Dölja depression

Vad är dold depression?

Depression är inte alltid så synligt som man skulle kunna tro. Somliga är så duktiga på att dölja sina symtom för personer i deras omgivning att de själva knappt upptäcker sina symptom. Detta är anledningen till att dold depression ibland kallas för ”leende” depression.

 

Utifrån sett kan en person med dold depression verka må bra. Det kan handla om att leva ett aktivt och/eller produktivt liv med fina relationer. Invändigt är verkligheten dock en annan, där depressiva symtom påverkar såväl personens tankar som känslor och fysiska hälsa. Symtomen försvinner inte heller.

 

Variation av depressiva symtom

Det är viktigt att vara medveten om att depressiva symtom varierar. Odiagnostiserad och obehandlad depression kan bli bättre om drabbade får hjälp.

 

Klassiska versus atypiska symtom av depression

En anledning till att det kan vara väldigt svårt att upptäcka dold depression är att symtomen varierar väldigt mycket från person till person.

 

Klassiska symtom som tyder på depression är följande:

 • Ledsenhet som varar mer än två veckor
 • Frekvent gråtande
 • Kraftigt försämrad självkänsla
 • Förlorat intresse i sådant som tidigare upplevdes viktigt

 

Andra symtom på depression kan vara svårare att känna igen, som exempelvis:

 • Fysisk smärta eller magbesvär som inte kan kopplas till annan hälsoproblematik
 • Trötthet eller brist på energi
 • Förändrade sömnvanor
 • Viktökning, viktminskning eller förändrad aptit
 • Självmedicinering
 • Irritabilitet/lättretlighet eller ökad känslighet
 • Känslor av hopplöshet eller att vara värdelös
 • Problem med uppmärksamhet, koncentration eller minne
 • Minskade lustkänslor vad gäller intimitet

 

Ett sätt att avgöra huruvida någon har depression är att undersöka hur länge personen har haft symtom. Generellt sett bör symtom som inte har försvunnit inom två veckor diskuteras med en läkare/vårdkontakt.

 

Hur kan dold depression se ut?

Hur kan man då upptäcka dold depression hos någon i ens egen omgivning? Det är viktigt att uppmärksamma beteendeförändringar då personer med depression kan börja bete sig annorlunda jämfört med hur de brukar bete sig, även om det inte nödvändigtvis handlar om några tydliga förändringar i form av exempelvis ledsenhet. Om flera beteendeförändringar sker vid samma tidpunkt kan det finnas skäl att vara uppmärksam.

 

Några beteendeförändringar som kan vara tecken på dold depression är:

 • Personlighetsförändringar – kan vara ett tecken på dold depression. Ett exempel kan vara en person som tidigare varit utåtriktad blir mer inåtvänd och tystlåten eller en person som tidigare haft en stark framtidstro blir mer pessimistisk inför framtiden.
 • Tydliga viktförändringar (ökning eller minskning) – plötsliga förändringar när det kommer till matvanor, oavsett om det handlar om uteblivet intresse för mat eller om det handlar om att tröstäta.
 • Självmedicinering – förändrade mönster när det kommer till intag av alkohol och andra substanser.
 • Förändrade sömnmönster – exempelvis genom att somna senare eller sova längre än vanligt, eller att vara vaken vid tider på dygnet som avviker från det normala sömnmönstret.
 • Att bli mer allvarlig – exempelvis genom djupare, mörkare och mer filosofiska samtal än vanligt.
 • Förändrat socialt beteende – social interaktion som antingen är lättsam men inte känns genuin eller ett beteende som innebär tillbakadragande från sociala aktiviteter med frekventa ursäkter för att undvika umgänge med vänner och/eller familj.
 • Förändrad produktivitet – antingen en förändring som innebär en markant ökning av engagemang i något (arbete, intresse eller dylikt) eller kraftigt minskat engagemang.
 • Överge intressen som tidigare haft stor betydelse – alternativt ha kvar samma intressen men endast engagera sig halvhjärtat i sådant som tidigare varit väldigt viktigt.
 • Negativt självprat – exempelvis genom att säga negativa saker på ett skämtsamt sätt för att avleda uppmärksamheten från den underliggande smärtan.

 

 

 

 

 

 

 

Källa:

www.healthline.com – “How to Recognize and Help Someone with Hidden Depression