Äldres hälsa sorg

Att hjälpa någon i sorg

Inför Allhelgonahelgen vill vi sända en särskild tanke till alla som inte längre finns med oss och till alla som sörjer någon älskad och saknad. Vi vill även, i samband med denna helg, passa på att lyfta Svenska kyrkans ”Första hjälpen vid sorg” som vänder sig till den som vill finnas där för någon som sörjer.

 

Vi drabbas alla av sorg någon, eller några gånger, i livet och vi har alla personer i vår närhet som någon gång upplever sorg. I detta blogginlägg vill vi lyfta olika tips till oss som medmänniskor att bättre kunna hjälpa någon i vår omgivning som sörjer, även om sorgen är individuell. Det finns inga absoluta sanningar eller instruktioner, men det finns tips som kan vara vägledande.

 

Första hjälpen vid sorg

Svenska kyrkan har, utifrån sin långa erfarenhet av att möta människor i sorg, tagit fram några konkreta tips för den som vill finnas där som medmänniska för någon som upplever sorg.

 

 • Ta ansvar för kontakten – Ofta uppmanar vi den som upplever sorg att ta kontakt vid behov, men tyvärr är risken stor att den som sörjer inte orkar vara den som tar kontakt. Ett tips är därför att ta ansvaret för att vara den som tar kontakt och uppmana den sörjande att svara om han eller hon orkar.

 

 • Ta initiativ – Många som sörjer mår bra av att få en paus i sorgen och få uppleva något ”vanligt”. Ett tips är därför att föreslå en helt vanlig och enkel aktivitet som exempelvis en fika, se en film eller att ta en promenad tillsammans. Om den sörjande tackar nej så respektera detta men våga fråga igen vid ett senare tillfälle.

 

 • Visa närvaro – Många av oss är ofta rädda att tränga oss på vilket dessvärre tenderar att resultera i att vi inte hör av oss alls. Vi tänker ofta att den sörjande behöver vara ifred men det är viktigt att visa att vi finns där för att inte riskera att den sörjande upplever isolering och utanförskap.

 

 • Bryt tystnaden – Ofta kan vi känna att det är svårt att höra av sig till någon som sörjer då man kanske inte vet vad man ska säga, eller hur man ska reagera om det blir tyst eller den sörjande börjar gråta. Det viktigaste är dock inte vad vi säger utan att vi bryter tystnaden. Ibland kan ett skriftligt meddelande, genom exempelvis sms, vara lättare att både skicka och svara på än ett telefonsamtal.

 

 • Kom ihåg sorgen – Om vi vill finnas där för någon som sörjer är det viktigt att komma ihåg sorgen även efter den första tiden. Ett tips kan vara att anteckna i almanackan när det gått tre, sex eller tolv månader sedan personen dog för att höra av oss. När omvärlden går vidare kan det ibland upplevas värre för den sörjande om ingen verkar minnas eller bry sig längre, det kan därför upplevas som en tröst för många att visa att vi minns sorgen. Sorg kan inte botas men den kan delas och därigenom göras mer uthärdlig.

 

 • Ha tålamod – Alla som sörjer har sin egen sorgeprocess och den måste få ta tid, det är därför viktigt att vi medmänniskor har förståelse och tålamod för detta genom att exempelvis låta den sörjande få berätta om sin sorg om och om igen för att kunna bearbeta sorgen.

 

 • Uppmärksamma årsdagen – Årsdagar är alltid jobbiga, oavsett hur många år som har gått sedan personen dog. För att vara ett bra stöd för den sörjande kan vi visa att vi delar sorgen och fortfarande kommer ihåg den som har dött genom att uppmärksamma personens dödsdag, födelsedag eller någon annan speciell tidpunkt. Det behöver inte vara genom någon stor gest, det viktiga är att den sörjande inte lämnas ensam i sin sorg.

 

 • Fortsätt att minnas – Våga prata om personen som har dött, titta på fotografier och dela minnen med varandra. På så sätt hålls minnet av personen vid liv vilket kan upplevas som en tröst för den sörjande.

 

 • Ge utrymme – Ofta är det många som sörjer samma person samtidigt, där alla har haft sin egen relation till den som har dött. Det är dock viktigt att vi låter den närmast sörjande få vara i fokus och inte tar över med våra egna minnen och känslor.

 

 • Hjälp till i vardagen – Ibland betyder handlingar och praktisk hjälp mer än ord. Att erbjuda den sörjande hjälp i vardagen i form av praktiska sysslor och göromål av olika slag är ett viktigt sätt att visa sin medkänsla på.

 

 • Besök en minnesplats – Ibland betyder det mycket för den sörjande att vi följer med till en minnesplats för att tillsammans minnas personen som har dött. Det kan exempelvis handla om att tända ett ljus vid graven/kyrkogården eller att göra något som den döde personen brukade göra, exempelvis besöka hans eller hennes favoritrestaurang. Det finns så många sätt att minnas en person på.

 

 

 

Källa:

 

www.svenskakyrkan.se – “Första hjälpen vid sorg