Nya rekommendationer för vaccination mot RS-virus

I september gick Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationen att alla över 75 år bör vaccinera sig mot RS-virus. Även personer över 60 år i vissa riskgrupper bör följa samma rekommendation. 

Johanna Rubin, biträdande verksamhetschef hos Folkhälsomyndigheten, säger i ett pressmeddelande att de godkända vaccinerna har god skyddseffekt på äldre. Enligt Folkhälsomyndigheten finns det en ökad risk för sjukhusvistelse och kan i värsta fall vara livshotande för den som drabbas av viruset. Dessutom skulle de bli en påfrestning för den redan ansträngda sjukvården.

De vaccineringar mot RS-virus som hittills har genomförts har gett god effekt och färre infektioner hos äldre. 

Det är nu upp till regionerna när möjligheten att bli vaccinerad mot RS-virus kommer att införas. I väntan på detta går nu NT-rådet (en expertgrupp som ger råd om nya läkemedelsbehandlingar) ut med att först invänta Anders Tegnells utredning ”En mer ändamålsenlig och effektiv ordning för det nationella vaccinationsprogrammet och det nationella vaccinationsregistret”. Utredningen beräknas vara klar i januari 2024.

Nya rekommendationer för vaccin mot covid-19

Samtidigt går Folkhälsomyndigheten ut med nya rekommendationer för vaccin mot covid-19. Det är viktigt att fortsätta fylla på dosen av vaccin för att undvika allvarlig sjukdom. Färre än hälften av alla över 80 år har tagit den rekommenderade påfyllnadsdosen. Sören Andersson, enhetschef hos Folkhälsomyndigheten, förklarar att personer över 80 år fortfarande är en grupp som är särskilt utsatt att drabbas av allvarliga följder av covid-19. Av denna anledning vill nu Folkhälsomyndigheten påminna om att det är viktigt att fortsätta vaccinera sig. Vi har fortfarande en pågående smittspridning i landet även om den är mindre jämfört med tidigare. 

De nya rekommendationerna för personer över 65 år är följande:

  • Personer mellan 65-79 år rekommenderas en dos under hösten och vintern 2023. Om man tagit en dos efter den 1 augusti 2023 anses den räcka. Även personer som har fått covid-19 diagnostiserad efter den 1 augusti 2023 anses ha ett fullgott skydd mot viruset. Det finns nu ett uppdaterat vaccin på marknaden och den som vill vaccinera sig med det uppdaterade vaccinet bör vänta minst tre månader från senaste dos.
  • För personer över 80 år samt personer boende på särskilda boenden gäller liknande rekommendationer. En dos vaccin rekommenderas under hösten och vintern 2023. Den som har vaccinerat sig efter den 1 augusti 2023 behöver ingen påfyllning. Vill du fylla på med det nya uppdaterade vaccinet så bör det ha gått minst tre månader mellan vaccinationstillfällena.

Riksföreningen Äldres Hälsa välkomnar Folkhälsomyndighetens rekommendationer och annan medicinsk expertis, i hopp om att vi kan skydda såväl oss själva som andra och på så sätt bidra till en stärkt folkhälsa.

Med detta i åtanke gläds vi åt att årets Nobelpris i medicin tilldelas Katalin Karikó och Drew  Weismann för just upptäckten av covid-19-vaccinet. Vaccinerna har inneburit att miljontals liv har kunnat räddas, att sjukdom lindrats och förhindrats samt att vi har kunnat öppna upp våra samhällen igen och kunnat återgå till det normala. Hittills har 13 miljarder doser vaccin mot covid-19 getts över hela världen.

Källor:

FHM; Äldre bör vaccineras mot RS

Vaccin mot RS virus gav effekt

Folkhälsomyndigheten covid-19 vaccin

Nobel prize medicine 2023