Hur påverkas 70-plussares självbild av pandemin?

Hur påverkas självbilden hos 70-plussare av pandemin?

Det har varit mycket fokus på äldre personer, 70-plussare, under våren i och med uppmaningen och rekommendationerna om att 70-plussare bör stanna hemma och hålla sig isolerade från andra. Oavsett hälsotillstånd eller livssituation betraktades plötsligt alla personer över 70 på samma sätt, tillhörande samma riskgrupp, och omfattas därför av samma restriktioner. Men hur har den här våren kommit att prägla 70-plussares självbild? Detta har några forskare i Lund studerat, något som SVT har rapporterat om.

70-plussare har i snart tre månader betraktats som i behov av att skyddas från övriga samhället och uppmanats att själva göra sitt bästa för att undvika att bli smittade av coronaviruset. Men hur har 70-plussare själva förhållit sig till reglerna? Och hur har deras självbild kommit att påverkas av pandemin och alla restriktioner? En grupp forskare i Lund ville ta reda på detta och startade därför en webbenkät, och de fick många svar och särskilt från kvinnor i åldern 70-75 år.

Nya tankar har väckts

Gabriella Nilsson, docent i etnologi vid institutionen för kulturvetenskaper på Lunds universitet, förklarade att enkäten avslutades när de hade fått in tusen svar. Hon berättar att personer över 70 år plötsligt, som över en natt, kom att betraktas som en sårbar grupp som av staten betraktades som gamla och i behov av att skyddas. Många började i och med detta att tänka på sin ålder, och för många väcktes även tankar på döden.

En förändrad självbild

Enligt tolkning av de inkomna enkätsvaren kunde Gabriella Nilsson och hennes forskarkollegor konstatera att de flesta som svarade beskrev sig själva som laglydiga och ansvarstagande. Detta yttrade sig genom att de stannade hemma, i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Det förekom dock även en del ”fuskare” som valde eller kände sig mer eller mindre tvungna att bryta mot rekommendationerna. Gabriella Nilsson förklarar:

”De känner sig som fångar och många svarar att de fuskar och bryter mot reglerna. De går kanske och handlar fastän de vet att de inte bör göra det. Alla har heller inte möjlighet att få hjälp med till exempel inköp.”

Gabriella Nilsson har i tidigare forskningsarbeten studerat vad åldersgränser gör med individer. Hon menar att det har blivit en omställning för 40-talisterna, som tidigare har kallats för ”evigt unga” och beskrivits som friska och välbärgade och dessutom haft mycket att säga till om i samhället, att nu ha kommit att betraktas som en riskgrupp. Gabriella förklarar att många som har besvarat enkäten har hänvisat till sina barn som har bestämt att de måste stanna hemma, en del har till och med beskrivit sina barn som ”poliser”, medan andra menar att de stannar hemma för barnens skull.

En röst om ensamhet och isolering

SVT Nyheter har tidigare rapporterat om 84-årige Kalle Hagström som upplever sig vara låst på grund av isoleringen till följd av covid-19. Kalle bor i en förort till Stockholm och blev änkling för sex år sedan. I samband med hustruns bortgång upplevde Kalle en påtaglig ensamhet, en ensamhet som nu har gjort sig påmind. Nu får han inte gå ut eller besöka sina grannar och kan därför inte delta i sociala sammanhang som tidigare. Kalle har tidigare tagit sig ur sin upplevda ensamhet tack vare regelbundna träffar som Stadsmissionen har anordnat, men dessa har nu under våren varit pausade. Inte ens bostadsrättsföreningens städdag har han blivit inbjuden till, något som annars hade inneburit en stunds tillvaro tillsammans med andra för att dämpa känslor av ensamhet.

Att inte bjuda in personer som tillhör någon riskgrupp till olika aktiviteter sker ju i all välmening för att skydda dessa individer, men det kan ändå förstärka känslor av ensamhet och därför tära på dessa individer. Just Kalle beskrev att han aldrig har funderat på att avsluta sitt liv men medger att han i svåra stunder, när han känner sig som mest deprimerad, får tankar om hur skönt det hade varit att få slippa vakna upp nästa dag. När han får frågan om vad han längtar efter mest, när smittan är över, svarar han att det är att få röra sig fritt utifrån kroppens förmågor utan att någon har satt några restriktioner. Kalle förklarar att han vill kunna göra det som han känner för.

Tips på webbinarier under Corona-pandemin

Mycket ligger nere och är inställt så här under den pågående pandemin, men mycket sker nu istället digitalt på webben. Vi har här sammanställt tips på några webbinarier med fokus på den farliga ensamheten, pensionärsorganisationernas webbinarier och anhörigskap i en annorlunda tid.

After work med forskare om den farliga ensamheten, Folkuniversitet

Länk:https://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversitetet/var-profil/vetenskap-for-alla/after-work-online/

Inte ensam, pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna

Länk:http://inteensam.org/nasta-webbsandning-28-maj/#more-199

Anhörigskap i en annorlunda tid, Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga)

Länk:https://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarier-2020/anhorigskap-i-en-annorlunda-tid-/

Coronaviruset >< ofrivillig ensamhet

Som vi i veckans blogginlägg har belyst har rekommendationer från myndigheter främst riktats mot personer som tillhör den äldre målgruppen över 70 år, vilka har uppmanats att hålla sig hemma och isolerade övriga samhället för att minimera risken att bli smittade. Dessa rekommendationer har givits i all välmening, och med tanke på att coronaviruset för somliga innebär livsfara bör de också tas på allvar. Samtidigt är det svårt att blunda för andra risker som dessa rekommendationer riskerar att resultera i, det vill säga ofrivillig ensamhet och isolering. Vi vet att långvarig ofrivillig ensamhet likaså är ett hot mot hälsan och i värsta fall riskerar att resultera i tidig död. Vi behöver därför vara medvetna om detta och ta dessa konsekvenser (som uppstår till följd av ofrivillig ensamhet och isolering) på lika stort allvar som själva viruset. Vi måste förstå att vi i samma stund som vi skyddar personer över 70 år från viruset utsätter samma individer för andra risker som uppstår till följd av ofrivillig ensamhet och brist på sociala kontakter med andra människor. Kanske är det också dags att lyssna in ”70-plussare” själva mer om den rådande situationen och de egna behoven?

Vår förhoppning är att en del aktiviteter, med försiktighet så klart, kan erbjudas under sommarperioden då det finns möjlighet att vistas utomhus och med distans till varandra, för att på så sätt dämpa känslor av upplevd ofrivillig ensamhet.

Källor:

SVT Nyheter – ”70-plussarnas självbild har förändrats under pandemin”

SVT Nyheter – ”84-årige Kalle om isoleringen: ’Jag känner mig låst’”

www.folkuniversitetet.se

www.inteensam.org

www.anhoriga.se