Hitta gemenskap

Att återvända till ett socialt liv efter långvarig isolering

Vi har nu levt med pandemin i över ett år och många har i någon utsträckning upplevt isolering i det egna hemmet. Detta var nya omständigheter för oss men är något som vi nu har levt med så länge att flera börjar prata om dessa aktuella omständigheter som det ”nya normala”. Men hur blir det då att komma tillbaka till det ”gamla normala” när vi har levt med isolering under så lång tid? 

Flera experter menar att många människor kan uppleva oro och ångest inför en återgång till ett mer öppet och socialt samhälle efter pandemin och den isolering som många har upplevt under pandemin. Trots att många lidit av ensamhet kan det kännas svårt att komma igång med sociala sammanhang igen. 

Människan – ett vanedjur

Psykologen Paraskevi Noulas menar att människan är ett vanedjur, vilket innebär att förändringar kan upplevas som väldigt svåra. Detta gällde inte minst när pandemin slog till och många av oss blev tvungna att vänja oss vid isolering i det egna hemmet. Nu, efter mer än ett år med isolering, har många av oss dock vant oss vid vår nya tillvaro vilket kan göra att även en återgång till ett mer socialt samhälle kan upplevas som en prövning. Under det senaste året har vi successivt vant oss vid vår nya och osäkra tillvaro som präglats av en ständig rädsla för det dödliga viruset covid-19, både vad gäller oss själva och vår egen hälsa samt våra nära och kära, och med uppmaningar om att hålla oss på avstånd från varandra. 

Om du är en av dem som upplever vissa aktiviteter som skrämmande, även om du innan pandemin ofta ägnade dig åt dessa aktiviteter, så är du inte ensam. Flera experter menar att det är naturligt att känna oro och att vara lite socialt ringrostig efter ett år med en pandemi. Vidare menar de att långvarig isolering kan öka risken för oro och ångest i sociala sammanhang, även för personer som i vanliga fall anser sig vara mer extroverta. 

Vi befinner oss alla någonstans på skalan mellan att vara introvert och extrovert. Och för mer introverta personer, eller för de som redan innan pandemin upplevde ångest i samband med sociala sammanhang, kan den nya tillvaron dock ha upplevts som mer bekväm. För dessa personer blir utmaningen att på nytt vänja sig vid sociala sammanhang för att komma över sin sociala rädsla. 

Digitala lösningar

Under pandemin har vi uppmanats att kommunicera med hjälp av tekniken och digitala lösningar, och tur är väl det att dessa lösningar finns som ett komplement. Dock är det svårt att helt ersätta fysiska möten/träffar med andra människor med hjälp av digitala videomöten. Vid digitala möten och träffar är det svårare att fånga upp mer subtila former av kommunikation såsom ögonkontakt och kroppsspråk, vilket är väldigt viktiga delar i kommunikationen människor emellan. 

Steg för steg ut från isolering

Att ta sig utanför sin bubbla kan kännas överväldigande eftersom det är en drastisk förändring och kommer att innebära att vi plötsligt upplever all subtil kommunikation som vi inte i dagsläget kan ta del av via digitala kommunikationsvägar såsom videosamtal och dylikt. 

Det är naturligtvis individuellt hur en återgång kommer att upplevas, för vissa blir återgången lättare än för andra. Risken är dock att de (kan vara vem som helst) som inte regelbundet har övat upp sina sociala färdigheter kan uppleva sig lite ringrostiga. 

Några tips är följande: 

  • Att återgå till en mer social tillvaro sakta men säkert, att börja med någon enstaka aktivitet och successivt utöka antalet aktiviteter och sociala träffar. Det kan vara bra att vara beredd på att känna sig något obekväm till en början, därför kan det vara bra att börja med mindre sällskap och kortare stunder. 
  • Att belöna sig själv när man gör något som känns obekvämt, exempelvis om du tycker att det är jobbigt att ta kontakt med en vän eller liknande så kan du belöna dig själv efter ett telefonsamtal eller promenad/träff med en vän med någon egen aktivitet så som exempelvis att läsa, se på TV, ta en skogspromenad eller att ta ett varmt bad/dusch. Det viktiga är att du är snäll mot dig själv. 
  • Att låta det ta tid, att inte pressa sig för mycket, och att inte ha för höga förväntningar med en gång utan att ha tålamod för att sakta men säkert vänja sig vid sociala aktiviteter igen. 

 

 

 

Källa: 

www.healthline.com – ”After a Year of Isolation, Social Interaction May Cause Anxiety”