Ätstörningar hos äldre

Studier visar att ätstörningar hos äldre över 80 år är minst lika vanligt som hos åldersgruppen 22-32 år. Kroppsidealen hänger inte alltid ihop med ålder utan många äldre lever fortfarande efter skönhetsidealen från när de var yngre.

Livsmedelsakademin i Skåne som driver projektet Nollvisionen för undernäring hos äldre, menar att vårdpersonal ofta har svårt att upptäcka ätstörningar hos äldre. En viktnedgång och minskad aptit antas vanligtvis bero på andra faktorer såsom bakomliggande sjukdomar.

Planen är nu att gå igenom de rutiner som finns hos dietister och vårdpersonal som möter undernärda äldre. Detta så att man lättare kan särskilja vad som beror på en bakomliggande sjukdom från vad som beror på ätstörningar.

Detta är glädjande nyheter då äldre med ätstörningar länge varit en bortprioriterad fråga inom vården. Eller rättare sagt äldre med psykisk ohälsa har länge bortprioriterats. Ätstörningar grundas ju först och främst i en bakomliggande psykisk ohälsa.

Ungefär 30 % av alla äldre uppger sig lida av depression, samtidigt visar studier att endast 1 % av de över 60 år får samtalsterapi.

Linda som är i 60-års åldern har kämpat med ätstörningar sedan tonåren. Ätstörningar börjar ofta med att man vill gå ned något kilo i vikt och när detta lyckats får man en kick som triggar igång en vilja att fortsätta att gå ned i vikt. Därefter går det lätt överstyr och en ond spiral av mindre mat och mer motion startar.

En ätstörning från yngre dagar kan ofta triggas igång senare i livet av olika kriser såsom skilsmässa, sorg eller utbrändhet. Så var fallet hos Linda som drabbades av nyss nämnda orsaker samtidigt. Linda har sedan dess haft återkommande ätstörningar genom hela livet. 

Hon har vid ett flertal tillfällen försökt att få bukt med sina ätstörningar genom att söka hjälp hos vården. Vid kontakt med primärvården hänvisades hon till en dietist som bad henne att föra matdagbok. Att be en person med ätstörningar att föra matdagbok är ungefär som att slänga bensin på en eld. Att föra matdagbok är väldigt vanligt hos ätstörda individer och en av orsakerna till att problemet upprätthålls. Vid kontakt med psykiatrin fick hon höra att hon inte var smal nog för att få KBT- terapi.

Linda menar att mycket av vården kring ätstörningar är utformad kring vissa fasta former och oftast efter yngre personer utan sjukdomsinsikt. Den som levt med ätstörningar i många år är vanligen väl medveten om problemet men vet inte hur de ska hantera det. Vården bör därför anpassas efter varje patient.

Epidemiologisk forskning visar att ca 200 000 personer i Sverige någon gång under livet drabbas av ätstörningar.  Av dessa är det inte många som får den vård de behöver. Alla oavsett kön, ålder, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, kroppsform och religion kan drabbas av ätstörningar. Det finns även ett stort mörkertal då många aldrig heller söker vård för sina problem. 

Vi anser att det är viktigt att fånga upp dessa individer tidigt vid minsta misstanke om ätstörningar. Primärvården, äldreomsorgen och psykiatrin bör uppdatera sina rutiner kring hur man betraktar personer med ätstörningar så att vården kan anpassas efter enskild patient. 

Källor:

Ätstörningar vanligt bland äldre

Äldre med ätstörningar ingen prioritering

Ätstörningar drabbar 200 000

Öka kunskapen om äldres psykiska ohälsa