Vi ser fram emot fler idéburna aktörer inom välfärden

Förslag om fler idéburna aktörer i välfärden

Den 7 juni 2018 kom ett pressmeddelande från den tidigare röd-gröna regeringen med budskapet att den dåvarande regeringen ville se fler idéburna aktörer i välfärden. Ett förslag som vi välkomnar varmt!

Enligt pressmeddelandet hade den dåvarande regeringen den 7 juni 2018 tillsatt en utredning med uppdrag att definiera vad som utgör en idéburen aktör i välfärden. Med en tydligare definition menade man att målet är att det ska bli lättare för organisationer att bland annat ingå samverkansavtal med det offentliga. Syftet, menade man, är att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden.

Andelen idéburna aktörer inom välfärden ska öka

Sverige har, till skillnad från exempelvis USA och Tyskland, en mycket låg andel idéburna aktörer inom välfärden. Tidigare civilminister Ardalan Shekarabi beskrev att den dåvarande regeringens ambition var att andelen idéburna aktörer inom välfärden ska öka. Den dåvarande regeringen ville även möjliggöra fler samarbetsmodeller för att förbättra den idéburna sektorns förutsättningar till samverkan med det offentliga. Utredningen ska vara klar senast den 14 december 2019.

Hälso- och sjukvårdssystem bidrar med 25 % till ett friskt liv

Vi välkomnar som sagt denna utredning och väntar med spänning på resultatet! Det är inte en dag för tidigt för Sverige att inhämta kunskap och inspiration från andra länder som har kommit längre på den här fronten. Internationell forskning visar att hälso- och sjukvårdssystem bidrar med 25 % till ett friskt liv. Vår slutsats är, utifrån denna statistik, att det behövs fler aktörer i samhället än enbart den offentligt finansierade vården och välfärden.

Hopp om framtida möjligheter

Med en förstärkt ideell sektor hade fler individer kunnat få hjälp och gamla ineffektiva system hade kunnat revideras till något mer modernt och välfungerande – något som (i praktiken) utgår ifrån individens behov. Detta hade inneburit att Riksföreningen Äldres Hälsa hade kunnat påverka politiken som rör äldreomsorgen i en positiv riktning, med de äldres behov och önskemål i fokus.

Källa: Regeringen