Trädgårdens positiva hälsoeffekter

Att vi mår bra av att spendera tid i trädgården, odla och sköta om våra växter är inga nyheter, i alla fall inte för oss som redan är trädgårds-frälsta. Men numera finns dessutom forskning som stödjer detta.

Ett forskningsprojekt vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp har kommit fram till att det är kombinationen av fysisk, psykisk och social stimulans som gör att trädgårdsarbete bidrar med så många hälsoeffekter. 

  1. Du får fysisk träning. Arbete i trädgården innebär ofta en fysisk ansträngning som gör oss riktigt svettiga.

  2. Du släpper stress. Forskning visar att 30 minuters vistelse i trädgården ger lugn och ro. Att känna doften av växter och blommor får lätt tankarna att skingras.
  3. Du stärker din mentala hälsa. Studier visar att koncentrationsförmågan ökar när vi spenderar tid i trädgården. Jord innehåller även ofta mycobacterium vaccae, en bakterie som vid studier på djur verkar ångestdämpande. 
  4. Du får bättre immunförsvar. Mycobacterium vaccae sägs dessutom ha positiva effekter på immunförsvaret.
  5. Du minskar risken för hjärtkärlsjukdomar. Kombinationen av fysisk träning och att släppa stress har en stärkande effekt på hjärtat.
  6. Du får nyttigare mat. Forskning visar att den besprutning som används vid storskalig odling ofta ger näringsfattiga jordar och med det näringsfattiga grönsaker. Grönsakerna du odlar hemma skulle därmed vara mer näringsrika än de du köper.

PACS: Postakut covidsyndrom

En person som såg sambandet mellan trädgårdens läkande kraft och hälsan är Mattias Grusell, läkare och trädgårdsmästare. På Ingarö utanför Stockholm startade han projektet Läkande trädgård hösten 2020 i samarbete med Boo vårdcentral och Tyresö husläkarmottagning med syfte att förbättra hälsan hos personer med PACS, postakut covidsyndrom. Idén till trädgården kommer från Hippokrates (460-377 fKr) som av många kallas för den moderna läkekonstens fader. Hippokrates menade att naturen har en avgörande betydelse för hälsan och när Hippokrates anlade sitt sjukhus på ön Kos så gjorde han det i en glänta i skogen. Hundratals växter planterades in och en vacker och välgörande trädgård skapades.

I trädgården på Ingarö tar Mattias emot patienter som är långtidssjuka efter covid. De erbjuds varmt te med örter från trädgården och får komma till ro. Mattias såg tidigt att patienter med post-covid syndrom sällan erbjuds den vård de behöver. Patienterna togs sällan på allvar och blev ofta förringade, så därför kändes det viktigt att istället lyssna på patienterna. Mattias menar att på grund av de stora variationerna i besvär som patienter med post-covid syndrom besväras av så behövs ofta ett multidisciplinärt team vid utredningen av patienten. Någonting som kännetecknar de flesta post-covid patienter är dock att kroppen är utsatt för enorm stress och då behövs något som aktiverar kroppens lugn och ro- system. Det är där trädgården kommer in i bilden menar Mattias och fortsätter; ”Trädgården hjälper oss att komma ned i varv. Naturen är en fantastiskt läkande plats.”  

 

Källor:

Hitta hälsan i din odling

Mattias Grusell tv4 Nyhetsmorgon

Läkande trädgård