Att visstas i naturen är populärt böand många, och det har även positiva effekter på vårt välmående visar forskning.

Naturens läkande kraft

Att vistas ute i naturen är något som vi många mår bra av, och mycket riktigt visar studier att naturen har en positiv påverkan på vår psykiska hälsa och därmed har en läkande kraft vid psykisk ohälsa. Så, ge dig ut om du har möjlighet och njut av naturens läkande kraft!

Medicinska bevis för naturens läkande kraft

Journalisten Susanne Larsson skrev redan 2011 i Epoch Times om läkaren Matilda Annerstedts doktorsavhandling vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som vid denna tidpunkt hade sammanställt bevis för naturunderstödd terapi vid olika sjukdomstillstånd. Människor som exempelvis led av fetma, schizofreni och depression visades kunna bli hjälpta av att vara i naturen.

Välj skogsmiljö för ett inre lugn

Det visade sig enligt läkaren Matilda Annerstedts resultat, efter granskning av ett par befolkningsstudier, att lövskog var det som främst gav stressade människor ro. Hon fann att närhet till skogen skyddar mot ohälsa. Detta visade resultatet efter en uppföljning av studiedeltagarnas hälsotillstånd efter fem år. Matilda Annerstedt förklarade i ett pressmeddelande:

”Det betyder att de individer som hade tillgång till denna typ av natur och dessutom var fysiskt aktiva löpte en signifikant mindre risk att drabbas av psykisk ohälsa.”

Datorsimulerad skogsmiljö

Vid Tekniska högskolan i Lund undersöktes vid samma tidpunkt hur stressade personer återhämtade sig med hjälp av datorsimuleringsteknik. I en framställd skogsmiljö i ett virtuellt laboratorium mätte man hur stresshormon, hjärtrytm och andra stressmarkörer påverkades av naturljud och resultaten jämfördes med en kontrollgrupp som fick vistas i vanlig, lugn inomhusmiljö.

Matilda Annerstedt kom fram till att naturljud och virtuell skogsmiljö ledde till att det parasympatiska nervsystemet aktiverades, det vill säga kroppens ”lugn- och ro- system”. Detta ”lugn- och ro-system” förstärktes mer i den virtuella skogsmiljön än i en vanlig och lugn inomhusmiljö. Försökspersonerna som vistades i den virtuella skogsmiljön blev alltså mer avstressade än kontrollgruppen i den vanliga miljön.

Då stressrelaterade sjukdomar drabbar allt fler idag anser Matilda Annerstedt att det är viktigt att värna om grönområden runt våra bostadsområden.

En brittisk studie bekräftar forskningsresultatet

Även en brittisk studie vid University of Essex bekräftar sambandet mellan hälsa och vistelse i naturen. Professor Jules Pretty och hans forskarlag kom fram till att det redan efter fem minuters vistelse i naturen sker förbättringar i människans välbefinnande, något som visade sig tydligast hos bland annat personer med psykisk ohälsa. Vidare såg man en ännu större effekt i välbefinnandet hos personer som vistades nära vatten, som exempelvis en sjö eller en flod.

Testa själv!

Sätt dig ned på en behaglig plats och slut dina ögon. Tänk sedan på ljudet av porlande vatten och fågelsång, vindens sus i trädtopparna och doften av en solvarm tallbacke. Du är så långt ifrån alla stadens störande ljud som du kan komma och befinner dig mitt i naturen, bland växter och djurliv. Stanna kvar i den här miljön några minuter innan du sakta kommer tillbaka. Upplever du någon skillnad? Har pulsen gått ner något? Känner du dig lugnare inombords? Om detta inte fungerar hoppas vi att du har möjlighet att söka upp en verklig lövskog med fågelkvitter och vindens sus!

Naturens kraft

Veckans blogginlägg belyser ett av människans mest basala behov – att få använda och njuta av alla sina sinnen och på så sätt bli ett med naturen. Att vara ute i naturen har en läkande kraft för hälsan, och särskilt den psykiska hälsan då naturen blir en plats där många av oss kan få andrum och återhämtning. Här kan vi hämta kraft och energi som många gånger kan vara svårt att finna på annat sätt. Här liksom stannar tiden upp och står still på något nästan magiskt vis. Att få njuta av vacker natur och söta små djur med ögonen (för den som har synen i behåll), kunna höra fågelkvitter och vindens sus (för den som har hörseln i behåll), känna doften av skog och blommor, känna hur frisk luften kan kännas i lungorna och känna solens strålar värma i ansiktet – det är hälsosamt. Många har kanske hört talas om begreppet mindfulness, att vara här och nu, och i naturen blir detta lättare möjligt tack vare att vårt parasympatiska nervsystem (alltså vårt “lugn- och ro- system”) aktiveras i skogsmiljö och av naturljud.

Samtidigt som detta är så välgörande för vår psykiska hälsa innebär ofta utevistelse att vi automatiskt, på ett eller annat vis, behöver röra på oss rent fysiskt vilket vi ju vet (från tidigare blogginlägg) är välgörande för såväl vår psykiska som fysiska hälsa.

Detta visar på hur viktigt det är med utevistelse, och inte minst i grönområden, för vår hälsa, som en möjlighet till återhämtning för den som redan upplever symtom av psykisk ohälsa eller i hälsofrämjande och förebyggande syfte. Med denna vetskap anser Riksföreningen Äldres Hälsa att utevistelse för äldre bör prioriteras för att främja psykisk hälsa och på så sätt förebygga psykisk ohälsa. Vidare förutsätter detta också att vi behöver värna om våra grönområden, inte minst i områden i och kring städer där bebyggelse tenderar att tränga undan områden av skog och gröna öppna fält.

Källa:

epochtimes.se – Hälsa och livsstil