Upplev naturen i gemenskap

Att vi mår bra av att vistas ute i naturen är vetenskapligt bevisat sedan länge. Flera studier visar att naturen har en läkande kraft vid psykisk och fysisk ohälsa.

Som vi tar upp i detta inlägg så kan vistelse i naturen hjälpa vid fetma, schizofreni och depression. Detta enligt en avhandling gjord av Matilda Annerstedt vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, där hon studerar sambanden mellan hälsa och skog. 1500 personer från Blekinge och Skåne deltog i studien.

Enligt Annerstedts avhandling är det främst vistelse i lövskog som lugnar människor mest. Ju längre tid vi tillbringar i lövskog desto mindre stress upplever man. Annerstedt tillägger:

”Den biologiska mångfalden är större i lövskog än i barrskog, det bidrar till att den mänskliga hjärnan blir mer fascinerad och har lättare att släppa tankar.” 

Hon fann även att närhet till skogen skyddar mot ohälsa. Närheten är avgörande för att människor regelbundet ska kunna ägna sig åt friluftsliv. Då stressrelaterade sjukdomar drabbar allt fler idag anser Matilda Annerstedt att det är viktigt att värna om de grönområden som finns runt våra bostadsområden.

En brittisk studie vid University of Essex bekräftar sambandet mellan hälsa och vistelse i naturen. Professor Jules Pretty och hans forskarlag kom fram till att redan efter fem minuters vistelse i naturen så sker förbättringar i människans välbefinnande, något som visade sig tydligast hos personer med psykisk ohälsa. Man såg även att välbefinnandet ökade ännu mer hos personer som vistades nära vatten. 

Friluftsliv i grupp 

Som vi tidigare tagit upp så är känslan av gemenskap och tillhörighet en fundamental förutsättning för vårt mentala välbefinnande. Inom forskningen pratar man om tre olika sorters gemenskap som är viktiga för hälsan. Dels intim gemenskap, den gemenskap man känner med familjen. Relationell gemenskap som omfattar ett tiotal vänner och till sist kollektiv gemenskap, känslan av att vara delaktig i ett större sammanhang. För den som upplever ofrivillig ensamhet kan vägen ur ensamhet ske genom ett steg in i en kollektiv gemenskap.

Ett tämligen enkelt sätt att öka sitt mentala välbefinnande är således att uppleva naturen i kollektiv gemenskap, i grupp. På så vis skördar vi både de hälsobringande effekter naturen ger samt stärker vårt grundläggande behov av att känna gemenskap. 

Det finns ett flertal föreningar runt om i landet som arrangerar vandringar i grupp. Nivåerna är varierande och det finns något som passar de flesta. Riksföreningen Äldres Hälsa deltog tidigare i höstas i en vandring arrangerad av Stockholms Vandrareförening. Vi pratade med en del av deltagarna:

”Jag är snart 80 år och genom att vandra så har jag bibehållit min rörlighet. Jag känner mig så stärkt av att komma ut i naturen” säger en kvinna med rosiga kinder som knappt ser ut att vara en dag över 60 år.

En annan deltagare pratar om tryggheten. ”Det är en trygghet att gå tillsammans med andra, jag behöver inte oroa mig om något skulle hända, exempelvis om jag skulle snubbla. Gruppen tar hand om varandra.” Just känslan av gemenskap är något som de flesta tar upp.

”Sen barnen och barnbarnen flyttade så har jag känt mig ensam. Detta är ett bra sätt att träffa folk på ett lättsamt sätt utan att det blir påtvingat.”

Alla är dock inte lika pratglada. En äldre man med skägg och ryggsäck tillägger:

”Jag tycker inte så mycket att prata hela tiden, jag vill lyssna till naturen och få sinnesro. Men jag tycker om att göra det i gemenskap.

Att vandra är ett motionssätt som passar de flesta oavsett ålder eller förutsättningar. Det finns även flera leder som är anpassade för dig med rörelsenedsättning. Längs Skåneleden finns ett flertal sträckor där man kan ta sig fram både med rullstol och med rullator. Kullarulla-leden är ett sådant exempel. Leden är helt tillgänglighetsanpassad, det är en 30 km lång sträcka där underlaget består av hårdpackat grus, asfalt och gräs. Den är fri från större nivåskillnader och det finns många vilobänkar utmed leden.

Vandringstips 

Är du intresserad av att testa vandring så arrangerar exempelvis Friluftsfrämjandet vandringar över hela landet på olika nivåer. Alla kan ge sig ut men det finns några tips som gör det hela härligare:

  • Tänk på att träna upp rörligheten i fotled genom att rotera fötterna fram och tillbaka några gånger.
  • En bra ryggsäck med spänne fram avlastar ryggen.
  • Använd skor som avlastar fötterna. Broddar eller dubbskor är att rekommendera om du ger dig ut i hal terräng.
  • Vandring stärker hela kroppen. Men vill du hjälpa kroppen på traven så kombinera gärna vandring med styrkeövningar för ben och rygg.

 

Källor:

Naturen minskar stressen

Vandra med rörelsehinder i Skåne