Näringsbrist kan ligga bakom psykisk ohälsa

Näringsbrist bakom psykisk ohälsa?

Som de flesta vet lider många idag av psykisk ohälsa som kan orsakas av bland annat ångestproblematik. Det saknas än idag kunskap om orsakerna bakom ångestproblematik, men en japansk studie har nu hittat ett samband med vissa näringsbrister som kan ge oss några ledtrådar.

Ångest tar sig uttryck i form av nervositet och rastlöshet, ökad hjärtfrekvens, hyperventilation, svettning och svårigheter att koncentrera sig. Den upplevda oron påverkar hela livstillvaron.

Många möjliga orsaker

Det finns många teorier om vad som orsakar ångestproblematik. Det spekuleras bland annat om bakomliggande orsaker i form av genetik, hjärnkemi, miljöfaktorer eller andra medicinska faktorer (exempelvis sjukdom). Ingenting har dock bevisats definitivt, och många forskar vidare för att finna olika ledtrådar som kan ge oss svar.

Näringsbrist som en möjlig orsak

En mindre japansk studie har visat ett samband mellan näringsbrister och mental ohälsa. Studien visar att låga nivåer av vitamin B6 och järn kan utlösa de kemiska förändringar i hjärnan som orsakar panikattacker, hyperventilation och andra former av ångest.

Den japanska studien

Forskningsteamet analyserade näringsnivåerna hos 21 deltagare som samtliga led av olika nivåer av ångest, panikattacker och hyperventilation. Medan vissa upplevde mindre attacker som var hanterbara så var andra tillräckligt allvarliga för att resultera i besök på psykiatrins akutmottagning. Man testade dessa deltagare för ett antal olika näringsbrister eller avvikelser i hopp om att identifiera ett mönster. Samtidigt genomfördes en liknande uppsättning tester på en kontrollgrupp på 20 personer. Därefter jämfördes de båda grupperna.

Resultatet

Testerna visade att de som upplevde ångest visade sig ha lägre nivåer av B6 och järn än de i den friska gruppen. Vad betyder då detta? En av de mer accepterade teorierna om utvecklingen av ångest är att den orsakas av en kemisk obalans i hjärnan, där serotonin ses som en nyckelaktör. Det beror på att serotonin är ett av våra ”lyckohormon” som påverkar hjärnans belöningssystem.

Näringsbrist påverkar dessa serotoninnivåer. Serotonin syntetiseras från aminosyran tryptofan, och både järn och vitamin B6 spelar en viktig roll i denna process. Detta är anledningen till att en brist på dessa näringsämnen i slutändan kan leda till en minskning av serotoninnivåerna. Många av dagens antidepressiva läkemedel arbetar med samma teori genom att öka serotoninnivåerna för att reglera mental hälsa. Även om mer forskning kring detta välkomnas, så är detta en värdefull ledtråd för oss när det kommer till att förstå sambandet mellan näringsrik kost och mental hälsa (samt näringsfattig kost och mental ohälsa).

Det viktiga vitaminet B6 – även kallat Pyridoxin

Vitaminet B6 är nödvändigt för att bibehålla ett bra immunförsvar.

Orsaker till näringsbrist kan vara bland annat följande:

 • Celiaki (glutenintolerans) eller andra tarmsjukdomar
 • Kroniska sjukdomar
 • Långvariga febertillstånd
 • Hög alkoholkonsumtion
 • Diabetes
 • Stress
 • Exponering för strålning
 • Brännskador
 • Mag-tarmoperationer
 • Bantning
 • Tobak
 • Luftföroreningar
 • Hjärtsvikt
 • Användning av vissa läkemedel

Tecken på B6-brist visar sig vanligtvis tydligast på hud, slemhinnor och nervsystem men kan även påverka andra kroppsfunktioner.

Vanliga bristreaktioner är:

 • Aptitlöshet
 • Avmagring
 • Svaghet
 • Nervositet
 • Depression
 • Sömnlöshet
 • Allmän olust
 • Hudfjällningar
 • Sprickor och svullnader på läpparna
 • Inflammationer i munhålan och tungan, svullnad av tungan
 • Kramper

Tillskott av B6 kan hjälpa vid:

 • Allergi och astma
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Bortdomning i händer och fötter
 • Svullna ömma leder, minskad rörlighet i fingrarna
 • Hudallergireaktioner, nässelutslag
 • Depression, schizofreni och demens
 • Stress
 • Anemi
 • Sömnbesvär
 • Huvudvärk och migrän
 • Diabetes

Vad ska man då äta för att få i sig tillräckligt med vitaminet B6? Jo, ät en kost rik på nedan nämnda råvaror för att motverka näringsbrist när det kommer till ämnet.

Detta innehåller vitaminet B6:

 • Vetegroddar
 • Vetekli
 • Grislever
 • Rå lax
 • Banan
 • Kalkon
 • Kyckling
 • Avokado

Är vi på väg att lösa gåtan?

Vi vet att sömn och fysisk aktivitet är några väldigt viktiga faktorer för att uppnå och/eller bibehålla en god fysisk och psykisk hälsa. Utöver detta verkar forskare nu även ha kommit en bit i sin strävan att knäcka gåtan då mycket tyder på att även kosten, och närmare bestämt vissa näringsämnen såsom vitaminer och mineraler, verkar spela en nyckelroll. Hjärnan är komplex och väldigt känslig, om en brist uppstår kan det därför bli så allvarligt att det påverkar hela vår upplevda sinnestillvaro negativt.

Så, även om detta låter klyschigt så vill vi påminna om hur viktigt det är med en varierad och näringsrik kost! Det kan ha större betydelse än vi tidigare trott!

Källor:

Kurera.se

Awarenessact

Näringsguiden