Må bra i vintertider

Så kan du må bra i vintermörkret

Går det att må bra i vintermörkret? Vintern är kanske vanligtvis den årstid som sociala aktiviteter och fysisk aktivitet avstannar något. Och under pandemin uppmanas vi dessutom till att isolera oss. Vad kan man då göra själv för att försöka må så bra som möjligt?

Under våren slog Coronapandemin till som en chock och många försökte hitta tillfälliga lösningar för att vänta ut pandemin. Nu när pandemin har tagit ett nytt tag om oss behöver vi tänka mer långsiktigt.

Tips från psykologen

Filip Arnberg är expert på katastrofpsykologi och menar att det är viktigt att fortsätta hålla sina rutiner, i den mån detta är möjligt. Vidare kan det vara bra att fundera över man kan göra för att det ska bli så bra som möjligt på sikt, och gärna försöka få till en vardag som på något sätt innehåller en paus från den här pandemin.

Filip Arnberg betonar vidare vikten av att ta hand om sig själv både fysiskt och psykiskt för att få goda effekter på sikt. Det han exempelvis handla om att försöka få till någon form av fysisk aktivitet under dagarna och försöka utnyttja det lilla dagsljus som vi har så här års, försöka upprätthålla goda sömnrutiner och även försöka hålla kontakten med andra personer på olika sätt.

Husdjur är räddningen för många

Vi har tidigare belyst vilka hälsofördelar som husdjur medför, något som även bekräftas av en ny studie. Under pandemin när vi rekommenderas att hålla fysisk distans till varandra, och därmed berövas den närhet till andra människor som vi behöver för att må bra, kan våra lurviga små vänner vara räddningen (något som många också har tagit fasta på under pandemin).

Vi behöver positiv beröring för att må bra. Det som händer i kroppen vid beröring är att kroppen utsöndrar en cocktail av ”må bra”- hormoner som dopamin, serotonin och oxytocin. Dessutom minskar beröring stresshormonet kortisol.

Pandemin, och den fysiska distansering som vi uppmanas att upprätthålla, gör att många nu saknar hudkontakt och beröring. Enligt en ny studie kan husdjur till stor del kompensera för detta. Janette Young, forskare i medicin vid University of South Australia och författare till studien, förklarar:

”Relationen till djuren kan motverka de effekter som berövandet av hudkontakt medför under pandemin. När nästan halva befolkningen på jorden har djur, så kan de vara en av de största hälsoresurserna vi har nu under denna tid.”

Husdjur viktiga för vårt välbefinnande

Forskaren Janette Young har i sin studie intervjuat 32 australiensiska husdjurägare till djur som hundar, katter, fåglar och reptiler (inklusive en krokodil). Husdjurägarna uppgav att djuren gav dem tröst, avslappning och en känsla av förtrolighet, och 90 procent av deltagarna påpekade att just hudkontakten var det som var avgörande för att kunna uppleva dessa hälsofördelar. Flera uttryckte att de kände sig omhändertagna av djuren, och att djuren bara visste när något inte stod rätt till. I dessa stunder blev det en tröst att gosa med djuren eller bara ha dem nära.

Vidare uppgav många att det fanns en ömsesidighet i relationen med djuren, vilket även det bidrog till att stärka husdjurägarnas välmående. Det kunde till exempel handla om en fågels glada kvitter, en hunds blick som uttryckte ”jag älskar dig” eller en ödla som stängde ögonen av välbehag. Genom hudkontakt med djuren blev dessa inkluderade i familjen som familjemedlemmar.

Ingmar Skoog, professor i psykiatrisk epidemiologi vid Göteborgs universitet, menar att studien är intressant och även särskilt relevant för Sverige eftersom vi har flest ensamhushåll i världen, samtidigt som vi inte känner oss mer ensamma än andra. Ingmar Skoog förklarar:

”Det kanske beror på att många i ensamhushåll träffar andra, går på museum och gör en massa aktiviteter. Men nu under pandemin finns det en risk att ensamheten blivit större bland de ensamboende eftersom man inte kan behålla kontakterna och närhet med vänner och bekanta.”

Ingmar Skoog menar därför att husdjur kan spela en viktig roll för de som bor ensamma. Vidare menar han att vårt grundläggande behov av närhet till djur kanske inte är så märkligt att förstå sig på, utan att det kan finnas en evolutionär förklaring långt tillbaka i tiden. Han utvecklar:

”Beröring var ett sätt att hålla ihop gruppen. Att röra varandra är ett sätt att visa att man är vänner och är nära varandra. Har man inte fått beröring på lång tid då betyder det att man hamnat utanför.”

Sammanfattning – tips för att må bra under pandemin

  • Upprätthåll rutiner i möjligaste mån
  • Försök att få en paus från allt fokus på pandemin
  • Ta hand om dig själv – fysiskt och psykiskt
  • Försök att ägna dig åt någon form av fysisk aktivitet under dagarna
  • Utnyttja det lilla dagsljus vi har
  • Försök att upprätthålla goda sömnrutiner
  • Försök att hålla kontakten med andra på olika sätt
  • Kela med ditt husdjur om du har något

Slutligen vill vi passa på att önska trevlig Lucia!

Källor:

SVT Nyheter – ”Psykolog: ’Ta hand om dig fysiskt och psykiskt’”

SVT Nyheter – ”Husdjur spelar viktig roll under pandemin