World Mental Health Day uppmärksammas den 10e oktober.

World Mental Health Day

Igår, den 10 oktober, var det världsdagen för psykisk hälsa – World Mental Health Day. Världsdagen för psykisk hälsa infaller den 10 oktober varje år. Den instiftades av World Federation for Mental Health 1992 och syftar till att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa. 

I år är temat för dagen suicidprevention och hur vi tillsammans kan enas i arbetet för att förebygga och förhindra självmord.

Ett globalt perspektiv

Ur ett globalt perspektiv är suicid ett allvarligt folkhälsoproblem och nära 800 000 människor dör på grund av självmord varje år världen över. Under de senaste två decennierna har suicid minskat med cirka 20 procent i Sverige men den positiva trenden gäller inte ungdomar och unga vuxna. Nästan två tredjedelar av de som avlider i suicid är män och högst suicidtal (antal suicid per 100 000 invånare) finns bland män som är 85 år och äldre. För att vända utvecklingen i alla grupper krävs ett långsiktigt förebyggande arbete på lokal, regional och nationell nivå.

Jenny Telander, utredare på Folkhälsomyndigheten, förklarar vidare:

“Varje suicid måste ses som en stor mänsklig och samhällelig tragedi. Suicid går att förebygga och för att vi ska kunna göra det behövs insatser inom alla samhällets sektorer. Tillsammans kan vi göra skillnad.”

Sedan maj 2015 har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå. Det handlar om att stärka samverkan mellan aktörer som arbetar med frågor kring suicidprevention, utveckla uppföljningen och stärka kunskapsuppbyggnaden inom området.

World Mental Health Day i Sverige

I Sverige uppmärksammades dagen bland annat av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) som anordnade en inspirationsdag i Stockholm med temat ”Psykisk hälsa har ingen ålder!”. Representanter från Riksföreningen Äldres Hälsa var där!

Dagen bjöd på bland annat En musikhistoria utan slut – en musikalisk och personlig resa av Janne Schaffer, som har erfarenhet utifrån ett anhörigperspektiv till en bror med psykisk ohälsa och som god vän till Ted Gärdestad som likaså han led av psykisk ohälsa. Janne Schaffer berättade hur han kämpade med att hålla sina nära ovanför vattenytan, men att kampen till slut blev för svår. Trots hans tunga erfarenheter har musiken alltid funnits där vid hans sida som en tröst och källa till inspiration och livsglädje.

Janne Schaffer är ett levande bevis på hur viktig musiken (men även andra konstformer) är för hälsan. Vidare är han ett bevis på att livet, trots svåra motgångar och svåra förluster, kan gå vidare. Ett stort tack till Janne som bjöd på sig själv och berättade om sin gripande livsberättelse varvat med vackra låtar utifrån olika perioder av hans liv! Det var förmodligen inte någon i publiken som inte fick sina ögon tårfyllda och kände en enorm sorg i hjärtat, men som sedan avslutningsvis upplevde att de starka känslorna vände till en enorm värme och glädje. Tack!

Vidare bjöd dagen på några personliga berättelser från några av Riksförbundet Hjärnkolls seniorambassadörer. Vi fick ta del av Ingers och Hillevis personliga livsberättelser och deras kamp mot psykisk ohälsa. Även till Inger och Hillevi vill vi rikta ett stort tack för att de ville dela med sig av sina erfarenheter och insikter, psykisk ohälsa är ett så viktigt ämne att uppmärksamma! Tack!

Utöver personliga berättelser bjöd dagen dessutom på en forskningsrapport om äldres psykiska hälsa presenterad av Stefan Fors, verksam vid Karolinska Institutet och ansluten till ARC (Aging Research Center). Vidare en presentation av NSPH- projektet ”Åldras och må bra”, Hjärnkolls seniorsatsning och fokus på åldrandets möjligheter samt reflektioner kring begreppet ”årsrikedom” av Barbro Westerholm (riksdagsledamot för Liberalerna).

En givande dag

Det var en minst sagt intressant, inspirerande och givande dag med mycket värme och kloka reflektioner. Så, tack NSPH för denna fantastiskt givande dag!

Kunskap om vikten av psykisk hälsa, och likaså problematiken kring psykisk ohälsa som i värsta fall kan resultera i självmord, är otroligt viktigt i kampen för att rädda liv. Likaså samverkan och samarbete mellan olika aktörer. Tillsammans kompletterar vi varandra och kan bli en stark kraft för att rädda liv!

Med detta blogginlägg vill vi uppmana alla att ta hand om varandra – och framför allt dig själv!

Källor:

Folkhälsomyndigheten

NSPH:s inspirationsdag ”Psykisk hälsa har ingen ålder!” på World Mental Health Day

2019-10-10.