Tack till Svenska Postkodstiftelsen

Projektstöd från Svenska Postkodstiftelsen

Riksföreningen Äldres Hälsa har fått sitt första projektstöd! Ett stort tack till Svenska Postkodstiftelsen!

Riksföreningen Äldres Hälsa ansökte i början av sommaren 2018 om projektstöd från Svenska Postkodstiftelsen, för att kunna bedriva sitt första projekt inom området psykisk hälsa hos målgruppen äldre. Projektet heter just ”Äldres psykiska hälsa” och kommer att bedrivas under nio månader, med start 2018-11-01 till och med 2019-07-31. Svenska Postkodstiftelsen gick ut med en pressrelease 2018-10-10, WHO:s världsdag för psykisk hälsa.

Stor temautlysning

Projektet ingår i en större temautlysning med namnet ”Psykisk hälsa genom livet” och finansieras alltså med stöd från Svenska Postkodstiftelsen.

Svenska Postkodstiftelsen skriver följande på sin hemsida:

”God psykisk hälsa är oerhört viktigt. Det är en förutsättning bland annat för att känna meningsfullhet och att kunna växa som individ. Psykisk ohälsa är utbrett i livets alla skeenden och är en av vår tids största folksjukdomar. Symptom som ängslan och oro ökar bland unga. Bland äldre finns det faktorer som en förändrad identitet i samband med åldrandet, och försvagade sociala nätverk som påverkar. Psykisk ohälsa drabbar inte bara den eller de som mår dåligt – det angår oss alla.”

En satsning som välkomnas!

Vi instämmer med Svenska Postkodstiftelsen och välkomnar varmt denna satsning, inte enbart för att vi är en av de föreningar som har fått stöd för att bedriva ett projekt utan för att detta är ett område som på många sätt är eftersatt och därför behöver all möjlig uppmärksamhet.

Det är med glädje som vi nu drar igång projektet från och med november månad!

Kommentar från Svenska Postkodstiftelsen

”Psykisk ohälsa angår alla och måste utmanas! Äldre tenderar att bli en bortglömd grupp när man pratar om denna fråga. Vi är därför stolta över att stötta Riksföreningen Äldres hälsa, som kommer att genomföra en kartläggning om äldres behov och önskemål kring stöd”,

Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Källa: https://postkodstiftelsen.se/temautlysning/