Vänskapsbänkar

Pratbänkar eller vänskapsbänkar finns på ett flertal ställen runt om i Sverige och den bakomliggande tanken är att bänkarna ska öppna upp möjligheter till spontana samtal och på så vis minska ensamhet.

I Göteborg infördes ett 20-tal gula pratbänkar under 2021 som en del av projektet Åldersvänliga Göteborg. Genom pratbänkarna vill man öka tryggheten och skapa nya mötesplatser i staden. Idén har utformats efter göteborgsseniorernas behov och finns utplacerade på platser som seniorerna tycker om. En gul skylt finns på alla bänkar som uppmuntrar till samtal:

”Sitt gärna här om du tycker det vore trevligt att prata med någon. Här är några förslag på pratämnen:
Vad tänker du på?
Vad mår du bra av?
Hitta tre saker ni har gemensamt.”

I Malmö stad har man ett liknande tänk och har runt om i staden placerat ut vänskapsbänkar. Syftet med bänkarna är att starta samtal om psykisk ohälsa. Att våga fråga hur någon annan mår, eller att själv berätta hur man mår, kan vara skillnaden mellan liv och död. 

Zimbabwe var pionjärer med vänskapsbänkar redan 2006. Projektet startades för att få människor bort från kufungisisa – en term som används i Zimbabwe som betecknar både bakomliggande orsaker till depression samt själva tillståndet att vara deprimerad. Tanken med bänkarna var att skapa en trygg plats där man kunde uppmuntra till kollektiv gemenskap.

Bänkarna har sedan dess spridit sig över hela världen. I Avon och Somerset är den lokala polisen initiativtagare till projektet. Syftet är att minska ensamhet och isolering hos traktens äldre invånare. Även dessa bänkar har en skylt som uppmuntrar till samtal. Förhoppningen är att bänkarna ska bryta ned de osynliga sociala barriärer som ofta finns bland människor som vistas på en offentlig plats samtidigt. 

Under sommaren 2023 gjorde bänkarna entré i Värmdö kommun i Stockholm. Pratbänkarna arrangeras av Seniorcenter Diamanten för att minska ensamhet hos äldre. Varje torsdag och fredag arrangerades aktiviteter såsom boule och fika i anslutning till bänkarna för att öppna upp för nya kontakter.

Vågar du sätta dig på en bänk för att knyta kontakt med en främling? Om inte så finns det flera sidor på nätet som arbetar på ett liknande sätt. Seniorporten är ett webbcommunity och en mötesplats för alla över 60 år som vill hitta nya vänner. Här kan man knyta kontakt med nya människor som har liknande intressen som en själv oavsett var man bor eller tid på dygnet. Det är även gratis att bli medlem.

Källor:

Pratbänkar uppmuntrar till spontana samtal

Vänskapsbänkar

Friendshipbench Zimbabwe

Elderly chatbench

Pratbänkar för seniorer

Seniorporten