Kan naturläkemedel hjälpa oss att sova bättre?

En god natts sömn är en av grundstommarna för en bra hälsa. När vi sover får kroppen tid att reparera sig och hjärnan får vila. Men när vi åldras blir det dessvärre svårare att sova gott. Åldrandet medför ändrade sömnmönster, såsom att det tar längre tid att somna, att vi vaknar på natten samt att sömnen blir mer ytlig.

För att sova bättre tar många äldre läkemedel. Andelen äldre som behandlas med sömntabletter är onödigt hög. Riskerna med behandlingen är dessutom oftast högre än själva nyttan. 

Vi frågar oss därför om naturläkemedel kan vara en alternativ lösning? Vad säger forskningen om dessa? Det finns en uppsjö av naturläkemedel på marknaden som fokuserar på sömnproblem. I denna undersökning har vi valt att fokusera på preparat innehållande valeriana, passionsblomma samt melatonin.

Valeriana Officinalis (Läkevänderot)

Valerianarot har använts i medicinskt syfte i Sverige en lång tid tillbaka. I början av 1800-talet användes den för att stärka nervsystemet vid hysteriska och nervösa åkommor. 

Numera marknadsförs valeriana främst som ett hjälpmedel vid sömnbesvär. Forskning visar dock att valerianas påverkan på sömnkvalitén är bristande. Valerianarot innehåller verksamma ämnen som kan verka lugnande enligt studier, men majoriteten av studierna gjorda på sömn visar ingen skillnad gentemot placebo. Personerna i studierna sov lika bra (eller dåligt) med eller utan intag av valeriana. Det som valeriana främst isåfall kan lindra är insomningsbesvär.

Det är även svårt att spåra de verksamma ämnena i preparaten. Preparaten skiljer sig åt beroende på vilken del av växten som har använts, var och när växten har skördats samt hur preparatet har framställts. I stora drag är valeriana säkert att använda men kan i vissa fall motverka en del mediciner. 

Passiflora incarnata L (Passionsblomma)

Extrakt från passionsblomma återfinns i ett flertal naturläkemedel mot sömnbesvär. Studier visar att passionsblomma kan vara effektivt för att förbättra sömnkvalitén. Men först några ord om sömn för att förstå studiernas resultat.

Sömnen är uppdelad i olika moment. Dels Slow wave sleep (SWS) eller NREM-sömn, som består av följande faser; Insomningsfasen eller slummer, där sömnen är ytlig. Bassömnen, vilket utgör den stora delen av sömnen samt djupsömnen. Den andra sortens sömn är drömsömnen, rapid eye movement (REM). 

Det är djupsömnen som är viktigast för att vi ska känna oss utvilade. Under denna fas av sömnen är vi svårväckta och vaknar vi då så är vi ofta förvirrade. Till skillnad från när vi vaknar i den första delen av sömnen, insomningsfasen, då det ofta känns som vi inte har sovit överhuvudtaget. 

Sömnbrist leder till att NREM-faserna av sömnen blir längre och att REM-fasen, då vi drömmer, blir kortare.

Studierna kring passionsblomma visade att preparat med passionsblomma bidrog till att den totala längden sömn ökade. Det man kunde utläsa var att det var tiden man spenderade i NREM-sömn som hade ökat. Däremot så hade tiden spenderat i REM-sömn minskat. Studier visar även att passionsblomma kan hjälpa vid insomningsbesvär.

Melatonin

Melatonin är inget naturläkemedel utan ett hormon som återfinns naturligt i kroppen. Under natten stiger halten melatonin i våra kroppar och på dagen så avtar det. Detta bidrar till att kontrollera hur och när vi sover. 

Studier visar att vi kan ta syntetisk melatonin under kortare perioder för att somna lättare. Studier visar även att syntetisk melatonin kan vara effektivt för att behandla jet lag. 

Ny forskning har dock tillkommit på sista tiden som ifrågasätter tidigare studier. De nya studierna visar att det inte alls blir lättare att somna bara för att vi har tagit melatonin. Det som händer när vi tar melatonin är att vi mer eller mindre säger till våra kroppar att nu är det kväll och det börjar bli dags att sova. Det är nu det blir lite komplext, eftersom allt är baserat på individnivå. Personer som är pigga på kvällen blir således inte trötta av syntetisk melatonin. Vilken tid på dygnet vi tar melatonin spelar också roll. Tar vi det på dagen ger det liten effekt, vilket gör preparaten ineffektiva för folk som jobbar natt.

Funderar du på att ta något naturläkemedel eller annan alternativ medicin konsultera alltid med din läkare. Be även din läkare att se över bakomliggande orsaker till sömnbesvären innan du påbörjar eventuell behandling.

Källor:

Äldre och sömn

Läkevänderot

Science direct

Sömn

Melatonin what you need to know

The truth about melatonin

Passiflora

Melatonin sleep