Positiva effekter av träning för hela kroppen

Träning ger positiva effekter för hela kroppen

Forskning visar att träning har en mängd positiva hälsoeffekter på kroppen och dess organ och vävnader. Vi har redan skrivit om vikten av fysisk aktivitet för att undvika för tidig död och cancer samt berört träningens betydelse för hjärnhälsan. Nu vill vi redogöra för träningens övergripande betydelse för kroppen.

Hjärnan

Fysisk aktivitet ger bättre koordination, balans och reaktionsförmåga. Det bidrar även till ökad självkänsla, förbättrad sömn och lindring av depressionssymtom. Studier visar även effekter i form av bättre inlärning och minne samt nybildning av hjärnceller. Det här beror bland annat på att fysisk aktivitet påverkar hippocampus, som är den del av hjärnan där våra minnen lagras, på ett positivt sätt då fysisk aktivitet får hippocampus att växa istället för att minska som den normalt gör med åren. På detta sätt kan man genom träning och fysisk aktivitet förbättra sitt minne och inlärningsförmåga.

Hjärtat

Träning/fysisk aktivitet förbättrar hjärtats funktion, både vilo- och arbetspuls sjunker. Det gör att hjärtat pumpar effektivare och kranskärlen lättare släpper igenom blod till hjärtmuskeln. Risken för hjärtinfarkt minskar.

Blodet

Blodfettsprofilen förbättras vilket minskar risken för åderförkalkning. Träning förbättrar blodflödet till hjärtat och musklerna. Efter ett träningspass sjunker blodtrycket.

Musklerna

Tränad muskulatur tar upp blodsocker bättre samt blir uthålligare och mindre känslig för mjölksyra.

Hormoner

Den som är vältränad får en minskad frisättning av stresshormoner.

Skelettet

Träning som belastar skelettet ger ett tätare och starkare skelett. Risken för benskörhet och höftfrakturer minskar.

Lungorna

Träning förbättrar andningsmuskulaturens uthållighet och volymen på varje andetag blir större. Blodflödet ökar och syret i inandningsluften tas bättre tillvara.

Fettmassan

Träning/fysisk aktivitet kan minska fettmassan och är därför ett bra redskap för att förebygga och behandla övervikt och fetma.

Insulinkänslighet

Den som är vältränad har en ökad vävnadskänslighet för insulin, vilket kopplas ihop med en minskad risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar.

Träning – för kropp och knopp

Vi har nu redogjort för nio olika aspekter där träning/fysisk aktivitet, enligt forskning, ger positiva effekter. Fysisk aktivitet är viktigt för alla, oavsett ålder, och påverkar alltså hela kroppen på ett positivt sätt. Många av oss har sedan länge hört att träning stärker kroppen så detta kommer säkert inte som någon stor nyhet. Däremot kanske det inte är lika känt vad träningen ger för effekter, det vill säga hur träningen påverkar kroppens alla organ och inre system. Förhoppningsvis är denna bild lite tydligare nu och vi hoppas att detta kan bidra till att motivera fler till att börja/fortsätta med träning eller någon form av fysisk aktivitet.

Så länge man inte har något medicinskt skäl till att inte röra på sig ser vi bara fördelar med fysisk aktivitet, för såväl den fysiska som psykiska hälsan. Att träning dessutom kan stärka hjärnan och hippocampus (där våra minnen lagras) och få hippocampus att växa istället för att minska, som den gör naturligt med åren och/eller vid mycket stillasittande, ser vi som en enorm bonus då detta kanske skulle kunna förhindra (eller åtminstone senarelägga) demenssjukdom.

Källa:

FYSS – Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling

”Hjärnstark – hur motion och träning stärker din hjärna” av Anders Hansen (2016)