Träna lycka

Kan man träna upp sin lycka? Rangan Chatterjee som har skrivit boken ”Lyckobalansen, 10 enkla sätt att må bra varje dag”, menar att detta är fullt möjligt.

Chatterjees teori går ut på att lyckan inte är en slutdestination utan något som vi kontinuerligt måste träna på att upprätthålla. Tanken går ut på att alla individer själva kan påverka sitt liv och på så vis stärka sin grundläggande lycka och där till skapa en bubbla runt sig som skyddar mot påfrestningar.

Boken inleds med en övning där vi ska återskapa ett minne från barndomen då vi kände oss lyckliga. Vilka färger såg vi? Vilka dofter kände vi? Var befann vi oss? Övningen går ut på att återknyta till den person vi var då och ställa oss frågan varför vi inte längre är den personen? Vart tog lyckan vägen?

Den fysiska hälsans sammankoppling med mental hälsa

Chatterjee har i över tjugo års tid arbetat som läkare med ett särskilt fokus på hur den fysiska hälsan är sammankopplad med den mentala hälsan. När han möter sina patienter försöker han luska lite i hur personens vardag ser ut och därigenom göra små justeringar för att förbättra deras hälsa. 

Det som Chatterjee snabbt insåg var att trots god sömn, bra kost, goda gener och motion så utvecklade en del personer ändå sjukdomar medan andra inte gjorde det. Hur kom det sig? Därtill var en del personer motiverade till att göra livsstilsförändringar medan andra visade ett starkt motstånd till detta. 

Chatterjee kom fram till att det som påverkade patienternas hälsotillstånd allra mest var negativa tankar. När vi tänker negativa tankar och låter andra personers handlingar påverka oss så släpper vi in stress i kroppen. Enligt Chatterjee ligger stress bakom 90 procent av det han som läkare ser en vanlig dag. Känner vi oss däremot lugna och förnöjsamma med kontroll över våra liv, så händer motsatsen, vi blir friskare.

Kopplingen mellan lycka och hälsa bekräftas av flera forskare, exempelvis Laurie Santos från Yale University som studerar sambandet mellan att ha en positiv inställning och sjukdom. En studie visade att positiva människor mer sällan blev förkylda. En annan studie som undersökte nunnors livslängd visade att bland de nunnor som var lyckliga blev 90 procent 85 år, medan endast 34 procent av de olyckliga nunnorna uppnådde 85 års ålder.

Allt hänger ihop. Hjärnan är en del av kroppen och tänker vi negativa tankar så påverkas kroppen. Lite i taget, oftast utan att det märks, så byggs stressen upp i kroppen. Varje gång man retar sig på någon eller önskar att ens situation vore annorlunda så släpper man in spänningar i kroppen. Spänningarna ackumuleras och bidrar till slut till oro. 

Vårda din inre grundläggande lycka 

Det bästa sättet att fjärma sig från stress enligt Chatterjee är att vårda sin inre grundläggande lycka. På så vis bygger vi upp en skyddande bubbla runt om oss där vi inte är lika påverkbara av yttre omständigheter. Den grundläggande lyckan har tre ben:

  1. Förnöjsamhet: Detta innebär att man känner sig nöjd med sitt liv och sina beslut.
  2. Kontroll: Detta innebär att man kan fatta meningsfulla beslut och att ingenting – inom rimliga gränser – kan rubba en.
  3. Samstämmighet: Detta handlar om att man är den person man vill vara. Man är sann mot sina värderingar.

Genom att öva på att känna dessa känslor så stärks vår inre grundläggande lycka. Detta är inte helt enkelt till en början. Något kanske måste förändras? Stress och påfrestningar är ofta svaret på denna fråga. Men man behöver inte trolla bort alla stressmoment runt sig för att känna sig lycklig. Lycka härrör inte från världen runt omkring en, utan hur man förhåller sig till den. Känner du dig lycklig så är du lycklig. Lycka är ett beslut. Problem och stress dyker ständigt upp i livet men det handlar om hur vi förhåller oss till det. 

Ett sätt att vårda sin inre grundläggande lycka är enligt Chatterjee att etablera en morgonrutin där vi tar kontroll över livet. Morgonrutinen bör pågå under fem-tio minuter, och bör vara ett tillfälle då du fokuserar på dig själv och sätter tonen för dagen. Istället för att stressa över allt som behöver göras så menar Chatterjee att morgonrutinen ska fokusera på lugn. Du kan exempelvis sitta en stund i tystnad, göra några andningsövningar eller läsa. 

Att vara i nuet, eller ”i flowet”, istället för att alltid tänka framåt, är enligt Chatterjee det bästa sättet för oss att ta kontroll över våra liv och på så vis vårda vår lycka. Ett annat sätt är att spendera mer tid med sig själv och ta pauser från sociala media. 

Lyckotips från forskaren 

En annan person som forskat kring vad som gör oss lyckliga är Micael Dahlén som är professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han menar att vad lycka är och vad som gör oss lyckliga är olika för alla människor. Men han har några konkreta knep som passar de flesta:

  1. Gå utanför dörren. Frisk luft och motion höjer humöret.
  2. Umgås. Detta kan även handla om att växla några trevliga ord med en granne.
  3. Ha något att se fram emot. 
  4. Sträva efter att känna tacksamhet för det man har.

Vårt grannland Finland blev nyligen utsett till världens lyckligaste land. Där sitter mottot ”Det kan alltid bli värre” i ryggmärgen och man är tacksam för det som livet ger här och nu.

 

Källor:

Chatterjee, Rangan Lyckobalansen, 10 enkla sätt att må bra varje dag. Norstedts 2023

Dr Chatterjee

Professorn: Så kan vi bli lyckligare