Anhörig till person med dold depression

Att hjälpa någon med dold depression

Den senaste tiden har vi fokuserat mycket på ämnet dold depression, något som vi tycker är ett viktigt ämne att uppmärksamma och öka vår medvetenhet kring. Vi har hittills redogjort för vad dold depression är, vem som kan drabbas och vilka risker som kan vara förknippade med obehandlad dold depression. I veckans blogginlägg tänkte vi belysa vad man som medmänniska kan göra för att hjälpa någon som man misstänker lider av dold depression samt hur dold depression kan behandlas.

 

Det är inte alltid lätt att veta hur man kan hjälpa någon som man misstänker lider av depression och försöker dölja det, men det finns några alternativ att överväga som vi redogör för i veckans blogginlägg.

 

Hur kan man hjälpa någon med dold depression?

Följande tips är värda att tänka på för den som vill hjälpa någon i omgivningen som misstänks lida av dold depression:

 

  • Ställ frågor som visar att du bryr dig och som öppnar upp för samtal ifall personen vill prata.
  • Lyssna utan att döma och utan att ge för många råd.
  • Undvik klichéer och alltför uppmuntrande kommentarer, det är inte säkert att detta upplevs hjälpsamt.
  • Erbjud gemensamma promenader.
  • Arrangera sociala aktiviteter som inte är för krävande, och med hänsyn till personens intressen.

 

Hur kan dold depression behandlas?

Dold depression kan behandlas. När drabbade personer får hjälp förbättras ofta symtomen, även om det kan ta lite tid innan effekterna kan noteras. De vanligaste och mest effektiva behandlingsformerna är medicinering, psykoterapi eller en kombination av båda behandlingsformerna.

 

Det är även möjligt att förbättra vissa symtom på depression genom träning, förbättrade sovvanor och bra kosthållning som innebär begränsat intag av socker och processad mat (ett bra alternativ är medelhavskost).

 

Det finns hopp – glöm aldrig det! 

Somliga personer gör, av olika anledningar, allt för att dölja för sin omgivning att de mår dåligt inombords och de kanske inte ens själva är medvetna om att de lider av en depression. Det finns många anledningar till att en person väljer att dölja sitt innersta för sin omgivning. Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma symtom och söka hjälp för att förhindra att situationen blir värre. Obehandlad depression kan med tiden leda till andra hälsoproblem.

 

Om du, eller någon som du känner, kämpar med att dölja symtom på depression är det viktigt att veta att hjälp finns att få. Med rätt hjälp kan depressionen övervinnas och en förbättrad livskvalitet uppnås.

 

 

 

Källa:

www.healthline.com – How to Recognize and Help Someone with Hidden Depression