Vad händer när man döljer hur man mår

Vem kan drabbas av dold depression?

I förra blogginlägget uppmärksammade vi det som kallas dold depression, även kallat ”leende” depression. Vi tänkte fortsätta på samma tema och fokusera på vem som kan drabbas av dold depression och varför man väljer att dölja sin depression samt vilka hälsorisker som är kopplade till obehandlad depression.

 

En person som lider av dold depression kan utåt sett verka må bra, något som kan yttra sig genom att livet rullar på som vanligt med exempelvis aktiviteter och fina relationer. Inombords hos den drabbade upplevs dock verkligheten på ett helt annat sätt, där depressiva symtom påverkar både tankar och känslor samt den fysiska hälsan.

 

Vem är i riskzonen att drabbas av dold depression?

Vem som helst kan dölja depressiva symtom, speciellt om personen upplever att han eller hon har något att förlora genom att prata om sitt mående. Det finns dock vissa grupper som kan vara mer sårbara än andra när det kommer till att dölja depression, eller när det kommer till att vara omedvetna om att det är depression som de upplever.

 

Enligt forskning tenderar depression att vara dold, underdiagnostiserad och i stor utsträckning inte tillräckligt behandlad inom följande grupper:

 

 • Äldre vuxna
 • Barn och tonåringar
 • Män
 • Personer med kroniska sjukdomar
 • Personer som försöker återhämta sig efter traumatiska upplevelser
 • Personer från marginaliserade eller utsatta samhällen

 

Varför väljer vissa personer att dölja sin depression?

En del människor upplever att de har goda skäl för att hålla depressiva symtom för sig själva. Det kan exempelvis bero på tidigare erfarenheter i form av negativa konsekvenser när de har avslöjat depressiva symtom. Det kan också bero på bristande kunskap om hälsoriskerna som en obehandlad depression kan medföra.

 

Följande argument ringar in några av anledningarna till att vissa människor döljer vad de känner:

 

 • ”Det kom gradvis, jag märkte det knappt.” – För en del personer kommer depressiva symtom gradvis och ökar med tiden. De lägger kanske själva inte märke till hur mycket depressionen påverkar dem förrän någon i deras närhet uppmärksammar problemet.

 

 • ”Jag litar inte på läkare.” – Vissa personer kan ha blivit feldiagnostiserade eller felbehandlade av vårdpersonal som inte känt igen deras symtom eller inte mött dem med respekt. Deras erfarenheter av möten med vårdpersonal kan ha resulterat i känslor av maktlöshet, och känslor av att bli förbisedda eller bli betraktade utifrån en viss stereotyp.

 

 • ”Jag är rädd för vad som ska hända ifall jag pratar om egen erfarenhet av psykisk ohälsa.” – Somliga personer väljer att inte avslöja depressiva symtom då de är oroliga för negativa konsekvenser ifall de gör det. För personer som inte litar på samhället kan det upplevas nödvändigt att dölja sina symtom.

 

 • ”Jag vill inte vara en börda.” – Människor tenderar ibland att känna skuld om de efterfrågar behandling eller frågar efter hjälp, inte minst när det kommer till tonåringar och äldre vuxna som inte vill oroa familjen eller vännerna. Denna oro kan även påverka personer med kroniska sjukdomar som inte vill lägga till något till listan över medicinska tillstånd som ska diskuteras med läkaren.

 

 • ”Jag skäms över att prata om det.” – Tack vare olika kampanjer och arbete för attitydförändringar har många människor fått en bättre uppfattning om exempelvis ångest och depression. Attityden gentemot psykisk hälsa varierar dock fortfarande. I vissa familjer, samhällen och kulturer finns det fortfarande ett starkt stigma kopplat till depression. En del kan exempelvis ha en uppfattning om att depression är ett tecken på svag karaktär, vilket kan hindra somliga från att prata om sina symtom och söka behandling.

 

 • ”Jag vill inte ta läkemedel.” – Somliga är oroliga över att ta antidepressiv medicin eller andra läkemedel med anledning av biverkningar. Många upplever att psykoterapi, förändrade kostvanor, träning/aktivering, förändrade tankemönster och sovvanor är effektivt som behandling (utan läkemedel) om symtomen är milda eller måttliga.

 

Vilka är riskerna med att dölja sin depression?

Det är alltid ett personligt val att dölja sin depression utifrån det personliga omdömet. Alla människor har inte en säker och stöttande omgivning och därför kan det ibland vara klokt att skydda information som rör den egna hälsan, beroende på vilken situation personen befinner sig i.

 

Samtidigt är det viktigt att överväga att söka hjälp och behandling vid depressiva symtom, speciellt om symtomen påverkar hälsan i stort, dagliga rutiner eller livskvaliteten. En studie från 2017 visar att ju längre en depression förblir odiagnostiserad och obehandlad, desto värre blir symtomen  och därmed svårare att behandla.

 

Obehandlad depression ökar risken för självmord. Obehandlad depression kan även öka risken för följande sjukdomar (enligt National Institutes of Mental Health i USA):

 

 • Kardiovaskulära sjukdomar
 • Diabetes
 • Stroke
 • Osteoporos
 • Alzheimers sjukdom

 

 

 

 

Källa:

www.healthline.com – “How to recognize and help someone with hidden depression