Hur sockret påverkar vår hjärthälsa

Socker påverkar hjärthälsan

Nu när vi går in i februari månad tänkte vi främst fokusera på hjärthälsan och vi börjar med ett blogginlägg om hur socker påverkar hjärtat. Länge har det mättade fettet blivit utpekad som orsaken till uppkomsten av hjärtsjukdomar, men enligt senare forskning har sockret en större roll i detta än det mättade fettet.

Enligt experterna bakom dessa nyare studier behöver kostrekommendationer uppdateras. De menar att originalstudierna som våra kostråd sedan länge bygger på bestod av observationer, och idag har vi mer än ett halvt sekel av data och en ökad förståelse för hur näring påverkar kroppen och särskilt hjärtat. Det menar forskaren James DiNicolantonio.

Den ledande dödsorsaken i västvärlden

Aterosklerotisk kranskärlssjukdom (CHD) orsakar ett av sex dödsfall i USA och är den ledande dödsorsaken i hela västvärlden. Experter har i många år försökt att begränsa och kontrollera CHD genom att fokusera på åtgärder för att förebygga och – ur ett kostperspektiv – begränsa mängden mättat fett. Nu har dock senare forskning, bland annat en artikel i tidskriften Progress in Cardiovascular Diseases, visat att det snarare är socker än mättat fett som ligger bakom hjärtsjukdomen.

Fett vs socker

Teorin om att det är mängden mättat fett i vår kost som huduvdsaklig orsak till förhöjt kolesterol och hjärtsjukdom härrör från forskning från 1950-talets början och den amerikanske forskaren Ancel Keys, vars teorier sedan blev vägledande för de hälsoråd som både American Heart Association och USA:s regering ställde sig bakom under 1960- och 70-talen.

Vid samma tidpunkt, under 1950-talet, fanns det dock en brittisk fysiolog vid namn John Yudkin som hävdade att det snarare var sockerintaget man skulle skylla på, gällande både förekomsten av och dödligheten i kranskärlssjukdom.

Både John Yudkin och Ancel Keys tog stöd för sina teorier med hjälp av observationsstudier, eftersom människor äter mat snarare än enskilda näringsämnen. Mat med mycket mättat fett brukar dock också vara detsamma som mat med mycket socker – vilket får som följd att de som äter mycket socker också äter mycket mättat fett.

Utvärdering av gammal och ny forskning

Forskarna James J DiNicolantonio och James H O’Keefe har tillsammans med läkaren Sean C Lucan från Albert Einstein College of Medicine utvärderat alla de forskningsbevis som finns som länkar mättat fett och socker till hjärtsjukdom. Av dessa bevis drar de slutsatsen att sockerkonsumtion, särskilt i form av raffinerat socker, är en större riskfaktor för hjärtsjukdom än mättat fett.

Förändrad syn på fett

De metaboliska aspekter av mättat fett är komplexa men befintlig forskning tyder på att vissa av fettsyrorna faktiskt kan ge mätbara fördelar för lipidprofiler och risken för hjärt- och kärlsjukdom. Till exempel ökar vissa mättade fettsyror HDL-kolesterolet, som ofta kallas det ”goda kolesterolet”, eftersom detta lipoprotein också är kopplat till minskad risk för hjärtkärlsjukdom.

När försök görs att byta ut de mättade fetterna innebär detta, nästan oundvikligen, att man istället ersätter dem med någonting annat. När det då istället blir kolhydrater, och särskilt raffinerade kolhydrater som socker, som ersätter det mättade fettet får detta istället en negativ inverkan på kolesterolet. Det goda kolesterolet (HDL) tenderar att minska och de farliga triglyceriderna ökar.

Effekter av sockerrik kost

Patienter med hjärt- och kärlsjukdom som har konsumerat en sockerrik kost har efter bara några veckor uppvisat en mängd avvikelser i form av till exempel förhöjt totalkolesterol, triglycerider, LDL (det ”onda” kolesterolet), oxiderat LDL, urinsyra, insulinresistens samt onormal glukostolerans, lågt HDL (det ”goda” kolesterolet) samt förändrad blodplättsfunktion (trombocyter). Den totala effekten av en sockerrik kost kan alltså betraktas som mer skadlig för allmänhälsan än en ökad konsumtion av mättat fett, vilket kan öka LDL (det ”onda” kolesterolet) men samtidigt höjda HDL (det ”goda” kolesterolet).

Tillsatt fruktos, exempelvis i form av sackaros (vanligt bordssocker framställt från sockerbetor) eller så kallat high fructose corn syrup (HFCS, som framställs genom att bryta ner till exempel majsstärkelse till glukos och sedan omvandla en del av glukosen till fruktos), i processad mat och dryck verkar speciellt farligt. Konsumtion av dessa typer av socker kan leda till leptinresistens, ett nyckelhormon för upprätthållandet av normal kroppsvikt. Överkonsumtion av tillsatt fruktos ökar alltså risken för fetma som också är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom. Ett överskott av fruktos ökar också risken markant för att drabbas av fettlever, som är den vanligaste leversjukdomen i USA och en stor riskfaktor för hjärtsjukdom. Sambandet mellan fettlever och hjärt- och kärlsjukdom bedöms till och med vara starkare än sambandet mellan hjärt- och kärlsjukdom och rökning, högt blodtryck, diabetes, att vara av manligt kön, högt kolesterol eller metabolt syndrom.

En sockerrik kost kan också orsaka så kallad prediabetes och diabetes, två tillstånd som innebär kraftigt ökad risk för hjärtsjukdom samt risk för en allvarlig förträngning av vänster huvudkranskärl.

Det dolda sockret

Socker som finns naturligt i frukter och grönsaker utgör ingen ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Det farliga sockret är det raffinerade sockret, och det dolda sockret i processad mat. Produkter med tillsatt socker utgör 75 procent av all förpackad mat och dryck i USA och innehåller för det mesta sackaros eller HFCS, vilket verkar öka risken för hjärt- och kärlsjukdom mer än andra typer av socker (som till exempel glukos).

”Clean eating” – den bästa kosten för hjärtat

Processade livsmedel innebär ofta mättat fett, men framför allt många tillsatsämnen och dolt socker. Det bästa rådet är därför att undvika hel- och halvfabrikat, men även light-produkter och fabrikspackade livsmedel med stora mängder dold, tillsatt, sötning. Det verkar alltså lämpligt att rekommendera att man undviker tillsatt socker snarare än att man bör minska mängden mättat fett, menar doktor DiNicolantonio och fortsätter:

”Viktigast är att rekommendationerna uppmuntrar till att äta riktig mat och till att undvika processade livsmedel.”

”Sockerförbudet” med en nypa salt

Diskussionen om hälsofarliga livsmedel har alltså under årens lopp ändrat fokus från det mättade fettet, som länge ansågs vara den stora boven, till att nu (enligt senare forskning) peka ut sockret som den största boven. Vi instämmer i uppfattningen om att det bästa för hälsan är att undvika processade livsmedel med tillsatsämnen och dolt socker, för att istället äta riktig mat från grunden – så kallad clean eating. Eller varför inte istället välja en kost som bromsar åldrandet? Samtidigt tror vi på en sund balans, det vill säga att ingenting bör gå till överdrift. Visst bör man undvika socker i stora mängder och helst hålla nere konsumtionen av hel- och halvfabrikat, men man måste också någon gång få unna sig en kakbit eller två någon gång då och då med gott samvete. Återigen, en sund balans som gynnar såväl den fysiska som psykiska hälsan.

Källa:

www.medicalxpress.com