Tips och råd i corona-tider

Tips och råd med anledning av Covid-19

Med anledning av covid-19 uppmanas framför allt riskgrupper att skydda sig särskilt noga. Därför vill vi fokusera på de råd och uppmaningar som bland annat Folkhälsomyndigheten betonar, men även tips om hur du som upplever oro kan hantera din oro och vart du kan vända dig för att få svar på frågor eller stöd.

Personer som är 70 år eller äldre rekommenderas att begränsa sina nära kontakter och stanna hemma så mycket som möjlighet under denna kritiska tid som coronaviruset utgör ett hot. Genom att skydda dig själv och andra från att smittas av covid-19 värnar du även sjukvården som kommer att vara högt belastad.

Riskgrupper

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att hög ålder är den främsta riskfaktorn, enligt studier kopplade till utbrottet av covid-19, och därför tillhör du som är 70 år eller äldre en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med till exempel högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes är något vanligare bland de svåra fallen.

Så håller du dig frisk

För att undvika att bli smittad uppmanas du som är 70 år eller äldre att begränsa dina nära kontakter. Du bör låta bli att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ett tips för dig som har möjlighet är att ta hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat eller uträtta ärenden.

Så undviker du att smitta andra

Om du är sjuk ska du stanna hemma för att ta hand om dig själv och för att undvika att smitta andra, även om du bara har milda symtom. Undvik nära kontakter med andra människor när du är sjuk.

Symtom på Covid-19

Covid-19 ger en allmän sjukdomskänsla med ett eller flera av följande symtom:

 • Hosta
 • Feber
 • Andningsbesvär
 • Snuva
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Muskel- och ledvärk
 • Illamående

Håll ut – det går över

Det är vanligt att känna oro, osäkerhet och ensamhet i en situation då man behöver hålla sig på avstånd från andra människor. Det du kan göra för att det ska kännas bättre är till exempel att gå ut på promenader i naturen, tala i telefon med nära och kära, eller hålla kontakt via dator och sociala medier (för dig som har tekniska möjligheter till detta). Dessa åtgärder som går ut på att begränsa fysisk kontakt med andra är avsedda för en begränsad tid. Ett tips är att ändå försöka sysselsätta sig med något roligt och stimulerande.

Tips på att kunna hantera oro

Oro framkallar en stressreaktion för kroppen som ibland kan vara svår att hantera. Enligt Röda Korset finns det dock handfasta råd om vad du kan göra för att sänka din stressnivå i samband med oro.

Några tips följer nedan:

 • Var inte ensam med dina tankar, tala med någon om din oro och dina känslor.
 • Umgås (på distans) med någon som du känner dig trygg med, även om du inte vill prata om din oro.
 • Slukas inte upp av nyhetsrapporteringen eller samtal om det som sker.
 • Fortsätt göra saker du mår bra av, även om det inte känns lika meningsfullt.
 • Behåll rutiner eller skapa nya som passar situationen. Det signalerar lugn och trygghet till kroppen.
 • Aktivera dig fysiskt.
 • Försök att balansera dina tankar och undvik att tänka i ”svart eller vitt”.

Acceptera din oro

Sara Hedrenius, som är Röda Korsets expert på krisstöd, menar att coronavirusets spridning leder till extra mycket oro just för att det är något vi inte kan se och därför inte heller kan bedöma riskerna kring. Samtidigt sprids många olika uppgifter och olika personer reagerar på olika sätt. Platser som tidigare kändes trygga kan börja kännas otrygga. Hon utvecklar:

”Att vara medveten om att situationen är komplex och att det är svårt med riskbedömning kan i sig vara viktigt för att kunna hantera sin oro. Det är naturligt att vara orolig, acceptera det och försök att reagera på ett så lugnt och bra sätt som möjligt.”

Vidare uppmanar hon till att vara källkritisk och förklarar att vi människor är olika och att det därför varierar från person till person hur mycket information vi vill ha och mår bra av. Något som kan vara bra är dock att vara källkritisk och endast använda pålitliga källor.

Några tips kring informationsinhämtning är:

 • Välj ut en eller ett par betrodda källor som du följer varje dag alternativt be någon i din närhet att meddela dig när något nytt viktigt har uppkommit.
 • Begränsa tiden som du följer nyheter, alternativt sociala medier, för att uppdatera dig.
 • Ta bort nyhetsnotiser i din mobiltelefon.
 • Undvik att uppdatera dig kring nyheter sent på kvällen innan du ska sova.

Sara Hedrenius förklarar att uppdatering om situationen, samt att agera aktivt (genom att bland annat vara noggrann med handhygien för att minimera smittspridning), i sig kan bidra till en upplevelse av kontroll som kan dämpa oro.

För mer information kan du besöka:

Eller ringa:

 • För allmänna frågor om covid-19, tel.113 13
 • För sjukvårdsrådgivning, tel.1177 (linjen är öppen dygnet runt)
 • Vid livshotande tillstånd, ring 112

Äldrelinjen – MIND

För dig som är över 65 år finns Äldrelinjen om du behöver prata med någon. Äldrelinjen är öppen vardagar mellan kl.08.00-19.00 och helger kl.10.00-16.00, du når den på tel.020-22 22 33.

Tillsammans är vi starka

I dessa oroliga tider är det mycket som kretsar kring coronaviruset och allt som man bör tänka på. Ett begrepp som förekommer ofta och som många uppmanas till är ”social distansering” för att minska smittspridning, något som vi istället skulle vilja beskriva som ”fysisk distansering”. Vi anser att det snarare handlar om att minska fysisk kontakt med andra, vilket inte nödvändigtvis behöver innebära minskade sociala kontakter. Det är viktigt att vi i denna svåra tid där alla, och inte minst riskgrupper, uppmanas att hålla oss hemma så mycket som möjligt inte glömmer bort varandra bara för att vi inte kan ses fysiskt. För den som har dator och internet finns möjlighet att interagera med andra via digitala plattformar, och för andra finns radio och tv samt telefon. Det är extra viktigt att i svåra tider, som denna, hålla kontakt med nära och kära på det sätt vi kan då detta kan minska känslor av ensamhet och isolering samt känslor av oro och ångest.

I tider som dessa är det även mycket som händer på samhällsnivå, aktuell information uppdateras från dag till dag och det pågår en dialog mellan samhällets olika aktörer. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har en dialog med myndigheter och ideella föreningar, däribland Riksföreningen Äldres Hälsa, om vad som skulle kunna göras för att minska upplevd ensamhet och isolering och för att stötta kommunerna med stöd till äldre. Mer information om detta kommer inom kort.

Vidare förekommer glädjande inslag om kommuner som väljer att hjälpa personer över 70 år med inköp och dylikt samt frivilliggrupper och enskilda individer som likaså väljer att hjälpa sina medmänniskor på olika sätt. Även inom vården ser vi exempel på hur vårdpersonal gör allt i sin makt för att hjälpa patienter på bästa sätt och för att finnas till hands i en kritisk tid. Det värmer att se hur det svenska folket sluter upp för att hjälpa varandra i en tid som präglas av oro och ovisshet. Tillsammans kan vi ta oss igenom detta och blicka framåt, för det kommer en tid när detta är över!

Källor:

www.folkhälsomyndigheten.se

www.rodakorset.se

www.mind.se

SVT Nyheter