K-vitaminets koppling till bibehållen rörlighet

K-vitamin och dess koppling till bibehållen rörlighet

Det finns många omtalade vitaminer, såsom exempelvis A-, B-, C- och D- vitamin men idag vill vi rikta uppmärksamheten mot K-vitamin (som kanske inte alla känner till). K-vitamin har visat sig vara bra för bland annat bibehållen rörlighet.

Nyligen har vi belyst ämnet undernäring hos äldre och nutritionens betydelse för hälsan i stort. Kosten är minst sagt viktig för hälsan. Studier visar även att just K-vitamin kan bidra till bibehållen rörlighet på äldre dar, som även det är betydelsefullt för hälsan.

Vad är K-vitamin?

K-vitaminet är ett fettlösligt vitamin, som upptas i tunntarmen och lagras i små depåer i levern. K-vitaminet är viktigt för bildandet av flera olika proteiner i kroppen, t.ex. osteocalcin som har betydelse för benvävnaden. Vitaminet har fått sitt namn från koagulering och finns i tre former: K1, K2 och K3 där K1 och K2 är naturliga och K3 är syntetisk.

 • K1 (fyllokinon) – finns i gröna växter
 • K2 (menakinon) – produceras av tarmbakterier
 • K3 (menakinon) – är en syntetisk, vattenlöslig variant

K-vitamin är alltså viktigt för både blodet och skelettet och gör så att blodet stelnar (koagulerar) om man exempelvis har skurit sig. Vidare bidrar K-vitamin till rätt förutsättningar för kroppen när det kommer till att kunna bygga upp och stärka skelettet.

En studie om K-vitaminets betydelse för bibehållen rörlighet

Låga nivåer av cirkulerande K-vitamin kopplas i en ny studie till ökad risk för nedsatt rörlighet och funktionsnedsättning hos äldre. Att få i sig tillräckliga mängder av vitaminet, som bland annat finns i spenat och broccoli, skulle kunna bidra till bibehållen rörlighet på äldre dar.

Studien publicerades i Journal of Gerontology: Medical Sciences och är den första som utreder sambandet mellan K-vitaminstatus och nedsatt rörelseförmåga och annan funktionsnedsättning hos äldre.

Det är viktigt att förstå olika riskfaktorer för nedsatt rörlighet, enligt Kyla Shea, näringsforskare i K-vitamin-laboratoriet vid Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging vid Tufts University.

Låg K-vitaminstatus förknippas med kroniska sjukdomar som leder till funktionsnedsättning, men arbetet med att förstå sambandet är i sin linda. Den aktuella forskningen bygger på tidigare studier som visat att låga nivåer av cirkulerande K-vitamin är kopplad till långsam gånghastighet och ökad risk för artros.

Den nya studien undersökte två biomarkörer, en av cirkulerande nivåer av K-vitamin samt en funktionell mätning av K-vitamin. Med hjälp av data från deltagare av Health, Aging and Body Composition Study fann studien att äldre med låga nivåer av cirkulerande K-vitamin var mer benägna att få nedsatt rörelseförmåga och funktionsnedsättning. Den andra biomarkören visade däremot ingen tydlig koppling.

Stor skillnad mellan grupperna

Äldre med lågt cirkulerande K-vitaminnivåer var mer benägna att utveckla rörelsenedsättning och löpte nästan dubbelt så stor risk att utveckla rörelsehinder jämfört med de som hade tillräckliga nivåer. Det gällde både män och kvinnor. Cirkulerande vitamin K-nivåer återspeglar mängden K-vitamin i kosten.

Rörligheten mättes två gånger om året

I studien användes data från 635 män och 688 kvinnor i åldern 70-79 år som deltog i Health ABC. I Health ABC utvärderades rörligheten var sjätte månad under sex till tio år. Forskarna tittade på nedsatt rörlighet i två på varandra följande halvårsrapporter. Ytterligare studier behövs dock för att förstå mekanismerna bakom.

Symptom på K-vitaminbrist

Brist på K-vitamin är ovanligt och ses typiskt endast vid tillstånd som ensidig kost, nedsatt förmåga att uppta fett, leversjukdom eller långvarig diarré. Bristsymtom på K-vitamin är förlängd blödningstid då blodets förmåga att koagulera försämras. Även risk för benskörhet, hjärt- kärlsjukdomar och åderförkalkning kan vara bristsymtom.

K-vitaminbrist kan också förekomma efter längre tids användning av en rad läkemedel som exempelvis följande:

 • Blodförtunnande preparat
 • Syraneutraliserande preparat
 • Acetylsalicylsyra (t.ex. Treo)
 • Paraffinolja mot förstoppning
 • Viktminskningspreparat

Om du misstänker att du har K-vitaminbrist bör du kontakta din läkare då ett blodprov kan visa om brist på detta vitamin föreligger.

De mest K-vitaminrika livsmedlen

Vilka livsmedel innehåller då K-vitamin? Jo, K-vitamin finns i bland annat lever, njure, mejeriprodukter, spannmål, kött och frukt. Det är dock främst mörkgröna grönsaker som är rika på vitaminet.

Dessa livsmedel innehållet mest K-vitamin (topp 10):

 • Persilja (färsk) – 790 mikrogram/100 g
 • Spenat (färsk) – 560 mikrogram/100 g
 • Sojaolja – 540 mikrogram/100 g
 • Purjolök (färsk) – 310 mikrogram/100 g
 • Koriander (färska blad) – 310 mikrogram/100 g
 • Kikärter (torkade) – 264 mikrogram/100 g
 • Broccoli (färsk) – 260 mikrogram/100 g
 • Brysselkål (färsk) – 250 mikrogram/100 g
 • Grönkål (färsk eller frusen) – 250 mikrogram/100 g
 • Rosenkål (färsk eller frusen) – 250 mikrogram/100 g

Till skillnad från många andra vitaminer tar inte K-vitamin skada av värmebehandling eller frysning.

Rekommenderad daglig dos

Eftersom kroppens tarmbakterier bildar K-vitamin, och då vi får i oss K-vitaminet genom kosten, är det oftast inte nödvändigt att ta vitamintillskott. Vid behov kan dock ett tillskott av K2-vitamin förbättra bildandet av ben genom att dra kalcium från blodet till benstommen vilket i sin tur motverkar förkalkning av blodkärlen.

Eftersom K-vitamin verkar koagulerande bör det inte intas extra med blodförtunnande läkemedel. Det finns vitamintabletter som inte innehåller K-vitamin. Behandling med paraffinolja eller liknande minskar upptagningen av fettlösliga vitaminer som exempelvis K-vitamin.

Källor:

aktivtraning.se

med24.se

kurera.se

Science Daily