Högt blodtryck och hjärthälsan

Sänk ditt blodtryck – för hjärtats skull

Ca 25 procent av alla svenskar besväras av högt blodtryck, och många utan att veta om det. Detta kan yttra sig genom huvudvärk, yrsel, illamående eller andnöd. Det behöver dock inte ge några symtom överhuvudtaget. Det finns blodtryckssänkande medicin att ta till vid behov, men det finns också sätt att sänka sitt blodtryck utan mediciner. Vi vill dock påminna om att alltid rådgöra med sin läkare om man är osäker!

Många människor besväras av högt blodtryck, däribland många äldre. Att besväras av högt blodtryck innebär att hjärtat har problem att pumpa fram blodet i kroppens blodkärl. Högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. Det har även kopplingar till diabetes, bukfetma, högt blodsocker och kan leda till njurskador och demens.

Diffusa symtom

Nära en fjärdedel av Sverige befolkning besväras av högt blodtryck, och många vet inte ens om det själva då symtomen kan uppfattas som väldigt diffusa. Det kan handla om lätt huvudvärk, illamående, yrsel och andnöd som inte heller är specifika symtom för just högt blodtryck.

Viktigt med regelbundna kontroller

Mats Halldin som är läkare och medicine doktor vid livsstilsmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna har förklarat varför det är viktigt med regelbundna kontroller av blodtrycket:

”Hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta orsaken till sjukdom och död i större delen av världen. Därför bör man från 40- årsålder kontrollera sina värden minst vart femte år, kanske till och med varje år.”

Livsstilen viktig

Det är dock möjligt att sänka sitt blodtryck bara genom att förändra sin livsstil. Blodtrycket påverkas mycket av vikten och det kan därför vara en bra idé att se över sin vikt och införa en del förändringar gällande kost och motion. Även Mats Halldin framhåller fysisk aktivitet och förklarar att detta medför mängder av positiva hälsoeffekter.

7 sätt att sänka sitt blodtryck

Nedan redogör vi för sju olika sätt att sänka sitt blodtryck på.

 1. Fysisk rörelseFysisk rörelse är på många sätt den bästa medicinen och ett effektivt sätt att sänka sitt blodtryck på. Oavsett vikt sänker motion risken för högt blodtryck, och det måste inte handla om hård fysisk träning utan även vardagsmotion som också har en positiv effekt. Rekommendationen är 30 minuter per dag, i ett svep eller uppdelat i tre 10-minuterspass. Mats Halldin förklarar dock att man får den största effekten om man börjar röra sig från att ha varit stillasittande. Det är även så att överviktiga som motionerar har lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar än smala personer som inte motionerar.
 1. Minska stressen – När vi stressar frisätts hormoner som höjer blodtrycket. Fysisk aktivitet hjälper till att sänka kortisolet, det vill säga kroppens stresshormon. Det är också viktigt att se över möjligheter att minska stressen om man upplever stress i sin tillvaro. Ett sätt är exempelvis att öva sig på att tacka nej till saker som man inte mäktar med.
 1. Undvik övervikt – Det är viktigt att tänka på sin vikt om man är överviktig då det finns en tydlig koppling mellan övervikt och högt blodtryck.
 1. Bra och varierad kost – En rekommendation är att äta mycket frukt och grönt samtidigt som man håller nere mängden socker och salt. Det är även klokt att undvika hel- och halvfabrikat. Medelhavskost brukar beskrivas som en bra kost med mycket fleromättade och omättade fettsyror och långsamma kolhydrater som bidrar till en längre mättnadskänsla. Fisk och skaldjur, baljväxter och olivolja är också bra (tänk dock på att oupphettad olivolja är att föredra då denna har en positiv inverkan på kolesterolet). Vidare bör man, enligt Mats Halldin, äta regelbundet och hålla nere portionerna.
 1. Paus från tekniken – Teknik i all ära, men ibland är det klokt att ta en paus då teknikstress (som är ett nytt begrepp) drabbar allt fler. Detta innebär att många blir stressade av att ständigt vara nåbara. Det är därför viktigt att under vissa perioder av dygnet ta en paus från teknik som TV, dator och mobiltelefon.
 1. Sömn – Det är av stor vikt för blodtrycket att man kommer till ro och blir helt utvilad. En rekommendation är därför, enligt Mats Halldin, att alltid försöka sova minst sju timmar per natt.
 1. Undvik förbud – Förbjud dig inte att göra saker utan försök istället att aktivt göra hälsosammare val. Då slipper du känna att du gör stora uppoffringar och slipper på så vis stressa upp dig själv när du eventuellt ”fuskar”. Istället kan du glädjas åt de framsteg som du faktiskt gör.

Naturens apotek

För den som vill ta hjälp av naturens apotek med att sänka sitt blodtryck kan söka produkter som innehåller något av följande ämnen:

 • Olivfruktsextrakt
 • Rödbetsjuice
 • Lagrat vitlöksextrakt
 • Coenzym Q-10
 • Kalium
 • Magnesium

Blodtryckets koppling till Alzheimers sjukdom

Sambandet mellan högt blodtryck och Alzheimers sjukdom är sedan tidigare fastställt. En omfattande studie från 2014 med över 13 000 människor, som gjordes vid Michigan State University, förstärker detta resultat.

Joep Perk, hälsoprofessor vid Linnéuniversitetet förklarade inför Expressen:

”Man har testat människor, som idag är mellan 48-67 år gamla, under två decennier. Det nya i den här studien är att vi ser tydligt att om man låter människor gå med högt blodtryck ger det skador. Detta blir tydligare och tydligare.”

Forskarna har kommit fram till att de som haft högt blodtryck och inte blivit tillräckligt behandlade riskerar att tappa en del av minnet. I studien, som är publicerad i tidskriften Jama, undersöktes 13 476 personer, både män och kvinnor. De undersöktes för 20 år sedan och nyligen testades deltagarna igen. Deltagarna har delats in i tre grupper. De tre grupperna består av de med normalt blodtryck, de med högt blodtryck som har fått behandling för det samt de med högt blodtryck som inte har gjort något åt det.

Forskarna kom fram till att de som inte har behandlats riskerar att tappa delar av minnet. Det är ingen dramatisk minnesförlust men resultatet visar tydligt på att de kan drabbas av demenssjukdomar som Alzheimers.

Krister Westlund från Alzheimerföreningen säger att man känner till att ojämnt blodtryck kan ge hjärnskador. Han utvecklar sitt resonemang:

”Jag tror att blodtrycket är boven till mycket. Men många tar för slarvigt på blodtrycket.”

Människan i sin helhet

Människan är komplex. Allting hänger samman, och konstigt vore det väl annars. Om någonting i kroppen inte fungerar som det ska påverkar det resten av kroppen, inklusive hjärnan som har en så central roll för att vi ska kunna fungera på ett bra sätt. Det kan uppfattas som fascinerande att vi själva (i alla fall till viss del) kan påverka vår psykiska och fysiska hälsa genom att fatta en rad beslut som har positiva effekter på vårt totala hälsotillstånd och vårt välbefinnande. Beslut som exempelvis handlar om fysisk rörelse och (vardags)motion, rätt kost samt vila och återhämtning. Samtidigt kan detta uppfattas som helt logiskt då vi vet att livsstilsfaktorer har betydelse för vår hälsa, såväl den fysiska som den psykiska.

Den som är insatt i ämnet bilar vet exempelvis att det har stor betydelse för bilens motor att man som bilägare tankar med rätt bränsle för att bilen ska fungera så bra som möjligt och inte ta skada. Och visst är det väl ändå hög tid att vi börjar behandla våra kroppar (och hjärnor) på samma sätt som bilar, om inte på ett ännu bättre sätt – nämligen genom att tanka våra kroppar med det bästa bränslet som vi kan hitta, hålla oss i rörelse då vi är fysiska varelser till vår natur samt tillåta oss själva vila och återhämtning!

Källor:

Kurera

Expressen