Besöksförbud på äldreboenden – en omdiskuterad åtgärd

Besöksförbud på äldreboenden – en omdiskuterad åtgärd

Sedan den 1 april råder besöksförbud på Sveriges äldreboenden med anledning av Coronapandemin. Detta innebär att personer som bor på äldreboende inte får träffa sina närmaste anhöriga vid fysiska möten. Många boenden har löst situationen genom utomhusträffar med plexiglas mellan.

Härom veckan, efter fem månader med detta besöksförbud, reagerade Monica Berglund som är direktör för verksamheten Tre Stiftelser i Göteborg (tre av Göteborgs äldsta boenden) genom ett öppet brev till socialminister Lena Hallengren som bland annat publicerades genom artikel i DN. Vidare har Monica Berglund även varit gäst i Nyhetsmorgon på TV4 för att diskutera frågan.

Medan den svenska befolkningen i stort uppmanas följa myndigheters (främst Folkhälsomyndighetens) rekommendationer i form av social distansering och allmän försiktighet, råder på äldreboenden totalt besöksförbud. Detta innebär ibland att personalen på äldreboenden får agera vakter i personers egna hem.

En viktig markering

Monica Berglund som är direktör för Tre Stiftelser, en omsorgsverksamhet i Göteborg, gick härom veckan ut offentligt med ett öppet brev till socialminister Lena Hallengren och med förslag om en lättnad av reglerna som innebär att den enskilde på ett äldreboende har samma frihet och ansvar som övriga samhället. Monica menar att åtgärden med besöksförbud till en början var nödvändig men att de äldres livskvalitet påverkas negativt på sikt genom den uppoffring som det innebär för de äldre och deras närstående. Monica skriver i sitt öppna brev:

”Vi får möta sorgen i blicken från de vars far har drabbats av demenssjukdom och som inte längre blir igenkända. Mannen som inte får ge sin fru sedan 60 år en kram på bröllopsdagen. De boende som saknar en promenad med en vän, ett samtal eller en fika med barnbarnen. Personalen vittnar om hur isoleringen ger allt större konsekvenser. Den psykiska ohälsan ökar.”

Vidare beskriver Monica Berglund hur tidsperspektivet ter sig annorlunda för personer som bor på äldreboenden, jämfört med yngre personer i samhället. Hon förklarar:

”I snart fem månader har tiotusentals personer nekats fysiska möten med personerna som står dem närmast. Yngre personer kan säga ’nästa vecka’, ’nästa månad’ eller ’nästa år’. För den som har levt ett långt liv är tidshorisonten annorlunda. Vi får dagligen samtal och frågor. Kommer vi någonsin att få kramas igen? Hålla i handen? Får jag inte komma nära min närstående förrän på dödsbädden?”

Kreativitet i en svår och krävande tid

Monica Berglund beskriver hur Tre Stiftelser har arbetat med olika lösningar i form av dagliga aktiviteter så som gymnastik, musikstund, picnic, gudstjänster osv. Alla aktiviteter sker utomhus och med avstånd. Vidare har de skapat ett aktivitetsutbud för den egna lägenheten och möjliggjort videosamtal med närstående. Dessutom har de, likt andra boenden, köpt in plexiglas-skärmar så att de boende ska kunna möta sina närstående om än med distans samt med röstförstärkare för att bättre kunna höra varandra.

Samtidigt förklarar Monica att lösningar likt dessa med plexiglas-skärmar inte fungerar för alla, som exempelvis den som lider av demens, hörselnedsättning eller synnedsättning. För dessa personer är ett nära fysiskt möte det enda som fungerar. Monica anser därför att besöksförbudet, som till en början var nödvändig som en akut åtgärd, nu behöver hävas. Hon förklarar:

”Jag tror på ett liv före döden, besöksförbudet är en alldeles för kostsam uppoffring.”

Förslag

Monica Berglund presenterar vidare följande förslag för att anpassa det generella besöksförbudet:

  • Besök sker utomhus i första hand
  • När det är möjligt tillåts besök i den egna lägenheten
  • Besökare får information om hygienrutiner samt tillgång till handsprit och visir.
  • Närstående och boende ansvarar för att begränsa antalet besökare per tillfälle i lägenheten för att undvika trängsel.
  • Det är inte tillåtet att vistas i gemensamma utrymmen, som vardagsrum, kök och balkonger under besöket.
  • Vid fall av smitta har verksamheten rätt att omgående återinföra besöksförbud.
  • Folkhälsomyndighetens övriga allmänna rekommendationer gäller även på äldreboenden.

Händelseutveckling

Besöksförbudet infördes som sagt den 1 april och har sedan dess förlängts en gång i juni och skulle nu löpa ut den sista augusti. Regeringen har beslutat att förlänga besöksförbudet ytterligare en månad till och med sista september. Samtidigt får Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att utreda om besöksförbudet ska fortsätta att gälla därefter eller om det går att ersätta med andra åtgärder. De båda myndigheterna ska redovisa uppdraget den 15 september för att regeringen ska hinna ta ställning, och eventuellt vidta föreslagna åtgärder som myndigheterna presenterar, innan den 1 oktober. 

Starka reaktioner

Det dröjde inte länge förrän Monica Berglund fick medhåll från Liberalernas äldrepolitiska talesperson Barbro Westerholm som anser att besöksförbudet måste hävas den första oktober. Barbro Westerholm anser, i likhet med Monica Berglund, att förbudet att ta emot besök påverkar de äldres livskvalitet mycket negativt. Hon förklarade i Sveriges Radio:

”Jag får mängder av mail om hur föräldrar som är 90-100-plus sitter och gråter och vill inte leva längre på grund av besöksförbudet.”

Barbro Westerholm utvecklar det hela:

”Idag är tillvaron för många jämförbar med att sitta i fängelse. Om du bor på ett vård- och omsorgsboende, så kan du boka en halvtimme att sitta utomhus, ibland bakom plexiglasskärm, för att möta din anhörige.”

Barbro Westerholm anser alltså att regeringen bör ta fram nya riktlinjer och menar att uppmaningarna som för övrigt gäller i samhället med avstånd, god handhygien och att inte träffas om någon uppvisar sjukdomssymtom även borde kunna tillämpas inne på äldreboenden för att på så sätt kunna skapa en säker besöksmiljö. Hon förklarar vidare:

”Vi ska inte ha ett förbud mot att människor som står varandra nära får träffas, för det försämrar livskvaliteten i så hög grad att det skapar en värre ohälsa hos de årsrika personerna än vad covid-19 gör.”

Hjälp som i slutändan riskerar att stjälpa

Politiker och myndigheter vill i all välmening skydda äldre och alla som ingår i riskgrupper från att riskeras att drabbas av covid-19. Men ibland kan dessvärre omtanken och den goda avsikten istället resultera i något som i slutändan riskerar att orsaka mer skada än det ursprungliga hotet – och som kanske aldrig ens efterfrågades av de berörda. Politiker och beslutsfattare på olika myndigheter behöver självfallet vara insatta i de risker som Coronaviruset utgör samt tydliggöra restriktioner och uppmaningar om försiktighet. Däremot behöver samma politiker och beslutsfattare samtidigt vara väl medvetna om de risker som isolering och ofrivillig ensamhet kan leda till, inte minst på sikt, vilket även det utgör ett stort hot mot (i det här fallet) äldres psykiska och fysiska hälsa.

Vi instämmer med såväl Monica Berglund som Barbro Westerholm; samma restriktioner och uppmaningar som gäller för samhället i stort bör även kunna tillämpas på särskilda boenden för äldre. Vi anser att äldre själva, och även deras anhöriga, bör involveras i diskussionen då det trots allt handlar om de äldres egna hem även om detta råkar vara på vård- och omsorgsboenden. Dessutom behöver politiker och beslutsfattare ta hänsyn till hur äldre personer betraktar och prioriterar olika värden i livet, även om detta självklart är individuellt. För många handlar dock inte den viktigaste frågan om livslängden utan snarare om livskvaliteten. Det kanske inte finns någon nästa månad, eller ens någon morgondag. Det handlar helt enkelt om att få ett värdigt slut, vilket ofta inkluderar samvaro med nära och kära.

Med tanke på att framtiden är så oviss är risken stor för upplevd oro och ofrivillig ensamhet vilket i sig utgör en stor riskfaktor för psykisk (och fysisk) ohälsa och även tidig död, styrande politiker bör därför tänka om angående det befintliga besöksförbudet och agera så snart som möjligt.

Källor:

Dagens Nyheter – ”Äldrechef vädjar till regeringen: ’Häv besöksförbudet!’”

TV4 Nyhetsmorgon – ”Kräver att besöksförbudet på äldreboenden hävs: ’De äldre mår inte bra’”

Sveriges Radio – ”L om besöksförbudet: ’Jämförbart med fängelse’”

SVT Nyheter – ”Besöksförbud på äldreboenden till oktober