Öka din livslängd

Tre faktorer som kan öka livslängden

Robb Wolf är tidigare biokemist och bästsäljande New York Times-skribent. Han har några tips på hur det går att öka livslängden genom några viktiga faktorer.

 

Det som påverkar livslängden är livsspannet och hälsospannet. Livsspannet handlar om hur länge en organism kommer att leva, medan hälsospannet handlar om hur organismens funktioner fungerar under livsspannet.

 

Tre värdefulla tips från experten

Robb Wolf listar tre tips som är avgörande och kan påverka livslängden positivt.

 

1. Styrketräning – Att bevara muskelmassa är, enligt Robb Wolf, en av de viktigaste faktorerna för att öka livslängden, och rent av den viktigaste. Vi börjar förlora muskelmassa redan vid 30-års åldern (vi förlorar ungefär 3-8 % muskelmassa per decennium från det att vi fyller 30 år, och än mer per decennium från det att vi fyller 60 år). Vi kan förlora upp till 40 % muskelmassa mellan 20- och 80-års åldern. Denna process kallas sarkopeni.

 

Det är dock möjligt att sakta ned denna process som innebär förlust av muskelmassa, och detta kan även senarelägga neurodegenerativa sjukdomar (som demenssjukdomar) och behovet av flytt till särskild boendeform (äldreboende). Genom olika former av styrketräning är det möjligt att bibehålla muskelmassa längre. Du behöver dock inte bli ett träningsproffs, redan med en liten regelbunden dos styrketräning kan du komma långt!

 

2. Intag av protein – Detta blir allt viktigare i takt med att vi åldras, inte minst vid regelbunden träning av något slag (även om behovet är individuellt och därför varierar från person till person). Att fasta kan vara hälsosamt, men det är i så fall viktigt att du är medveten om dina gränser och att du inte går för långt med din fasta. Kroppen behöver protein (för att bibehålla muskelmassa).

 

3. Lämplig solexponering – D-vitamin är väldigt viktigt för hälsan överlag och även för livslängden. Det är betydelsefullt för ett flertal processer i kroppen, och forskning visar att D-vitamin kan öka aktiviteten av telomeras (som är ett enzym som förlänger telomerer som i sin tur skyddar DNA på cellnivå från att åldras). D-vitamin kan vi få i oss på olika sätt, såsom genom kosten eller genom tillskott mm. Robb Wolf rekommenderar dock en vis dos D-vitamin genom solljus. Robb Wolf går så långt som att påstå att skillnaden mellan sjuklighet och dödlighet mellan personer som får tillräckligt med solexponering jämfört med personer som inte får tillräckligt med solexponering kan jämföras med skillnaden mellan en icke-rökare och en rökare.

 

Detta innebär dock inte att du ska undvika att skydda din hud, detta är också väldigt viktigt. Däremot kan det vara bra att tänka på att vi behöver vi lite solljus för vårt allmänna välbefinnande. Allting handlar om en sund balans.

 

 

 

Källa:

www.mindbodygreen.com –  “3 Surprising Tips For Longevity, From A Biochemist”