Att kramas är bra för hälsan, om vi gör det rätt!

Att kramas är en helande kraft

Många människor gillar kramar, och kanske är det för att den får oss att må så bra men enligt forskare har vi dock lite att jobba på när det kommer till att kramas på det ultimata sättet, om vi ser det ur ett rent hälsoperspektiv, då vi ofta kramas alldeles för kort tid.

Den perfekta kramen

Alla kramar är viktiga och bättre än inga kramar alls, men det finns sätt att göra kramarna ännu hälsosammare om vi ska tro experter på det här området. Den genomsnittliga kramen varar i ungefär tre sekunder, vilket enligt experter på området är för kort tid för en riktigt hälsosam kram. En kram bör pågå i minst 20 sekunder med tanke på kramens terapeutiska effekter på oss människor. Vid en lång kram på 20 sekunder frisläpps nämligen hormonet oxytocin, ett hormon som medför många hälsofördelar.

Kramens (och oxytocinets) terapeutiska effekter

En lång kram bidrar alltså till att hormonet oxytocin frisläpps, och detta hormon är ett väldigt viktigt hormon för vårt välmående. Oxytocinet bidrar bland annat till att stärka våra relationer och gör att vi får lättare att känna gemenskap, bilda par, känna omvårdnadskänslor och följa sociala normer. En förhöjd halt av oxytocin skapar dessutom ökad tillit och minskar vår benägenhet att känna aggressioner och ångest.

Flera studier har dessutom visat att bara lätt fysisk beröring (som att sträcka ut sin hand och ta på någon annans arm) kan innebära många fysiska fördelar som bland annat långsammare hjärtfrekvens, ett lägre blodtryck och ett snabbare tillfrisknande vid olika åkommor (till exempel muskelsjukdom) enligt forskare från University of California i Kalifornien, USA. Utöver detta ökar oxytocinet även den autonoma hjärtkontrollen, något som i sin tur förbättrar vår förmåga att hantera stress.

Den ständiga längtan efter beröring

Vi människor har en tendens att tröttna på olika saker efter en tid, till exempel när det kommer till olika smaker eller dofter, dock inte när det kommer till beröring/fysisk kontakt. Detta enligt svensk forskning. Uta Sailer, professor vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, har förklarat detta:

”Även om det är samma slags beröring hela tiden tar det väldigt lång tid innan människor tröttnar på det.”

En annan forskare, Rochelle Ackerley, forskare vid Sahlgrenska akademin, har utvecklat resonemanget kring beröringens betydelse för små barn:

”Internationella studier har visat att små barn som lider brist på beröring inte fullt ut utvecklar sitt nervsystem. På motsatt sätt kan beröring användas som extra stimulans hos för tidigt födda barn för att stimulera nervsystemets utveckling.”

Bli lycklig av att kramas!

En amerikansk familjeterapeut vid namn Virginia Satir menar att vi behöver 4 kramar om dagen för att överleva, 8 för att behålla en nivå av lycka och 12 om vi i förlängningen ska växa som människor.

Sex olika fördelar med att kramas

Det finns en sida på internet som har listat olika hälsofördelar som kramar medför, nedan redogör vi för sex av dem.

  1. Kramar får oss att slappna av – att kramas gör att eventuella spänningar i kroppen släpper i kroppens muskler.
  1. Kramar får hjärnan att frigöra oxytocin – oxytocin gör att vi knyter ann till den vi kramar, vilket stärker relationen och känslan av intimitet och engagemang ökar.
  1. Kramar kan minska smärta – kramar frigör endorfiner, lyckohormon. Endorfiner lindrar smärta genom att blockera smärtsignaler och öka cirkulationen till våra mjuka vävnader.
  1. Kramar motverkar nedstämdhet och kan öka serotoninnivåerna – kramar kan öka produktionen av dopamin och serotonin i hjärnan vilket kan motverka nedstämdhet. Personer drabbade av bland annat nedstämdhet och depression har just ofta låga dopamin- och serotoninnivåer. Det är alltså möjligt att öka någons välbefinnande genom att bjuda på en kram!
  1. Kramar minskar stress – kramar minskar stress genom att sänka nivåerna av kortisol (stresshormoner) i blodet. Detta bidrar till minskad känsla av stress. Det i sin tur minskar även risken för högt blodsocker framkallat av onormala kortisolnivåer.
  1. Kramar kan förebygga hjärt- och kärlsjukdom – i en studie vid University of North Carolina, USA, undersökte man en grupp deltagare och deras puls. En del av gruppen fick ha kontakt med sin partner under testet och den andra delen fick inte ha någon kontakt med sin partner under testet. Hos de deltagare som inte fick ha någon kontakt med sin partner ökade pulsen med tio slag per minut. Blad de deltagare som fick krama sin partner under experimentet ökade pulsen bara med fem slag per minut i jämförelse. Sänkt puls kan bidra till att sänka blodtrycket och förebygga hjärt- och kärlsjukdom.

Basala mänskliga behov

Forskning tyder alltså på att något så enkelt som en kram (eller helst flera kramar), och då gärna långvariga, kan bidra till en rad olika hälsoeffekter. Forskning visar också att kramar/fysisk mänsklig kontakt är viktigt under hela vår livstid, från det att vi är små spädbarn till dess att vi når vuxen ålder och så länge vi lever. Till en början är fysisk kontakt viktigt för vår överlevnad och normala utveckling, men därefter ett sätt att även kunna påverka vår hälsa och känsla av lycka.

När vi talar om ensamhet och isolering som många människor i vårt samhälle, inte minst många äldre, idag lider av är det viktigt att tänka på att just ensamhet och isolering samtidigt ofta innebär brist på fysisk mänsklig kontakt. Att bryta någons ensamhet och isolering, samt att bjuda på en kram eller två, kan alltså rädda en medmänniska! Hur fantastiskt är inte det?

Källor:

Kurera.se

Collective evolution

The Science of emotions: Dr Fahad Basheer

The psysiological benefits of hugging: Josh Richardson

Benefits of hugging: The Times of India

Newsner.com