla eventen har tydliga gränser och det handlar lika mycket om att känna sig trygg med att bli berörd av någon annan som att uppleva fysisk kontakt med någon annan. Det finns tydliga regler för verbalt samtycke och beröring sker endast efter att någon frågat först. Många kommer till Sofias Cuddle Parties pga en längtan efter närhet men många kommer också för att lära sig att sätta gränser. Eventen inleds alltid med en del där deltagarna får träna på verbalt samtycke. 

En av besökarna på ett av Sofias Cuddle Parties berättar om sin erfarenhet; ”Jag sökte mig hit för att jag får för lite beröring i min vardag.” ”Det tar även emot att fråga om det eftersom det är stigmatiserat och ofta kopplat till sex.” ” Just nu har jag ingen partner men fysisk beröring är viktig för min emotionella hälsa.” 

Flera andra deltagare berättar om vilken boost de får av att deltaga på ett av Sofias event. ”Det är så härligt att vara nära andra människor! Nu har jag fyllt på mitt oxytocinförråd för flera veckor framåt!”

Källor:

Boken Närmare

Så berör du andra på rätt sätt

Mänsklig kontakt ett livsviktigt behov

Oändligt behov av mänsklig kontakt

Här träffas man för att gosa med främlingar

Cuddle Party