Äldres hälsa minska ensamhet

Frome-modellen för att bryta ofrivillig ensamhet

Vi har tidigare lyft staden Frome i Storbritannien som ett gott exempel när det handlar om kampen att bekämpa ofrivillig ensamhet. I september 2021 hade Riksföreningen Äldres Hälsa ett digitalt möte med representanter från staden Frome i Storbritannien tillsammans med representanter från Simrishamns kommun i Skåne för att diskutera metoder för att bekämpa ofrivillig ensamhet. 

 

Riksföreningen Äldres Hälsa bedriver just nu Hälsoprojektet – för och av äldre med stöd från Allmänna arvsfonden, ett projekt som syftar till att ta fram verktyg och metoder för att motverka ofrivillig ensamhet. Som samarbetsorganisation i projektet ingår bland annat Simrishamns kommun i Skåne.

 

Frome-modellen

I september hölls ett digitalt möte mellan Riksföreningen Äldres Hälsa, Simrishamns kommun och representanter från staden Frome som har kommit långt i sitt arbete med att bekämpa ofrivillig ensamhet. Tack vare Jenny Hartnoll och Haley Morgan från Frome Medical Centre, som medverkade vid mötet, fick Riksföreningen Äldres Hälsa en inblick i Frome-modellen.

 

Frome är en stad i sydvästra Storbritannien med ca 28 000 invånare. Sedan år 2013 påbörjades arbetet i staden Frome med att bekämpa ofrivillig ensamhet som ansågs vara förknippad med många invånares ohälsa och därmed vara orsaken till många av de vårdbesök som ägde rum. Detta skedde i samarbete med en läkare i staden. Syftet var att sprida information till stadens invånare så att dessa därefter kunde stötta varandra genom vägledning vidare. För en person som av någon anledning (exempelvis på grund av upplevd ensamhet) mår dåligt är det av stor betydelse att veta vart man kan vända sig och på så sätt hur man kan hjälpa sig själv. Jenny Hartnoll och Haley Morgan betonade vikten av att information behöver nå ut till stadens alla invånare, och alla måste hjälpas åt för att sprida denna information för bästa resultat.

 

I just Frome har man tagit fram olika metoder för att nå ut till stadens invånare med information, exempelvis via så kallade Community Connectors. Det handlar om vanliga invånare som får en utbildning på en timme för att kunna vägleda sina medmänniskor rätt genom att tala om vart de kan vända sig och lämna ut kontaktinformation i form av telefonnummer, webbadress till hemsida och dylikt för att få vidare information och vägledning.

 

Vidare finns det i Frome någonting som kallas Talking Cafes som är utvalda kaféer dit vem som helst kan komma vid specifika tidpunkter för att komma i kontakt med andra medmänniskor för en pratstund. Under pandemin kunde dessa Talking Cafes, på grund av smittorisken, inte vara verksamma. Detta resulterade då i Talking benches, som istället innebär att representanter från kommunen vid samma tidpunkt varje vecka står vid en bestämd bänk utomhus för att kunna erbjuda information till kommunens invånare – och en pratstund för den som vill.

 

Just detta initiativ, med Talking benches, är någonting som Simrishamns kommun i Skåne har tagit fasta på och nu håller på att testa av sin kommun som ett eget projekt. Vi kommer med stort intresse följa hur det går!