Den brittiska staden Frome lyckas motverka ensamhet

Brittiska staden Frome – en förebild när det kommer till ensamhet

Under våren 2018 visades ett avsnitt av SVT:s ”Korrespondenterna” som då fokuserade på ämnet ensamhet med programtiteln ”Ensamhetens epidemi”. Programmet handlade om det brittiska samhället Frome i södra England som har vänt trenden och lyckats motverka ensamheten.

Vi har tidigare skrivit om ensamhet som en hälsorisk. Även i SVT:s ”Korrespondenterna – Ensamhetens epidemi” framkommer att ensamhet gör oss sjuka. Ensamhet orsakar ökad stress och risk för hjärtinfarkt, stroke, demens och depressioner. Nio miljoner människor i Storbritannien lider ofta eller alltid av ensamhet. Ensamheten kostar miljarder för sjukvården och problemet känns igen i hela västvärlden. I Storbritannien har man nu därför världens första ensamhetsminister, som vi också tidigare har nämnt, och nere i södra England har man knäckt koden och tycks vara på väg att lyckas motverka ensamheten.

”Frome- modellen” för att motverka ensamhet

Frome är en liten stad med ca 30 000 invånare. Det hela började med att en allmänläkare i Frome upptäckte att väldigt många av de som sökte sig till sjukvården egentligen inte var sjuka, utan ensamma. Den upptäckten resulterade i ett närmast oöverskådligt projekt för hela samhället Frome. I detta lilla samhälle finns visserligen många mötesplatser där folk i olika åldrar möts i olika projekt, men detta är större än en mötesplats och någonting som involverar hela Frome. Julian Abel, vårdexpert, från Cornwall förklarar:

”På ett elementärt plan vet vi att sociala relationer och medmänsklighet är den bästa terapin. Men vi har inte vetat hur det ska omsättas i behandlingsmetoder – förrän nu. I Frome har vi listat ut hur man kan införliva sociala relationer och medmänsklighet i det dagliga arbetet. Hur man ska bemöta människor när de pratar om sina problem vilket är mer än att bara ta ett piller.”

Det hela kan beskrivas som en lokal samverkansmodell för hela befolkningen som påverkar alla, det handlar alltså inte enbart om de sjuka. Det handlar om hur vi är mot varandra som människor.

Projektet knyter ihop sjukvården med hela samhället i ett nätverk där det finns 550 frivilliga sociallotsar, t.ex. frisörer, restaurangägare eller lärare. Alla kan slussa den som är ensam vidare till människor och aktiviteter. Målet är att Frome ska vara en bra plats att leva på, och ingen ska lämnas utanför. Resultaten har redan börjat synas inom sjukvården.

Statistiken visar tydliga resultat

Vårdexperten Julian Abel förklarar vidare att det största problemet för sjukvården i de flesta västländer är den stora ökningen av antalet akutfall. Det tär hårt på sjukvårdens resurser. De senaste tio åren har antalet akutfall i England ökat med 20 procent. För första gången har man nu lyckats med att få ner antalet akutfall i reala termer sett över hela befolkningen. Om vi tittar på antalet fall nu jämfört med 2013-2014 så har de gått ner 15 procent. Det har aldrig hänt tidigare. Julian Abel fortsätter:

”Tänk dig att det var ett piller! Det skulle ses som en fullständig revolution för sjukvården. Det är inget piller, det är medmänskliga samhällen.”

Vad är hemligheten?

Vad gör man då i Frome som lyckas så bra? Jo, det handlar om att samla alla de olika aktiviteter som redan finns, och utan att uppmana folk till bestämda aktiviteter. Istället handlar det om att erbjuda personen allt som finns att göra och fråga denne om någon aktivitet är av intresse. Om personen hittar någon intressant aktivitet kan han eller hon få hjälp i form av kontaktuppgifter men måste själv ta kontakten. Detta har alltså visat sig vara mycket framgångsrikt. För varje pund som projektet kostar får man tillbaka sex pund i minskade sjukvårdskostnader.

Att fånga upp ensamma människor

I Frome har man, som framgick ovan, ett väl utvecklat system med sociala lotsar. Deras uppgift går ut på att vara uppmärksam på människor och finnas där för en pratstund. Om någon känner sig ensam kan en social lots hjälpa personen att hitta sajter eller telefonnummer till organiserade grupper som sedan tar över. Denna insats gör en märkbar skillnad då många människor vill känna samhörighet.

I Frome finns även många mötesplatser, överallt finns saker att göra och hela staden lever. Ett exempel på mötesplats är ”Mens shed” som finns över hela världen, där män träffas för att bygga saker.

En man vid namn Anthony Hopkins, 78 år, berättar att han blev änkling två år tidigare. Han förklarar att man i den åldern kan känna sig ensam då många vänner har gått bort och goda grannar inte finns kvar. Han gick till vårdcentralen där han fick en lista på 24 sidor över vad som fanns att göra i hela regionen och ”The Shed” var ett av alternativen, så han tog kontakt. Anthony Hopkins förklarar vidare:

”Det har varit en räddare i nöden på många sätt. Det är en mötesplats. Över 20 personer kommer hit regelbundet. Vi är drygt 70 personer allt som allt. Det är alltid nåt på gång. Och jag har fått två dussin vänner.”

En annan man vid namn Steve Gray fick plötsligt en stroke och blev deprimerad, därefter lämnade hans fru honom och han blev alldeles ensam. Det gick så långt att han funderade på om det var värt att leva, men så tänkte han på sitt barnbarn och beslutade sig för att göra något åt sin situation och hittade då “The Shed”. Att komma till ”The Shed” förändrade hans liv, och räddade hans liv. Han berättar vidare:

”Jag har fått tillbaka självförtroendet. Jag har fått en massa nya vänner. Nu engagerar jag mig i volontärprojekt och hjälper till i lokalsamhället. Det hade inte hänt om jag inte kommit hit och lärt känna de här människorna.”

Steve Gray förklarar vidare att han nu har många vänner som han kan ringa till och umgås med, och det var länge sedan han hade sådana vänner.

Verkliga värden

Vi skulle vilja avsluta veckans blogginlägg med ett citat från den ovan nämnda vårdexperten Julian Abel från Cornwall (som vi bara kan instämma med):

”Om man tänker på hur världen har förändrats de senaste 50 åren har det mest handlat om konsumtion och det materiella och mindre om vikten av gemenskap och sociala relationer. Vi har villat bort oss, kan man säga. Och nu försöker vi hitta en väg tillbaka till ett sundare sätt att leva som människor. Det är en korrigering, därför att vi var på väg åt fel håll.”

Källa: Korrespondenterna; “Ensamhetens epidemi”, SVT, 2018-05-19