Världens första ensamhetsminister utsedd

Världens första ensamhetsminister utsedd

SVT Nyheter rapporterade i mars 2018 om Storbritannien som är det första landet i världen att utse en ensamhetsminister med uppdrag att bekämpa ensamhet.

En rapport visar att 9 miljoner britter ofta eller alltid känner sig ensamma. Av en befolkning på drygt 65 miljoner (2015) invånare innebär det ca 14 % av befolkningen. Premiärminister Theresa May valde med anledning av detta att utse Tracey Crouch, som sedan tidigare är minister med ansvar för frågor som rör sport och civilsamhället, i uppdrag att få bukt med problemet.

Tracey Crouch utsågs i början av året (2018) till ensamhetsminister och i slutet av året ska en strategi presenteras. Enligt Crouch ville man lägga fokus på att minska ensamhetens stigma i samhället och låta människor medge sin ensamhet. Regeringens uppgift, menade hon, skulle bli att finna lösningar på problemet.

Ensamhet i Sverige

Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att ensamhet är utbrett även här. Enligt SCB:s statistik saknar var sjätte person i Sverige en nära vän (11 % bland kvinnor och 17 % bland män) och nära 4 % (290 000 personer) uppskattas vara socialt isolerade. Med detta menas att de är ensamboende och träffar släktingar, vänner eller bekanta mer sällan än en gång i veckan.

Ingen ensamhetsminister i Sverige

Enligt Anna Starbrink, sjukvårdspolitisk talesperson för Liberalerna, fanns det vid denna tidpunkt (våren 2018) inga planer på att utse någon ensamhetsminister i Sverige, även om hon medgav att hon gärna hade sett en liknande utveckling i Sverige som i Storbritannien. Däremot menade hon att det fanns initiativ att på andra sätt föra upp frågan om att bekämpa ensamhet.

Anna Starbrink (L) lyfte just frågan om att bekämpa ensamhet tillsammans med två partikollegor under våren 2018. Tillsammans med sina två partikollegor skrev hon en debattartikel och fick ett enormt gensvar, något som fick henne att förstå att det här med ofrivillig ensamhet berör människor djupt.

Några förslag som Anna Starbrink och Liberalerna lyfte fram, istället för förslag om en ensamhetsminister, var följande:

  • Möjligheten att arbeta till 71 års ålder
  • Att äldre ska få möjlighet att få maten lagad hemma
  • Att ingen ska behöva dö ensam

Socialdemokraternas Lena Hallengren som tog över efter Åsa Regnér som barn,- äldre- och jämställdhetsminister ville, efter inslaget med Storbritanniens nytillträdde ensamhetsminister, inte uttala sig i frågan då hon vid denna tidpunkt inte hade tagit ställning till huruvida Sverige behöver en ensamhetsminister eller inte. Dock medgav hon att det är viktigt att vi tar frågan om ensamhet på allvar.

En utmaning för samhället

Det är inte lätt att genom politiska beslut få bukt med problem som ensamhet. Samtidigt är det svårt att lösa problem utan politiska beslut. Ofta kan det säkert behövas samverkan mellan olika myndigheter och aktörer i samhället samt beslut som fattas på olika nivåer. Forskning visar att personer som upplever ofrivillig ensamhet tenderar att dra sig undan, vilket gör utmaningen än större. Riksföreningen Äldres Hälsa tror därför att resurser till uppsökande verksamhet är av betydande vikt för att nå fram till personer som behöver stöd. Vidare ser vi gärna en utveckling med fler träffpunkter, aktiviteter och väntjänster för äldre.

Källor:

SVT Nyheter

SCB

Wikipedia