Kan man bli för hälsosam?

Att äta nyttigt och att röra på sig är väl något som de flesta vet är bra för oss. Men blir vi för besatta av vår egen hälsa genom att ständigt träna och samtidigt kontrollera vad vi stoppar i oss kan det lätt istället bli ohälsosamt.

Ortorexia nervosa är ingen formell diagnos men ett vanligt problem som är nära besläktat med anorexia nervosa. Begreppet definierades första gången 1997 som ”en patologisk besatthet av hälsosam kost”.

Det finns stora likheter mellan anorexia och ortorexi, exempelvis ett skadligt tankesätt kring det vi äter. Medan anorexia oftast fokuserar på viktnedgång så fokuserar ortorexi mer på vad vi äter, viktnedgång är inte av lika stor betydelse. Det kan dock vara det. Det som främst kännetecknar ortorexi är ett överdrivet fokus på mat som är hälsosam och helst så ren som möjligt. Vanligt förekommande är strikta dieter, att äta på vissa tider samt att utesluta viss typ av mat. Att träna mycket är även vanligt, samt ångest kring att äta fel sorts mat.

Denna besatthet av att vara hälsosam kan lätt bli ett psykologiskt fängelse där personen slutar njuta av livet fullt ut. Ortorexi grundar sig ofta i höga krav på sig själv, prestationsångest och blir ett sätt att hantera oro och ångest. Har personen kaos runt omkring sig så kan man iallafall ha kontroll över det man äter och sin egen kropp. Andra fall grundar sig i en överdriven rädsla för att bli sjuk. 

Risker med ortorexi kan bli att man inte får i sig tillräckligt med näring. Även fast man äter hälsosamt blir det ofta för lite och man når inte upp till kroppens dagsbehov av kolhydrater, fett och protein. Den mentala hälsan blir även utsatt för stor påfrestning av att ständigt kontrollera och fokusera på det man äter.

Det har bedrivits relativt liten forskning på ämnet. Det man har kommit fram till fokuserar i regel på åldersgrupperna 20 till 59 år. Där har man dragit slutsatser såsom att ortorexi ofta hänger ihop med andra former av ätstörningar, att folk med ortorexi många gånger har en bakomliggande OCD diagnos samt att ortorexi i regel grundar sig i för höga krav på sig själv.

Det är fascinerande att inse att den forskning som gjorts kring ortorexi på åldersgruppen 60+ är minimal. En kinesisk studie där åldersgruppen 60+ finns representerad visar en intressant slutsats. Studien belyser och tar upp ortorexi som ett allvarligt tillstånd i samtliga åldersgrupper förutom åldersgruppen 60+. I den åldersgruppen lyfts tendens till ortorexi istället fram som något positivt. Man ser en besatthet av hälsa hos folk över 60 som något som skyddar och ger oss ett längre liv.

Detta är en skrämmande syn på psykisk ohälsa hos äldre. Att leva hälsosamt är bra oavsett ålder. Att vara alltför besatt av mat och träning är aldrig bra oavsett ålder. Studier som dessa visar dessvärre återigen samhällets syn på äldre med psykisk ohälsa och hur äldres psykiska hälsa gång på gång förminskas eller förbises.

Källor:

Taking healthy eating to it’s limits, orthorexia

Att vara sjukligt hälsosam

International journal of eating disorders