Fysisk aktivitet fördelar

Sambandet mellan fysisk aktivering och känsla av mening

Det är ingen nyhet att fysisk aktivering är hälsosamt för oss och tenderar att även stärka vårt psykiska välbefinnande. Nu finns det forskning som visar att det dessutom finns ett samband mellan graden av fysisk aktivering och en känsla av livsmening. 

De nya forskningsresultaten finns representerade av Ayse Yemiscigil och Ivo Vlaev, publicerade i Journal of Behavioral Medicine. Forskningsresultaten visar att det finns ett samband mellan fysisk aktivering och en känsla av mening i livet, detta innebär att om det ena förbättras så stärks även det andra. 

Studien

Studien pågick under nio år, varpå forskarna efter uppföljning upptäckte två saker; dels att personer som upplever en stark känsla av mening i livet tenderar att i större utsträckning ägna sig åt att röra sig fysiskt och att det i sig kan bidra till en känsla av mening och syfte med livet. 

Denna koppling mellan en känsla av mening och fysisk rörelse benämns på engelska som ”bidirectional relationship” (ungefär ”dubbelriktat förhållande”) och var särskilt tydlig bland personer i medelåldern och äldre personer. 

Sedan tidigare finns det mycket forskning kring positiva effekter som fysisk aktivering har för vårt mentala välbefinnande överlag. En metastudie från 2018 visar att det finns 49 studier som bekräftar att fysisk aktivering i vissa fall kan förebygga depression. 

I den här studien var det dock inte fokus på exempelvis lycka, utan snarare en känsla av mening och syfte med livet – något som, i likhet med fysisk aktivering, ibland kan avta i takt med ökad ålder. En mening med livet kan många gånger vara kopplat till de roller vi har under livet, därför kan en övergång till pensionen och ökad ålder utgöra en risk när vi förlorar dessa roller. 

Vad kan man själv göra? 

Att engagera sig lite mer i exempelvis fysisk aktivering, som exempelvis promenader eller lättare träning eller yoga, i sin dagliga rutin kan bidra till positiva effekter även när det kommer till att uppleva mening i livet. 

Några andra tips för dig som vill finna din mening: 

  1. Formulera dina viktigaste värderingar. 
  2. Tillåt dig själv att vara du. 
  3. Omvandla rädsla till tro. 
  4. Skapa din drömvision. 
  5. Koppla av under resans gång. 
  6. Sök glädje. 

 

 

Källa:

www.mindbodygreen.com – ”How Feeling A Sense Of Purpose Influence’s Physical Activity, According To Research”