Förbättra luftkvaliteten genom krukväxter

Som vi tog upp i föregående inlägg så finns det ett flertal hälsofördelar med att vistas i en trädgård; vi blir lugnare och släpper stress, och väljer vi dessutom att sätta händerna i jorden så får vi ett starkare immunförsvar och slipper ångest. Odling gör att vi mår bättre helt enkelt, oavsett om det sker i en trädgård eller på balkongen. Men alla de som varken har trädgård eller balkong då? Misströsta inte, växter inomhus ger även dem en lång rad hälsofördelar.

Patrik Grahn, professor vid SLU Sveriges Lantbruksuniversitetet, har sedan 1980-talet forskat i och jobbat med hur hälsa och växter hänger ihop. Initialt handlade arbetet om hur gröna offentliga miljöer påverkade människors hälsa. 

En lång rad grupper bestående av bland annat skolor, förskolor, äldreboenden, sjukhus och föreningar fick under ett års tid föra dagbok avseende sin vistelse i parker och stadsnära natur. Samtliga gruppers dagböcker fylldes av anteckningar om att stress släpptes. Förskolorna skrev om förbättrad motorik och skolorna skrev om bättre koncentrationsförmåga. Äldreboendena upplevde bättre sömn, mindre nedstämdhet och oro. Resultatet påvisade klart och tydligt att vi mår bättre när vi vistas nära växtlighet.

Växter inomhus

Patrik menar att resultatet även kan överföras till inomhusmiljö. Växter inomhus är avstressande. Forskning från Kina och Japan visar exempelvis att blodtrycket blir lägre och kortisolmängden minskar när vi har krukväxter runt omkring oss.

Tillför syre och förbättrar luftfuktigheten 

Ett flertal studier visar även att växter hjälper till att förbättra inomhusmiljön. Krukväxter hjälper mot torr och syrefattig luft då växter tillför syre genom fotosyntesen. Ju större plantan är desto bättre syresättning blir det. Krukväxter fungerar även som luftfuktare, även detta sker genom fotosyntesen. Upplever du torr luft hemma kan hortensia (Hydrangea macrophylla) vara en bra lösning. En studie visade nämligen att luftfuktigheten ökade från 30 till 40 procent på fyra timmar med hjälp av nio hortensior. Ett riktmärke är ju mer vatten växten behöver desto bättre luftfuktare är den. Azalea (Rhododendronsläktet) är således en bra luftfuktare då den ofta kräver mycket vatten. Två luftfuktande krukväxter per rum räcker ofta för att bidra till bättre luftfuktighet inomhus.

Renar luften från gifter

Växter kan även rena luften från gifter. Men det handlar om ytterst små mängder. Studier från amerikanska NASA visar att vissa inomhusväxter kan ta bort formaldehyd från luften i slutna rum. Växterna absorberar formaldehyden via sina blad och transporteras sedan ned det till rötterna där det bryts ned av mikrober. Formaldehyd finns exempelvis i strykfria kläder, golvmaterial och färgämnen. Växter såsom ormbunkar (Pteridophyta), gerbera (Gerbera), Benjaminfikus (Ficus benjamina), murgröna (Hedera helix) och doftdracena (Dracaena fragrans) absorberar alla formaldehyd.

Studier har även visat att växter kan absorbera andra hälsovådliga ämnen. Fredskalla  (Spathiphyllum Wallisii) kan exempelvis absorbera aceton som bland annat finns i kosmetika. Växter som tulpaner (Tulipa gesneriana), rosenkalla (Anthurium Andraeanum-gruppen) och buskpalm (Rhapis exelsa) renar alla luften från ammoniak. Bensen som återfinns i bland annat tobaksrök och klister kan minskas genom att ha murgröna (Hedera helix) eller dracena (Dracaena fragrans) i rummet. Datorskärmar kan avge xylen och tolouen, har du brudorkidé (Phalaenopsis) eller prickblad (Dieffenbachia seguine) i dessa rum kan du minska halten av dessa ämnen i luften.

En tumregel att tänka på är att ju mer ljus en växt får desto bättre renar den luften. Men som sagt, det är små mängder hälsovådliga ämnen som absorberas av växterna så många gånger är det även effektivt att vädra ofta.

Källor:

Blomsterfrämjandet

Välmående med gröna växter

Luftrenande växter