Hundar lindrar stress

Vårdhundar lindrar oro och stress hos äldre på äldreboenden

En ny studie bekräftar tidigare forskning om vårdhundar och deras goda hälsopåverkan när det kommer till att lindra oro och stress hos äldre. Dessutom är detta helt utan biverkningar! 

En studie från Sveriges lantbruksuniversitet visar att äldre som har fått regelbundna besök av så kallade vårdhundar har fått en ökad kroppstemperatur. Detta har man sett genom att mäta fingertoppstemperaturen hos äldre personer. Enligt tidigare studier ökar temperaturen i fingertopparna när stressen i kroppen sänks och vi blir mer avslappnade. 

Oro är ett stort problem 

Oro och högt blodtryck är vanligt förekommande bland äldre som bor i särskild boendeform, äldreboenden, och därför något som betraktas som ett stort problem. Oro och stress kan hänga samman med olika faktorer som exempelvis fysiskt inaktivitet eller begränsat socialt umgänge. Ofta behandlas äldre med läkemedel vid upplevd stress eller oro, något som dock kan medföra olika biverkningar. 

Studien 

I Skaraborgs län genomfördes en studie där en vårdhund besökte tre äldreboenden ihop med sin förare. Vårdhunden var tränad speciellt för att umgås lugnt med främlingar. Vårdhunden fick träffa de äldre i ett dagrum två gånger i veckan och i en timme vid varje tillfälle under fyra veckors tid. 

Resultatet 

Under studien mättes de äldres fingertoppstemperatur under hela besöket och även under en kontrollperiod på två veckor före och två veckor efter testperioden med hundbesök. Resultatet visade att de äldre som umgåtts med vårdhunden fick en ökad fingertoppstemperatur allt eftersom under studiens testperiod och även efter testperioden med hundbesök. Temperaturen ökade även vid varje enskilt hundbesök, som en direkt reaktion på hundens närvaro. 

En kontrollgrupp av andra äldre personer ingick i studien som jämförelse. I den här gruppen, som alltså inte fick några hundbesök, kunde ingen temperaturökning konstateras utan istället en minskning under tiden som studien pågick. 

Bekräftar tidigare forskningsresultat 

Forskarna bakom studien förklarar att studiens resultat stärker tidigare forskningsresultat som visar att vårdhundar spelar en viktig roll inom äldrevården genom att lugna äldre personer och bidra till ökad avslappning. 

 

 

 

 

Källa:

www.frontiersin.org – “Interacting With a Visiting Dog Increases Fingertip Temperature in Elderly Residents of Nursing Homes