Ökad risk för suicid på grund av Coronapandemin

Ökad risk för suicid på grund av Covid-19

Coronapandemin har påverkat många på ett negativt sätt och risken för psykisk ohälsa och suicid bland äldre är högre än vanligt. Vi har tidigare betonat risken för ökad psykisk ohälsa med anledning av Coronapandemin. Nu skriver även Göteborgs-Posten att många som besväras av psykisk ohälsa lider svårt under krisen, något som bland annat har visat sig genom ökat antal samtal till Självmordslinjen då samtalen har ökat med 60 procent under april månad jämfört med samma period förra året.

Coronapandemin har påverkat, och påverkar, oss alla på ett eller annat sätt. I samband med att myndigheter uppmanar till fysisk distansering och isolering blir resultatet för många att möjligheterna till socialt umgänge minskar, bland annat genom inställda aktiviteter och evenemang. Detta är något som påverkar det psykiska måendet negativt.

Ökat tryck på Självmordslinjen

Självmordslinjen är en telefon- och chattlinje som drivs av den ideella föreningen Mind, där man har märkt av ett kraftigt ökat tryck under våren 2020 (detta gäller dock inte enbart äldre utan även yngre personer). Under april har olika personer försökt kontakta dem vid över 27 000 tillfällen, vilket kan jämföras med knappt 16 000 samma månad förra året. Detta innebär en ökning på över 60 procent.

Verksamhetsledare Anette Jäderberg har för Göteborgs-Posten förklarat att många av samtalen kan kopplas till Coronaviruset. Hon utvecklar:

”Det är många som känner en sårbarhet, har oro, nedstämdhet, ångest och självmordstankar. När man adderar social isolering och social distansering blir det värre för dem.”

Enligt verksamhetsledare Anette Jäderberg kommer de som ringer in från alla åldersgrupper och samhällsklasser, de har alla gemensamt att de känner en stark oro. Anette Jäderberg förklarar:

”Många säger att de var isolerade innan men att det är ännu värre nu. De får inte träffa sina barn eller barnbarn. Andra kan ha blivit uppsagda och har det dåligt ekonomiskt.”

Den omdiskuterade ”äldreisoleringen”

Verksamhetsledare Anette Jäderberg medger att många av de som ringer in till Självmordslinjen är äldre. Personer över 70 år är en grupp som har påverkats särskilt mycket av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om isolering.

Många hoppades att nya och mildare riktlinjer var att vänta, men så blev det dessvärre inte. Folkhälsomyndigheten höll fast vid gränsen på 70 år då man menade att detta var en lämplig gräns för äldre som särskilt behöver skydda sig mot smitta, detta efter att ha gått igenom de flesta patienter som drabbats allvarligt av sjukdomen.

Under en presskonferens på tisdagen den 2 juni påminde socialminister Lena Hallengren (S) om att det inte är över än på länge och uppmanade det svenska folket att ”hålla i och hålla ut”, även om isolering under längre tid (som många äldre nu har upplevt) frestar på.

Margda Waern, professor och överläkare i allmän psykiatri på Sahlgrenska akademin, förklarade för Göteborgs-Posten att hon delar socialminister Lena Hallengrens slutsats om att isoleringen frestar på och tror att många blev besvikna av beskedet. Margda har forskat kring suicid bland vuxna och med särskilt fokus på äldre. Hon konstaterar att ensamhet alltid är en stor risk. Margda förklarar vidare:

”Det växer ju längre det här pågår. Det handlar om känslan att känna sig utanför. Man känner att man inte har någon tillhörighet eller något som ger livet någon speciell mening längre. Det blir farligt.”

Margda betonar vidare betydelsen av små saker, sådant som antingen kan få bägaren att rinna över eller sådant som kan innebära räddningen. Hon utvecklar:

”Som självmordsforskare har jag ibland sett hur små, små saker antingen tippar över så att det blir ett självmord, eller tvärtom – att det förhindras. Det kan räcka med några vänliga ord. Man ska inte underskatta vad det kan betyda – att kunna få lite uppmärksamhet, uppmuntran och lite hjälp med praktiska saker som är extra svåra i dessa dagar.”

Den ökade risken idag är att tröskeln till socialt umgänge är högre än vanligt just nu när föreningsliv, religiösa sammankomster och annat är pausat. Margda Waern förklarar att hon känner störst oro för de som är över 75 år då många inom den ålderskategorin inte är lika vana som andra vid att kommunicera digitalt. Vidare har sannolikt den fysiska förmågan även blivit sämre vilket kan innebära svårigheter eller hinder för många när det kommer till möjligheten att komma ut och röra på sig, något som vi vet är väldigt viktigt för den psykiska hälsan.

Självmordsstatistik

Varje år begår ca 1 500 personer självmord i Sverige. Ungefär en fjärdedel är över 65 år. Margda Waern menar att det för många åldersgrupper kan finnas en tydlig koppling till alkohol. Hon utvecklar:

”När livet blir tufft för en del personer så blir det lättare att ta till alkohol som en lösning för en kortvarig bra effekt. Men i långa loppet blir det väldigt destruktivt. Det är också någonting som anhöriga kan se som en varningssignal att reagera på.”

Vad kan man då själv göra?

Statsepidemiolog Anders Tegnell har vid frågan om äldres psykiska hälsa medgett att detta är en väldigt viktig fråga, och menar samtidigt att det finns sätt att umgås även med restriktionerna. Anders Tegnell utvecklar:

”Man kan ju faktiskt göra väldigt mycket tillsammans utomhus. Och är man yrkesverksam i 70-årsåldern är det inte så att vi på något sätt säger att man ska sluta vara yrkesverksam. Det går definitivt att organisera ett arbete efter 70.”

Anders Tegnell säger sig följa frågan nära, men vill dock ändå uppmana alla personer över 70 år att följa restriktionerna både för egen del men även utifrån ett samhällsperspektiv för att minska risken för sjukdom och därmed minska risken för sjukhusvård då sjukvården idag är högt belastad.

Självmordslinjen nu öppen dygnet runt

Verksamhetsledare Anette Jäderberg uppger att Självmordslinjen aldrig tidigare har märkt av det här trycket. De ökar antalet mottagna samtal, men inte i den grad som motsvarar trycket trots rekrytering av nya volontärer. Vid själva samtalen ligger fokus på att ”bara” lyssna medmänskligt. Detta är även ett tips som Anette Jäderberg ger till personer som har någon i sin närhet med självmordstankar. Hon utvecklar:

”Man ska våga stanna kvar helt enkelt även om det kommer att väcka rädslor när någon säger att den mår så dåligt att den har självmordstankar. Försök agera som att det är helt okej att den berättar och att du kommer sitta här en stund. Man ska inte komma med råd och lösningar direkt. Det handlar väldigt mycket om att förmedla empati. Alla kan göra det.”

Självmordslinjen är sedan den 1 juni öppen dygnet runt tack vare utökade bidrag, bland annat från Aviciis minnesfond som startades av den avlidne artisten Tim Berglings föräldrar Klas Bergling och Anki Lidén.

Källa:

www.gp.se – ”Samtalen till Självmordslinjen ökar under corona”