Stillasittande ökar ohälsan

Kopplingen mellan stillasittande tillvaro och ökad psykisk ohälsa

Sommaren är en tid för utevistelse och aktiviteter, och den som vill främja psykisk hälsa bör sträva efter att bibehålla dessa vanor även efter sommaren. Samtidigt lever vi i en pandemi som har påverkat oss alla på ett eller annat sätt, inte minst när det kommer till förändringar i vårt dagliga liv som i sin tur har påverkat vår psykiska hälsa. En ny studie publicerad i tidskriften Sport Sciences for Health har identifierat en avgörande faktor som påverkar vår psykiska hälsa negativt: att vara alltför stillasittande.

 

Konsekvenserna av pandemin är att vi idag har ett mindre utbud av aktiviteter samtidigt som fler väljer att stanna hemma. Detta har resulterat i ett ökat stillasittande och därmed ökad passivitet.

 

Studien

I studien deltog 300 vuxna personer som besvarade digitala frågeformulär där de rapporterade tider för passivt sittande, tider för och nivåer av träning/aktivitet och psykisk hälsa. En av studiens medförfattare Liane Azevedo förklarar att trots att deras 300 deltagare var väldigt aktiva satt de samtidigt i längre perioder. Hela 50 % satt i mer än 8 timmar per dag.

 

Resultatet

Enligt studien har vår alltmer stillasittande tillvaro, till följd av pandemin, påverkat vår psykiska hälsa negativt och beskrivs till och med som en av de mest avgörande faktorerna som har bidragit till ökad psykisk ohälsa under pandemin. Till och med personer som uppnådde träning i rekommenderad omfattning (30 minuter per dag) rapporterade försämrad psykisk ohälsa vid de fall då de var stillasittande i mer än åtta timmar per dag.

 

Vid jämförelse mellan personer som rapporterade hög omfattning av stillasittande och personer som rapporterade låg omfattning av stillasittande (oavsett hur aktiva de var för övrigt) så visade det sig, enligt studien, att personer med låg omfattning av stillasittande uppvisade signifikant bättre humör och emotionellt välbefinnande.

 

En av studiens författare, Liane Azevedo, menar som slutsats att den som sitter mer än åtta timmar per dag bör sträva efter att träna/vara aktiv i ca 60 minuter per dag, men bör också sträva efter att bli mindre stillasittande. Hon hoppas att de negativa hälsoeffekterna av ett stillasittande liv kommer att få mer uppmärksamhet framöver och menar att målet att bryta en stillasittande tillvaro bör ingå som en rekommendation vad gäller folkhälsan.

 

Slutsats

Fysisk aktivitet är, som bekant, viktigt för hälsan men det räcker dock inte för att väga upp för de negativa effekterna som en stillasittande tillvaro innebär (för den som är stillasittande i mer än åtta timmar per dag). Även om du inte tränar i den omfattning som rekommenderas kan en minskning av din stillasittande tid resultera i en stor skillnad vad gäller din psykiska hälsa och ditt välbefinnande. Tilläggas bör även att träning och fysisk aktivitet inte nödvändigtvis behöver innebära hård träning utan kan handla om lugnare aktiviteter så som en promenad ute i naturen eller trädgårdsarbete, vilket sägs kunna gynna såväl den fysiska som psykiska hälsan.

 

Om du trots allt till stor del är stillasittande, försök då att avbryta med en promenad emellanåt eller att bara resa dig upp och sträcka på dig med jämna mellanrum – detta kommer att gynna såväl din fysiska som psykiska hälsa!

 

 

Källa:

www.mindbodygreen.com – “Study Suggests Sitting Can Negatively Affect Mental Health