Dysmorfofobi

Vi har väl alla lärt oss att med åren kommer självförtroendet och att man bara blir mer och mer nöjd och säker på sig själv med åldern. Men så är det dessvärre inte för alla.

Ett missnöje med sitt eget utseende är ett vanligt förekommande fenomen och något som främst är förknippat med ungdomar. Ingen har väl missat uttrycket SnapchatDysmorfofobi  vilket syftar på ungdomar med en önskan att ut som det filter man har använt.

I en allt mer utseendefixerad värld visar nu forskning att kvinnor över 80 år ofta känner skam och missnöje över sina kroppar, som inte passar in det yngre ideal som ständigt marknadsförs. Hela 90 procent av de tillfrågade kvinnorna uppgav att de var missnöjda med sitt eget utseende. Parallellt med detta är det ofta vanligt att tro att kvinnor över 80 år inte ska bry sig om sitt utseende och att det därtill är förknippat med fåfänga.

Psykoterapeut Andrea Huttley menar att det växande missnöjet med sitt utseende hos äldre kvinnor främst beror på avsaknaden av äldre kvinnor i media. Majoriteten av de kvinnor som figurerar i reklam och tidningar är yngre, samt så matas vi ständigt med hudprodukter som är anti-aging och föryngrande. Någonting som hos en del bidrar till känslan att åldrande det är någonting som minsann ska bekämpas. 

Samtidigt är den gängse normen hos äldre kvinnor att detta är gamla nyheter och inget man ska bry sig om, vilket leder till att dessa kvinnor känner skam över inte bara sitt utseende utan även sina känslor.

Det är även vanligt att man inte känner sig hemma i sin egen kropp. Man kan ofta känna sig ung men betraktas av samhället som gammal på grund av sitt utseende. Ålderism är vanligt förekommande vilket bidrar till ytterligare missnöje med sig själv och sitt åldrande. 

En negativ kroppsuppfattning hänger ofta ihop med psykisk ohälsa, depression och ångest. Hos en del kan detta trigga ett överdrivet fokus på ett upplevt fel i ens eget utseende. Dysmorfofobi, ett tillstånd som vanligen förknippas med ”Utseedefixerade kändisar som ägnar sig åt plastikkirurgi”. Detta är en vanlig missuppfattning vilket har lett till en felaktig uppfattning kring vad dysmorfofobi faktiskt innebär. Dysmorfofobi drabbar både män och kvinnor.

Som nämnt tidigare är fokus på sitt eget yttre ofta förknippat med fåfänga och därtill ansett som något dåligt. Vi har även uppfattningen att äldre kvinnor inte bör bry sig om sitt eget utseende. Vilket gör att många lider i tystnad. Dysmorfofobi är dock ungefär motsatsen till fåfänga. Om fåfänga handlar om ett överdrivet fokus på att beundra sig själv, så handlar dysmorfofobi om att trycka ner sig själv och att fokusera på ett upplevt fel i sitt utseende som inte finns. Detta orsakar ofta psykiskt lidande och ängslan. Äldre personer undviker ofta att prata om hur de känner kring sitt utseende för att inte uppfattas som fåfänga. I många fall leder dysmorfofobi ofta till operationer vilket vanligen leder till att personen i fråga hittar ett nytt område att vara missnöjd kring. I svåra fall kan tillståndet även leda till social isolering.

Har du en överdriven ängslan kring något i ditt utseende? Var inte rädd för att prata om detta. Kognitiv beteendeterapi kan även ofta hjälpa en att bli vän med hur man ser ut. 

Vi på Riksföreningen Äldres Hälsa vill se ett samhälle som inkluderar människor av alla åldrar i media. Att åldras naturligt är vackert, att kunna se att en människa har levt berättar en historia. Vår förhoppning är att naturligt åldrade människor inkluderas i reklamkampanjer så att vi på sikt bryter skönhetsidealet. 

 

Källor:

Body image

How to tackle poor body image in older women

How we think and feel about our bodies

Fighting back against anti aging bodyimage as we age

BDD myths