Årskrönika 2023

Nu lämnar vi snart 2023 bakom oss för att skåla in det nya året, 2024. Vi tänkte därför passa på att blicka tillbaka på året som har gått.

Under 2023 har Riksföreningen Äldres Hälsa påbörjat ett nytt Arvsfondsprojekt Äldrerevision – kvalitetsutveckling för och av äldre som syftar till att ta fram en metod för att utvärdera och utveckla olika verksamheter och insatser där äldre är delaktiga i det kvalitetsutvecklande arbetet. Under året har arbetet med att ta fram metoden påbörjats, bland annat med hjälp av flera fokusgrupper för att fånga upp olika tankar och synpunkter. Under nästa år kommer metoden att testas av i några verksamheter som en pilot och arbetet fortsätter med att förfina metoden. 

Riksföreningen Äldres Hälsa bedrev föreningens första Arvsfondsfinansierade projekt Hälsoprojektet – för och av äldre under åren 2020-2022. Från och med år 2023 blev projektet, och det som togs fram inom ramen för projektet, en del av föreningens ordinarie verksamhet tack vare verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten. Projektet resulterade i fyra skriftliga material, en studiecirkel som utgår från ett av de skriftliga materialen samt ett föreläsningsupplägg om ensamhet och hur ensamhet kan brytas. 

Riksföreningen Äldres Hälsa har sedan år 2021 varit beviljade verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten. Inom ramen för verksamhetsbidraget under 2023 har föreningens olika skriftliga material spridits runt om i landet, cirkelledare har utbildats runt om i landet genom våra kontinuerliga digitala cirkelledarutbildningar och ett flertal föreläsningar har genomförts tack vare föreningens alla föreläsare. Utöver detta har även fler informatörer tillkommit och utbildats. Informatörernas främsta uppgift är att sprida information om föreningen och dess olika framtagna material och verktyg. 

Ämnen som har uppmärksammats i bloggen

I Riksföreningen Äldres Hälsas blogg skriver vi om hur vi på olika sätt kan främja vår hälsa, såväl vår fysiska som psykiska och sociala hälsa. Under 2023 har vi bland annat skrivit om övergångar i livet med alla dess utmaningar och hur man kan hantera förändringar av olika slag, utanförskap och vårt behov av mänsklig kontakt, hälsofrämjande insatser och hur vi mår bra av utomhusaktiviteter tillsammans med andra samt att det aldrig är för sent att förverkliga en dröm eller idé – för att nämna några exempel. 

På gång nästa år

Vi lämnar ett händelserikt år bakom oss och välkomnar det nya året. Under 2024 går vi, som sagt, in i det andra projektåret för vårt nya Arvsfondsprojekt med titeln Äldrerevision – kvalitetsutveckling för och av äldre. Vidare kommer fler Hälsocirklar (den studiecirkel som tagits fram inom ramen för vårt tidigare Arvsfondsprojekt Hälsoprojektet – för och av äldre) att startas upp på olika håll runt om i landet. Vi har dessutom flera föreläsare som gärna kommer och föreläser om ofrivillig ensamhet och hur ensamhet kan brytas. 

Vi vill tacka alla som har följt oss under året och vill samtidigt passa på att önska ett riktigt Gott Nytt År! Följ oss gärna även under 2024!