Prata med främlingar

Att känna gemenskap och tillhörighet är en fundamental förutsättning för vårt mentala välbefinnande. Vi människor är flockdjur som sedan urminnes tider behövt flocken för att överleva.

Avsaknad av ett socialt nätverk, en flock, är ett socialt stigma och ofrivillig ensamhet är lika hälsovådligt som rökning visar forskning. Ofrivilligt ensamma löper dessutom högre risk att drabbas av ett flertal sjukdomar. Därtill är risken att drabbas av depression kraftigt förhöjd. Ensamhet kan ofta leda till kronisk ångest som bryter ner hela människan. Känslan av gemenskap är däremot lugnande och uppbyggande för både kropp och själ.

Inom forskningen pratar man om tre olika sorters gemenskap som är viktiga för hälsan. Dels intim gemenskap, den gemenskap man känner med familjen. Relationell gemenskap som omfattar ett tiotal vänner och till sist kollektiv gemenskap, känslan av att vara delaktig i ett större sammanhang. För den som upplever ofrivillig ensamhet kan vägen ur ensamhet ske genom ett steg in i en kollektiv gemenskap. 

Vem som upplever ofrivillig ensamhet är inget som syns på utsidan. Många känner ofta en skam över sin situation och att bryta ensamheten kan vara svårt. En del undviker även sociala sammanhang för att skydda sig själva från besvikelse. Vi behöver dock varandra och därför är det viktigt att vi ser varandra. 

Många har dock fått lära sig att vara misstänksamma mot främlingar. Vi-känslan har krympt till att omfatta de allra närmaste och när vi var små fick vi ofta höra att vi inte skulle prata med främlingar. Ett synsätt som i stor utsträckning fortfarande lever kvar. Vi letar exempelvis hellre efter vägen med telefonens gps än att fråga en främling om vägen. 

En studie från 2022 visar att vi människor tycker om när främlingar pratar med oss men däremot att vi ogärna tar kontakt med en främling på grund av rädsla för att bli avvisad eller för att uppfattas som konstig.  

Joe Keohane har skrivit boken ”The power of strangers”. I boken tar han upp de fantastiska möjligheterna som skapas när vi vågar ta kontakt med varandra och hur detta minskar ensamhet, stärker samhällen och påverkar hela vårt välbefinnande positivt. Keohane menar att samhället är uppbyggt för att vi ska interagera med varandra. I en större stad sker detta dock mer sällan och därför blir känslan av ensamhet vid avsaknad av social gemenskap ofta mer påtaglig.

Ett stort antal studier har gjorts inom beteendevetenskap och hur kontakt med främlingar påverkar oss. Ett flertal studier visar att ett leende och vänligt ordutbyte med en främmande människa ger oss en tillfredställande känsla som ofta följer med hela dagen.

En studie från The University of Chicago undersökte vad som hände när främlingar uppmanades att prata med varandra i kollektivtrafiken. Deltagarna var till en början oroliga för att ta kontakt dels då de var rädda för att bli avvisade men också för att uppfattas som obehagliga. Resultatet visade dock att kontakten mottogs positivts och uppfattades som trevlig, nyfiken och behaglig. 

Studier som dessa visar verkligen att människan är ett flockdjur som mår bra av att prata med främlingar. Människan är social men ibland inte tillräckligt social för sitt eget välbefinnande.

Vi uppmanar er nu därför att prata med främlingar! Du stärker inte bara ditt eget välbefinnande utan din kontakt och vänlighet kan dessutom göra någon annans dag.

 

Källor:

Ensamhet skadar vår hälsa

Folkhälsan

Joe Keohane

Talking to strangers makes us happier science shows