Suicidprevention

En ny rapport gjord av Region Stockholm publicerades nu i dagarna. Rapporten är den första i sitt slag som kartlägger hälsan hos folk över 85 år.

Siffrorna är minst sagt oroväckande. Till att börja med visar rapporten att så många som varannan person över 85 år upplever sin hälsa som mindre än bra. Därtill uppger var tionde person att de haft självmordstankar under de senaste två veckorna.

Rapporten visar även att mellan åren 2000-2020 tog 58 män samt 18 kvinnor per 100 000 livet av sig. Detta innebär att äldre män är den mest suicidbenägna åldersgruppen. 

Detta är alarmerande siffror och rapporten anger ofrivillig ensamhet som den främsta bakomliggande orsaken till de höga suicidtalen. Ofrivillig ensamhet är vanligt förekommande bland äldre (särskilt män) då förluster av närstående är vanligt men också fysiologiska nedsättningar, såsom nedsatt rörelseförmåga samt hörsel-och synnedsättning, vilket kan leda till bristande socialt umgänge.

Region Stockholm försöker nu att motverka den ofrivilliga ensamheten, genom att tillsammans  med kommunerna ta fram en plan som går ut på att äldre får välja olika aktiviteter att delta i. Exempelvis gruppaktiviteter, rekreationsaktiviteter, lära sig olika former av teknologi eller delta i kulturella aktiviteter.

Detta är ett glädjande initiativ då äldre med psykisk ohälsa länge mellan stolarna och man får inte den hjälp man behöver. Ett annat suicid preventivt projekt är ”Prata om livet” som startats av Riksförbundet Hjärnkoll med syfte att engagera äldre i samtalsgrupper. En särskild satsning har gjorts i Västerås, för att nå män över 70 år. En god insats då just män över 70 år sällan söker vård för psykisk ohälsa.

Vad kan du själv göra om du märker att någon i din närhet mår dåligt?

Våga fråga! Var inte rädd för att fråga hur personen mår. Det kan ibland vara svårt att läsa av personer men det finns en del tecken på att personen kan ha självmordstankar. Den som är suicidal känner sig ofta ensam och isolerad. Ett tidigt varningstecken är att personen drar sig undan och inte vill vara någon till lags, var då inte rädd för att ta kontakt. Ett annat varningstecken är ifall hen slutar intressera sig för sådant hen vanligen tycker om att göra. Lynnighet är ytterligare ett varningstecken. Liksom att personen ofta pratar om döden och/eller börjar ge bort sina ägodelar.

Misstänker du att någon du känner mår väldigt dåligt så är a och o att ta kontakt. Fråga därefter hur hen mår och lyssna sedan utan att avbryta. Ge inte råd och förslag utan att fråga om lov. På så vis ger du hen tillfälle att öppna sig. Våga även att fråga ifall personen har tankar på att ta sitt liv. Får man ett jakande svar här så lämna inte personen, sök istället akutvård tillsammans. Givetvis finns det inget standardiserat sätt att agera ifall en närstående mår psykiskt dåligt, det finns heller inga direkta rätt eller fel. Gå på din magkänsla och framförallt visa omtanke, visa att du finns där och våga kontakta den person du misstänker mår dåligt.

Har du självmordstankar? Här kan du få stöd:

  • Mind, självmordslinjen, telefonnummer 90101
  • Mind, äldrelinjen, telefonnummer 020-22 22 23 vardagar 08-19, helger 09-16
  • Jourhavande medmänniska, telefonnummer 08-702 16 80 kl 21-06
  • Jourhavande präst, nås via 112 kl 21-06

 

Källor:

Varannan 85 plussare i riskzonen för depression

Minska suicidrisk hos äldre män

Hjärnkolls samtalsgrupp Prata om livet

Suicide Zero