Matglädje

Matglädje

Matglädje är något vi kan uppleva genom att använda alla våra sinnen och måltiden kan vara någonting att se fram emot. Faktum är att vi till och med skulle kunna betrakta måltiderna som hälsofrämjande aktiviteter.

Lika viktigt som det är att uppmärksamma undernäring, och risker för undernäring, är det att uppmärksamma sådant som kan stärka den positiva upplevelsen av måltider. Därför vill vi fokusera på måltiderna som dagens höjdpunkter.

Mat som dagens höjdpunkt

Måltiden är mycket mer än mat och det ska vara något att se fram emot. Genom att använda alla sinnen kan aptiten öka. En fin dukning, stilla musik, dofter, färger, lugn och ro allt sammantaget påverkar aptiten. Det som ofta händer är att äldre äter för lite, för få måltider eller ojämnt över veckan. Vågen är ett bra hjälpmedel som ger tidiga varningssignaler. Fortsätter viktnedgången ska man rådgöra med en dietist om hur maten kan berikas med energi och näring. Dietisten kan förskriva näringsdrycker vid behov. Elisabeth Rothenberg, chefsdietist på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, anser att äldre bör uppmuntras att äta måltider som innehåller rejält med protein och fett. Man behöver inte hålla igen. Övervikt får en allt mindre betydelse ju högre upp i åldrarna man kommer. Istället är det undervikt som är ett hälsoproblem.

Elisabeth Rothenberg säger att många inte heller tänker på att smaksinnet försvagas med åren och att man som äldre kan behöva förstärka sina smakupplevelser. Tillgång till kryddor och tillbehör som äldre är vana vid kan göra susen, menar hon. Några exempel är socker, sylt, lingon, rödbetor, ättiksgurka och senap.

Matens betydelse för ett hälsosamt åldrande

Bra måltider förutsätter en helhetssyn på måltiderna och lyhördhet för den äldres behov och önskemål. Som stöd i arbetet med att sätta upp mål och följa upp måltidernas kvalitet har livsmedelverket tagit fram måltidsmodellen. Den består av sex olika områden där alla är viktiga för att äldre ska må bra av maten och känna matglädje.

Dessa områden är följande:

  • God
  • Trivsam
  • Näringsrik
  • Säker
  • Hållbar
  • Integrerad

Att maten upplevs som god och trivsam är avgörande för att maten ska ätas upp. En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta. Mat som bidrar till en hållbar utveckling och är bra för miljön är i de flesta fall också bra för hälsan. Maten ska även vara integrerad, och med detta menas att måltiden bör tas tillvara som en resurs i verksamheten som exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.

Insatser som rör måltidshjälp

Allt fler äldre bor kvar hemma allt längre, det finns därför mycket att vinna på att arbeta förebyggande och på så sätt stödja ett hälsosamt åldrande. En tidig serviceinsats brukar vara inköpshjälp. Motivation att fortsätta handla och laga mat trots att den äldre personen lever ensam är viktig för att behålla hälsosamma matvanor. Att ge stöd för att kunna komma till mataffär eller beställa matvaror på nätet kan ge inspiration och väcka matlust. Har den äldre leverans av matlåda kan det vara bra att tillsammans gå igenom veckans beställningar och köpa hem de tillbehör som den äldre tycker passar till respektive rätt.

Genom att erbjuda flera alternativ i form av exempelvis ledsagning till närliggande restaurang, matlagning i hemmet eller sällskap i samband med måltiderna ökar möjligheten att hitta en bra måltidslösning som gör det möjligt för den äldre att behålla viktiga funktioner och kunna styra över sitt liv så långt det går.

Vikten av ett individanpassat måltidsstöd

Undersökningar bland äldre pekar på att män i högre grad betraktar en hemlevererad matlåda som en praktisk lösning, medan många kvinnor istället önskar stöd att kunna laga maten. Det hänger sannolikt ihop med hur man ansvarat för måltidssituationen tidigare i livet och visar på behovet av ett individanpassat måltidsstöd.

Glöm inte att dricka!

Vätska är lika viktigt oavsett ålder, men med stigande ålder blir förmågan att känna törst sämre. Försök därför att dricka tillräckligt, cirka 1,5–2 liter per dag. Förutom att vätskebrist kan få dig att må allmänt dåligt kan den också orsaka yrsel, och därmed öka risken för att ramla. Om du rör mycket på dig eller om det är varmt behöver du dricka ännu mer.

Kostråd till äldre

Den 30 november 2019 lanserade Livsmedelsverket ett nytt dokument gällande kost för äldre där man bland annat ger goda råd vid begränsad aptit och poängterar vikten av en varierad och näringsrik mat som kan ha en positiv effekt på exempelvis minne, humör, ork och immunförsvar och kan som sagt även minska risken för fallolyckor.

Tillräckligt med mat och vätska bidrar till att vikten hålls stabil, att musklerna fungerar som de ska och bidrar även till bra benhälsa.

När förmågan att äta är begränsad är det mycket viktigt att måltiderna sprids över så stor del av dygnet som är praktiskt möjligt. Att sprida ut måltiderna över dygnet innebär att nattfastan inte överstiger 11 timmar, det vill säga tiden mellan kvällens sista mål och det första målet dagen efter. Ju fler måltider som äts under dygnet desto större chans finns för att täcka det individuella energi- och näringsbehovet vilket minskar risken för undernäring.

För dig som upplever minskad aptit

Det finns några tips för dig som upplever att aptiten inte är den bästa.

Det här kan du tänka på när aptiten minskar:

  • Småät mer – i form av flera små näringsrika måltider utspridda över dagen om du inte orkar äta lika stora portioner som tidigare.
  • Behåll protein och fett på tallriken – det är bra om varje portion innehåller protein och fett – båda behövs för att få energi och bygga starka muskler.
  • Rörelse är lika viktigt och ger styrka – aktiviteter som promenader, att gå i trappor, gympa och dans stärker skelettet och minskar risken för benskörhet.

Mer information och inspiration om bra mat hittar du på www.livsmedelsverket.se. Där kan du också beställa broschyren.

Måltiden som en höjdpunkt

I veckans blogginlägg har vi redogjort för vikten av att stärka den positiva upplevelsen av mat och måltiderna under dagen, att göra dessa till dagens höjdpunkter. Mat bör ju inte förknippas med negativa tankar och känslor utan vara förknippat med glädje och på så sätt vara något att se fram emot. Kosten är viktig för vår hälsa och det är därför viktigt att vi äter rätt sorts mat och råvaror, men det är inte bara maten i sig som har betydelse för vår hälsa utan hela upplevelsen kring måltidssituationen. Vi äter med alla sinnen och det är därför viktigt att fokusera på måltidssituationerna som en helhet för att främja hälsan på bästa sätt.

Källor:

Vårdguiden, 2017

Bra måltider i äldreomsorgen, Livsmedelsverket, 2018

Stor aptit på livet, men mindre aptit på maten? Livsmedelsverket, 2019