Romandebuterar som 79-åring

Vid 79 års ålder romandebuterar Barbro Guaccero med I skuggan av pilträden som Barbro själv beskriver som en feministisk deckare som utspelar sig i Småland på sextiotalet.

I skuggan av pilträden är en riktigt otäck deckare om en serievåldtäktsman. Barbro har alltid intresserat sig för kvinnofrågor och blir arg när hon läser om hur kvinnor behandlas när de anmäler sexualbrott. Barbro förklarar:

”Att vi kvinnor inte har samma rörelsefrihet som män var något jag ville illustrera med boken.”

Att boken utspelar sig i Småland under sextiotalet förklarar Barbro med att hon spenderade en stor del av sin barndom där och att sextiotalet är det Sverige hon ”kan” både känslomässigt och språkmässigt. Barbro valde nämligen att flytta ifrån Sverige till Italien 1970.

”Smålands natur är den jag längtar efter när jag tänker på Sverige: skogarna, sjöarna, ängarna  — ett landskap som knappt finns kvar längre på grund av all planterad skog och igenvuxen betesmark.”

Barbro fortsätter:

”Att skriva om sextiotalet gjorde att jag fick dyka ned i gamla minnen och beskriva en epok och en plats jag känner väl. Min bok innehåller mycket nostalgi.”

För 53 år sedan valde Barbro som sagt att lämna Sverige för Italien, där hon sedan dess livnärt sig som kläddesigner och vinagent. I skuggan av pilträden är Barbros första roman men hon har tidigare skrivit journalistiskt om både vin och mat. Hon har bland annat givit ut en bok om syditaliensk mat och vin och blev år 2000 utsedd till årets vinprofil av tidningen Allt om Mat.

För nio år sedan blev Barbro änka. Hon beskriver den första tiden som fruktansvärt tung och att hon knappt klarade av att ta sig ur sängen, än mindre ur huset. Men tack vare sina hundar lyckades ändå Barbro ta sig ut på promenader. Att vara ute i naturen tillsammans med hundarna hjälpte henne att så smått läka från den svåra sorgen och leva vidare.

Nästa svåra tid kom under pandemin. På den italienska landsbygden där Barbro är bosatt rådde utegångsförbud. Hon saknande snabbt den kollektiva gemenskap hon annars kände från byn när hon nu inte längre kunde göra vanliga saker såsom att gå och handla. Ensamheten blev påtaglig, men så hittade Barbro en kvinnoförening för svenskar bosatta utomlands som erbjöd en kurs i kreativt skrivande via appen Zoom. 

En övning under kursen gick ut på att hon skulle beskriva vägen till sin barndoms badplats i Småland. Där föddes tanken och drömmen om att ge ut en roman. Sedan dess har Barbro inte kunnat sluta skriva. Romantanken vidareutvecklades tillsammans med hennes förlag till en trilogi. Första delen finns ute i bokhandeln nu och del två kommer att ges ut i oktober 2024.

 

Barbro föddes 1944 i Lund och är idag bosatt på en stor gård i Bari i Apulien, Italien där hon lever tillsammans med sina åtta hundar.

 

 

Källor:

Barbro romandebuterar som 79-åring

Printz Publishing

Barbro Guaccero

Trägen vinner

I samband med Nobeldagen har vi valt att lyfta fram en av pristagarna i fysiologi eller medicin som 2023 tilldelas Katalin Karikó och Drew Weissman för deras upptäckter som ledde till utvecklingen av ett effektivt mRNA vaccin mot COVID-19.

För den 68-åriga ungerska biokemisten Katalin Karikó har dock karriären inte alltid varit helt enkel. För tio år sedan blev hon nämligen ombedd att gå i pension, endast 58 år gammal. 

I en intervju med Adam Smith från Nobelkommittén berättar hon att när hon först fick höra att hon skulle tilldelas Nobelpriset så trodde hon att det var ett skämt, att någon drev med henne. Men tillslut så sjönk budskapet in. Karikós omedelbara reaktion vittnar en hel del om att karriären inte alltid varit helt oproblematisk.

Katalin Karikó föddes 1955 i Ungern och är i grunden utbildad biolog med inriktning mot biokemi. 1985 flyttade hon tillsammans med sin familj till USA där hon fortsatte sitt postdoktorarbete. Mellan åren 1990-2013 var Karikó anställd av University of Pennsylvania, där hon forskade om genterapi baserad på budbärar DNA. En tidig variant av den forskning som senare skulle leda fram till upptäckten av mRNA vaccinet mot COVID-19. Vid den tiden betraktades dock mRNAs potential inom medicinen med stor skepsis och Karikó möttes av ständiga avslag på anståndsansökan till fortsatt forskning.

Karikó var dock fast övertygad av mRNAs potential inom medicinen och fortsatte att forska inom ämnet tillsammans med Drew Weissman. Intresset för deras forskning uteblev dock och tidskrifter som Science och Nature vägrade publicera deras forskningsresultat. 

Karikó berättar för Adam Smith att hon ofta även stött på fördomar och motstånd pga hennes kön. En ständigt återkommande fråga har nämligen varit ”Vem är din handledare?” – En typ av fråga ingen manlig forskare i hennes ålder brukade få höra. Andra ofta förekommande frågor var hur hon som forskare kunde hantera familjelivet. 

2013 blev Karikó ombedd att gå i pension blott 58 år gammal. Men tack vare stöd och uppmuntran från sin familj så fortsatte Karikó sin forskning på egen hand. Hon bar på tanken att läkemedelsföretag skulle komma längre än universitet i utveckligen av behandlingar med hjälp av mRNA-teknologi, varpå hon tog anställning vid tyska Biontech. Karikó och Weissman fick 2005 patent på sin metod att modifiera RNA med hjälp av nukleosider. Metoden licensierades därefter till bioteknikföretagen Moderna och Biontech, något som snabbade på utvecklingen av ett vaccin mot COVID-19 viruset Sars-cov-2.

Karikós historia inger oss hopp. Hopp om att aldrig ge upp om man har en dröm som man tror på, oavsett hur stort motstånd som man möter från omvärlden. 

Karikó avslutar intervjun med Nobelkommittén med att tillägga att hon under sitt arbete alltid fokuserade framåt, att hon aldrig tänkte att det var färdigt. Hon tänkte alltid på nästa steg. Karikó menar att känslan av att inte känna sig färdig får en att vilja fortsätta, det ger en kraft. Trägen vinner.

Källor:

Nobel Prize

Katalin Karikó

Träna lycka

Kan man träna upp sin lycka? Rangan Chatterjee som har skrivit boken ”Lyckobalansen, 10 enkla sätt att må bra varje dag”, menar att detta är fullt möjligt.

Chatterjees teori går ut på att lyckan inte är en slutdestination utan något som vi kontinuerligt måste träna på att upprätthålla. Tanken går ut på att alla individer själva kan påverka sitt liv och på så vis stärka sin grundläggande lycka och där till skapa en bubbla runt sig som skyddar mot påfrestningar.

Boken inleds med en övning där vi ska återskapa ett minne från barndomen då vi kände oss lyckliga. Vilka färger såg vi? Vilka dofter kände vi? Var befann vi oss? Övningen går ut på att återknyta till den person vi var då och ställa oss frågan varför vi inte längre är den personen? Vart tog lyckan vägen?

Den fysiska hälsans sammankoppling med mental hälsa

Chatterjee har i över tjugo års tid arbetat som läkare med ett särskilt fokus på hur den fysiska hälsan är sammankopplad med den mentala hälsan. När han möter sina patienter försöker han luska lite i hur personens vardag ser ut och därigenom göra små justeringar för att förbättra deras hälsa. 

Det som Chatterjee snabbt insåg var att trots god sömn, bra kost, goda gener och motion så utvecklade en del personer ändå sjukdomar medan andra inte gjorde det. Hur kom det sig? Därtill var en del personer motiverade till att göra livsstilsförändringar medan andra visade ett starkt motstånd till detta. 

Chatterjee kom fram till att det som påverkade patienternas hälsotillstånd allra mest var negativa tankar. När vi tänker negativa tankar och låter andra personers handlingar påverka oss så släpper vi in stress i kroppen. Enligt Chatterjee ligger stress bakom 90 procent av det han som läkare ser en vanlig dag. Känner vi oss däremot lugna och förnöjsamma med kontroll över våra liv, så händer motsatsen, vi blir friskare.

Kopplingen mellan lycka och hälsa bekräftas av flera forskare, exempelvis Laurie Santos från Yale University som studerar sambandet mellan att ha en positiv inställning och sjukdom. En studie visade att positiva människor mer sällan blev förkylda. En annan studie som undersökte nunnors livslängd visade att bland de nunnor som var lyckliga blev 90 procent 85 år, medan endast 34 procent av de olyckliga nunnorna uppnådde 85 års ålder.

Allt hänger ihop. Hjärnan är en del av kroppen och tänker vi negativa tankar så påverkas kroppen. Lite i taget, oftast utan att det märks, så byggs stressen upp i kroppen. Varje gång man retar sig på någon eller önskar att ens situation vore annorlunda så släpper man in spänningar i kroppen. Spänningarna ackumuleras och bidrar till slut till oro. 

Vårda din inre grundläggande lycka 

Det bästa sättet att fjärma sig från stress enligt Chatterjee är att vårda sin inre grundläggande lycka. På så vis bygger vi upp en skyddande bubbla runt om oss där vi inte är lika påverkbara av yttre omständigheter. Den grundläggande lyckan har tre ben:

 1. Förnöjsamhet: Detta innebär att man känner sig nöjd med sitt liv och sina beslut.
 2. Kontroll: Detta innebär att man kan fatta meningsfulla beslut och att ingenting – inom rimliga gränser – kan rubba en.
 3. Samstämmighet: Detta handlar om att man är den person man vill vara. Man är sann mot sina värderingar.

Genom att öva på att känna dessa känslor så stärks vår inre grundläggande lycka. Detta är inte helt enkelt till en början. Något kanske måste förändras? Stress och påfrestningar är ofta svaret på denna fråga. Men man behöver inte trolla bort alla stressmoment runt sig för att känna sig lycklig. Lycka härrör inte från världen runt omkring en, utan hur man förhåller sig till den. Känner du dig lycklig så är du lycklig. Lycka är ett beslut. Problem och stress dyker ständigt upp i livet men det handlar om hur vi förhåller oss till det. 

Ett sätt att vårda sin inre grundläggande lycka är enligt Chatterjee att etablera en morgonrutin där vi tar kontroll över livet. Morgonrutinen bör pågå under fem-tio minuter, och bör vara ett tillfälle då du fokuserar på dig själv och sätter tonen för dagen. Istället för att stressa över allt som behöver göras så menar Chatterjee att morgonrutinen ska fokusera på lugn. Du kan exempelvis sitta en stund i tystnad, göra några andningsövningar eller läsa. 

Att vara i nuet, eller ”i flowet”, istället för att alltid tänka framåt, är enligt Chatterjee det bästa sättet för oss att ta kontroll över våra liv och på så vis vårda vår lycka. Ett annat sätt är att spendera mer tid med sig själv och ta pauser från sociala media. 

Lyckotips från forskaren 

En annan person som forskat kring vad som gör oss lyckliga är Micael Dahlén som är professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han menar att vad lycka är och vad som gör oss lyckliga är olika för alla människor. Men han har några konkreta knep som passar de flesta:

 1. Gå utanför dörren. Frisk luft och motion höjer humöret.
 2. Umgås. Detta kan även handla om att växla några trevliga ord med en granne.
 3. Ha något att se fram emot. 
 4. Sträva efter att känna tacksamhet för det man har.

Vårt grannland Finland blev nyligen utsett till världens lyckligaste land. Där sitter mottot ”Det kan alltid bli värre” i ryggmärgen och man är tacksam för det som livet ger här och nu.

 

Källor:

Chatterjee, Rangan Lyckobalansen, 10 enkla sätt att må bra varje dag. Norstedts 2023

Dr Chatterjee

Professorn: Så kan vi bli lyckligare

Upplev naturen i gemenskap

Att vi mår bra av att vistas ute i naturen är vetenskapligt bevisat sedan länge. Flera studier visar att naturen har en läkande kraft vid psykisk och fysisk ohälsa.

Som vi tar upp i detta inlägg så kan vistelse i naturen hjälpa vid fetma, schizofreni och depression. Detta enligt en avhandling gjord av Matilda Annerstedt vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, där hon studerar sambanden mellan hälsa och skog. 1500 personer från Blekinge och Skåne deltog i studien.

Enligt Annerstedts avhandling är det främst vistelse i lövskog som lugnar människor mest. Ju längre tid vi tillbringar i lövskog desto mindre stress upplever man. Annerstedt tillägger:

”Den biologiska mångfalden är större i lövskog än i barrskog, det bidrar till att den mänskliga hjärnan blir mer fascinerad och har lättare att släppa tankar.” 

Hon fann även att närhet till skogen skyddar mot ohälsa. Närheten är avgörande för att människor regelbundet ska kunna ägna sig åt friluftsliv. Då stressrelaterade sjukdomar drabbar allt fler idag anser Matilda Annerstedt att det är viktigt att värna om de grönområden som finns runt våra bostadsområden.

En brittisk studie vid University of Essex bekräftar sambandet mellan hälsa och vistelse i naturen. Professor Jules Pretty och hans forskarlag kom fram till att redan efter fem minuters vistelse i naturen så sker förbättringar i människans välbefinnande, något som visade sig tydligast hos personer med psykisk ohälsa. Man såg även att välbefinnandet ökade ännu mer hos personer som vistades nära vatten. 

Friluftsliv i grupp 

Som vi tidigare tagit upp så är känslan av gemenskap och tillhörighet en fundamental förutsättning för vårt mentala välbefinnande. Inom forskningen pratar man om tre olika sorters gemenskap som är viktiga för hälsan. Dels intim gemenskap, den gemenskap man känner med familjen. Relationell gemenskap som omfattar ett tiotal vänner och till sist kollektiv gemenskap, känslan av att vara delaktig i ett större sammanhang. För den som upplever ofrivillig ensamhet kan vägen ur ensamhet ske genom ett steg in i en kollektiv gemenskap.

Ett tämligen enkelt sätt att öka sitt mentala välbefinnande är således att uppleva naturen i kollektiv gemenskap, i grupp. På så vis skördar vi både de hälsobringande effekter naturen ger samt stärker vårt grundläggande behov av att känna gemenskap. 

Det finns ett flertal föreningar runt om i landet som arrangerar vandringar i grupp. Nivåerna är varierande och det finns något som passar de flesta. Riksföreningen Äldres Hälsa deltog tidigare i höstas i en vandring arrangerad av Stockholms Vandrareförening. Vi pratade med en del av deltagarna:

”Jag är snart 80 år och genom att vandra så har jag bibehållit min rörlighet. Jag känner mig så stärkt av att komma ut i naturen” säger en kvinna med rosiga kinder som knappt ser ut att vara en dag över 60 år.

En annan deltagare pratar om tryggheten. ”Det är en trygghet att gå tillsammans med andra, jag behöver inte oroa mig om något skulle hända, exempelvis om jag skulle snubbla. Gruppen tar hand om varandra.” Just känslan av gemenskap är något som de flesta tar upp.

”Sen barnen och barnbarnen flyttade så har jag känt mig ensam. Detta är ett bra sätt att träffa folk på ett lättsamt sätt utan att det blir påtvingat.”

Alla är dock inte lika pratglada. En äldre man med skägg och ryggsäck tillägger:

”Jag tycker inte så mycket att prata hela tiden, jag vill lyssna till naturen och få sinnesro. Men jag tycker om att göra det i gemenskap.

Att vandra är ett motionssätt som passar de flesta oavsett ålder eller förutsättningar. Det finns även flera leder som är anpassade för dig med rörelsenedsättning. Längs Skåneleden finns ett flertal sträckor där man kan ta sig fram både med rullstol och med rullator. Kullarulla-leden är ett sådant exempel. Leden är helt tillgänglighetsanpassad, det är en 30 km lång sträcka där underlaget består av hårdpackat grus, asfalt och gräs. Den är fri från större nivåskillnader och det finns många vilobänkar utmed leden.

Vandringstips 

Är du intresserad av att testa vandring så arrangerar exempelvis Friluftsfrämjandet vandringar över hela landet på olika nivåer. Alla kan ge sig ut men det finns några tips som gör det hela härligare:

 • Tänk på att träna upp rörligheten i fotled genom att rotera fötterna fram och tillbaka några gånger.
 • En bra ryggsäck med spänne fram avlastar ryggen.
 • Använd skor som avlastar fötterna. Broddar eller dubbskor är att rekommendera om du ger dig ut i hal terräng.
 • Vandring stärker hela kroppen. Men vill du hjälpa kroppen på traven så kombinera gärna vandring med styrkeövningar för ben och rygg.

 

Källor:

Naturen minskar stressen

Vandra med rörelsehinder i Skåne

Värdet av att styrketräna

När vi åldras börjar vår muskelmassa att brytas ner. Ungefär 40 procent av en människas muskelmassa försvinner mellan 20 och 80-års ålder, varav 30 procent av muskelmassan försvinner mellan 50 och 80-års ålder.

Forskning visar flera kopplingar mellan minskad muskelmassa, så kallad sarkopeni, och ett flertal sjukdomar. En svag muskelmassa sammankopplas med diabetes, nedsatt rörelseförmåga,  benskörhet, nedsatt kognitiv förmåga samt för tidig död.

Lyckligtvis så är nedbrytningen av musklerna något vi kan förhindra, men då behöver vi styrketräna. Genom en stark kropp bevarar vi våra fysiska funktioner samt förhindrar fallskador. Har vi starkare muskler så står vi stabilare och reagerar snabbare för att på så vis kunna förhindra att vi faller. Vid styrketräning stärks även skelettet och vi kan därtill även förhindra benbrott om vi nu skulle falla. Vi får det även lättare att röra oss smidigt i vardagen samt mår bättre mentalt. När vi tränar styrka stärks även våra blodkärl samt hjärta vilket förhindrar hjärt- och kärlsjukdomar. 

Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi vid Högskolan i Dalarna, menar att starka muskler, särskilt benen, är viktiga för att äldre personer ska fungera som bäst i vardagen. Han fortsätter:

”En 90-åring är lika träningsbar som en 20-åring och för de äldre ges snabb effekt. Med tio veckors träning kan de äldres muskelmassa öka med 150 procent.”

Den bästa styrketräningen för en åldrande kropp är när vi involverar kroppens stora muskelgrupper. Ungefär 30 minuters styrketräning per vecka räcker för att bygga upp muskelstyrkan. Men har du tid så är två till tre pass per vecka rekommenderat. Då får man möjligheten att dela upp passen på kroppens stora muskelgrupper. Såsom att ett pass fokuserar på stärkande övningar för ryggen och ett annat fokuserar på stärkande övningar för benen. 

Bygg upp varje pass kring olika set. En till tre set per övning. Ett tips är att involvera flera leder i en övning för att öka rörligheten samtidigt. Såsom att involvera både knäled och höftled när du tränar benstyrka. På så vis belastas även skelettet mer varierat.

Varje övning bör upprepas 6-12 gånger för ökad muskelstyrka eller 10-15 gånger för uthållighet. För att bygga upp muskelstyrka är det viktigt att du lyfter tyngre än normalt, dvs tyngre än de lyft du gör i vardagen.

Har du högt blodtryck, hjärtsjukdom eller diabetes så rådgör alltid med din läkare innan du lyfter tunga vikter.

 

Källor:

National Strength and Conditioning Association

Styrketräning för äldre viktigare än du tror

 

Optimera din hälsa genom kosten

Hälsa är ett vitt begrepp, men den mest använda definitionen, samt den vi utgår från när vi pratar om hälsa, är den som beskrivs i Världshälsoorganisationens (World Health Organization, WHO) konstitution från 1948.

” Hälsa är ett tillstånd av fullständigt psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom”. 

Samtliga beståndsdelar är lika viktiga för vårt välmående och vi kan därtill genom olika tillvägagångssätt optimera vår hälsa så att vi kan hålla oss friska och starka så länge som möjligt. Ett tämligen enkelt sätt är genom kosten.

Nyligen publicerades en ny studie gjord av forskare på Karolinska Institutet. Studien jämför hälsovärden mellan individer som blivit hundra år med individer som inte blivit det. I studien ingick 44 636 svenskar i åldern 64-99 år som gav ett blodprov någon gång mellan åren 1985-1996. Efter blodprovet har individerna sedan följts under 35 års tid. Av dessa individer blev 2,7 procent, eller 1224 stycken, hundra år gamla.

Blodprovet undersökte bland annat metabol hälsa, inflammation, hur levern och njurarna mådde, järnnivå i kroppen samt näringsstatus. 

Forskning har tidigare visat att högt kolesterol hade ett nära samband med utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar. Denna studie visade motsatsen. Det var de med lägst nivå totalkolesterol som hade sämst chans att bli hundra år. Högre kolesterol gav ingen ökad risk att dö, inte heller risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdom. 

Gunnar Enström, professor i epidemiologi vid Lunds Universitet, menar att resultatet inte är förvånande. Han förklarar:

”Hos medelålders personer finns det en stark evidens att lägre kolesterol minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Men om man kommer över 75 år är det vanligare att lågt kolesterol är en sjukdomsmarkör. Det kan exempelvis handla om en inflammation eller nedsatt aptit så att man inte får i sig tillräckligt med näring.”

Ett högt glukosvärde var däremot en tydlig markör mellan de som inte blev hundra år och de som blev det. Ett normalt blodsocker bör ligga på ungefär 4 och 6 millimol per liter blod. Värden över detta betraktas inom vården som en varningssignal för diabetes.

Annat som studien tydligt visade var vikten av att få i sig tillräckligt mycket järn samt att ta hand om sina njurar och sin lever. Flera hälsomarkörer som mäter leverfunktion och njurfunktion gav utslag på livslängden. Ett exempel är urinsyra eller urat, som finns i njurstenar. Om halten urinsyra är hög i blodet kan den kristalliseras och ansamlas i lederna och i kroppens senor vilket orsakar tillståndet gikt. Studien visade även ett tydligt samband mellan urinsyra och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Kost som förlänger livet

En lämplig kost för att vi ska hålla oss friska och leva så länge som möjligt är således en kost som håller blodsockret lågt kombinerat med att få i sig mycket järn. Samt att ta hand om sina njurar och sin lever. 

Att långsamma komplexa kolhydrater och fibrer håller blodsockret stabilt samt att vitt socker och snabba kolhydrater höjer blodsockret är inga nyheter. Ibland kan det dock vara lite klurigare. Ett exempel är havregrynsgröt. Havregryn i sig är bra då det innehåller betaglukaner, ett slags lösliga fibrer som kan dämpa blodsockerstegringen. Men trots detta upplever många att havregrynsgröt ger en snabb och rejäl stegring av blodsockret. Detta sker på grund av att havregryn har en finarbetad struktur som gör att den passerar magsäcken snabbt. Ju längre kolhydraterna bearbetas i magsäcken, desto längre tid tar det för blodsockret att höjas. Om man vill sakta ner processen kan det vara bra att lägga till ytterligare fibrer till havregrynsgröten såsom frön, nötter eller havrekli.

Det är även viktigt att få i sig järn för att undvika blodbrist. Järn finns exempelvis i ägg, fullkornsprodukter, spenat, nötter, frön och baljväxter. För att hjälpa kroppen att ta upp järn så bör järnrika livsmedel konsumeras tillsammans med c-vitamin.

Din lever kan behöva en boost för att orka med sitt viktiga utrensningsarbete. Ett enkelt sätt för att stödja levern är genom att äta blåbär. I en studie såg man att daglig konsumtion av blåbär under fyra veckors tid gav levern ett utökat skydd mot inflammation och sjukdom. Även grapefrukt skyddar levern naturligt och anses minska inflammation samt skydda cellerna. Konsumtion av kål såsom grönkål och broccoli främjar leverns avgiftningsarbete och skyddar mot fettlever visar ett flertal studier. 

För att stödja dina njurar så är det viktigt att dra ned på kost som innehåller puriner som ökar produktionen av urinsyra. Exempel på purinrik kost är alkohol, framförallt öl, samt animaliskt protein. Ett sätt att sänka urinsyranivåerna i kroppen är genom regelbunden konditionshöjande träning.

Tänk på att alltid konsultera din läkare om du misstänker att du ligger i riskzonen för att utveckla sjukdom.

 

Källor:

WHO constitution

Det här bör du hålla kolla på

Fem livsmedel som höjer till blodsocker mer än du tror

Njurförbundet, portvinstå

 

 

Det salutogena förhållningssättet

Ett salutogent förhållningssätt går ut på att man fokuserar på de faktorer som upprättar hälsa till skillnad från det patogena perspektivet som går ut på hitta de faktorer som gör människor sjuka. Ordet salutogenes är en sammansättning av det latinska ordet salus, som betyder hälsa eller välmående, samt det grekiska ordet genes, som betyder uppkomst eller ursprung. Salutogenes betyder således hälsans ursprung.

Begreppet myntades av Aron Antonovsky, som var en professor i medicinsk sociologi. Ett viktigt begrepp som tillhör det salutogena förhållningssättet är känslan av sammanhang, på engelska Sense of Coherence, SOC eller på svenska KASAM. Här utgår man från ett perspektiv där individens hälsa betraktas utifrån ett större sammanhang och inte som ett ”antingen eller tillstånd” såsom sjuk eller frisk. 

Antonovskys forskning gick bland annat ut på att hitta de faktorer som håller individen frisk, med ett stort fokus på varför vissa individer var mer resistenta mot sjukdom än andra. Antonovsky fokuserade på varför kriser, konflikter och motgångar påverkade vissa människors hälsotillstånd negativt medan andra inte påverkades alls av liknande situationer. Han kom fram till att de individer som kände en känsla av sammanhang, KASAM, i sin tillvaro klarade kriserna bättre. Han kom även fram till att när en individ känner begriplighet i sin situation samt att hen kan hantera oförutsedda yttre påfrestningar så känner sig individen starkare. 

Teorin om KASAM innebär att man kan betraktas som vid god hälsa trots en fysisk sjukdom. 

KASAM består av tre delar:

 1. Begriplighet: känslan av att det som händer är förståeligt och går att förutse.
 2. Hanterbarhet: att de resurser som behövs för att hantera tillvaron finns tillgängliga. 
 3. Meningsfullhet: att man är delaktig och vill engagera sig i de utmaningar som livet innebär.

Ett salutogent förhållningssätt eller arbetssätt i en organisation går ut på att främja de faktorer där medlemmarna känner samhörighet, förtroende, samt att allas medverkan är av betydelse. Det är även viktigt att medlemmarna känner sig trygga genom att skapa förståelse för organisationen samt att de har möjlighet att använda sig av sina tidigare erfarenheter samt möjlighet att vidareutveckla sin kunskap.

Ett salutogent arbetssätt inom vård och omsorg fungerar på ett liknande sätt. Ett exempel tas upp i en studie i vårdvetenskap gjord av Högskolan i Borås där sjuksköterskor blir medvetna om hur cancerpatienter skattar sin KASAM. Studien visade att de patienter som upplevde en stark känsla av sammanhang, KASAM, upplevde sig mer resistenta mot sjukdom. Genom att be patienter skatta sin KASAM fick sjuksköterskorna en större bild om patientens mående vilket var viktigt för att ge en mer individanpassad omvårdnad. Exempelvis kan patientens KASAM höjas på olika vis såsom att förstärka situationer i patientens liv som skapar en känsla av meningsfullhet. Ett annat exempel var existentiella samtal där sjuksköterskan kunde avlasta patientens rädslor och farhågor. Begriplighet om sjukdomen kan vara ett sätt för patienten att hantera situationen och i bästa fall se mening i livet trots sjukdomen. 

Det finns verksamheter inom vård och omsorg som arbetar utifrån ett salutogent arbetssätt. Ett exempel på en sådan verksamhet är Tre Stiftelser i Göteborg som bedriver äldreomsorg i form av tre vård- och omsorgsboenden. Riksföreningen Äldres Hälsas generalsekreterare Christina Allaskog besökte tidigare under hösten just Tre Stiftelser. Denna verksamhet har ett salutogent tänk i sitt sätt att bedriva omsorg som går ut på att se det friska i individen och därefter förstärka de faktorer som håller människan frisk. På sin hemsida beskriver Tre Stiftelser sin verksamhet på följande vis:

”För dig som inte vill sluta upptäcka, för dig som vill vistas i vackra miljöer. För dig som vill att varje måltid ska vara en njutning och för dig som vill möta vänner för livet.”

Hos Tre Stiftelser får alla hyresgäster avgöra själva hur deras dagar ska se ut samt bestämma själva vad man mår bäst av. När man som hyresgäst flyttar in hos Tre Stiftelser får man berätta sin livshistoria så att man kan behålla sina vanor och njutningar även i sitt nya boende.

Tre Stiftelser vill att alla som bor hos dem ska känna meningsfullhet och har ett antal fokusområden såsom Måltid, Kultur och Miljö. Exempelvis så är deras restaurang öppen för allmänheten där man kan äta näringsriktiga måltider tillagade med säsongsanpassade, närodlade och ekologiska ingredienser. Boendena har även gym med personliga tränare, solanläggningar samt möjlighet att delta i olika studiecirklar. 

Tre Stiftelser vill med detta tillgodose behovet av ett socialt sammanhang för hyresgästerna samt att främja möjligheten till ett aktivt och självständigt liv hela livet. 

Riksföreningen Äldres Hälsa ser positivt på verksamheter som arbetar utifrån ett salutogent arbetssätt, såsom exempelvis Tre Stiftelser, och välkomnar fler liknande initiativ.

Källor:

Salutogenes

Tre Stiftelser

Känsla av sammanhang

Högskolan i Borås, KASAM

Ta hand om dina fötter

Våra fötter hjälper oss att ta oss fram här i livet, men när vi åldras så förändras fötterna och blir svagare. Fötterna kan därför behöva lite extra kärlek.

Thomas Libäck är ortopedingenjör och har hjälpt människor med sina fötter sedan 1980. Thomas som idag är 65 år gick i pension i februari i år men är fortfarande aktiv i sitt företag tre gånger i veckan. Han berättar att han genom åren träffat ett stort antal pensionärer som sökt hjälpt hos honom på grund av fotproblem.

”Det jag främst hjälper till med är ortopediska hjälpmedel såsom inlägg, ortoser, proteser och skor.   När fötterna åldras så får folk fotproblem, vilket gör vardagen olidlig för många. Det handlar ofta om förhårdnader och olika sår, dessutom drabbas folk av diabetes vilket i sin tur påverkar fötterna på olika sätt.” 

Thomas fortsätter och lyfter olika tips för att främja fothälsan:

”Mitt bästa tips för att ge fötterna ett långt bra liv är att tänka på vilka skor man använder. Det är viktigt med skor som inte är för trånga, för smala eller har för grova sömmar. Särskilt som diabetiker så är det viktigt att tänka på detta. Är skorna för mjuka och ger felaktigt stöd kan man dessutom få problem med knäleden, höftleden och fotleden. Har man problem med så kallad hammarklo så är det viktigt att ha skor som har en högre framdel.”

Diabetesfot

En stor del av Thomas kunder är diabetiker. Folk med långvarig diabetes upplever ofta problem med sina fötter. Detta sker på grund av nedsatt blodcirkulation och nervskador vilka är vanliga komplikationer vid diabetes. 

Diabetesfot uppstår när blodsockret varit högt under en längre tid vilket kan skada nerver och blodkärlen i fötterna. Torr och sprucken hud, svårläkta sår och infektioner är följder. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på sina fötter och ta hand om dem lite extra. Diabetesfot kan dock förebyggas genom förebyggande fotvård och regelbundna hälsokontroller. Det finns ett flertal saker man kan göra på egen hand:

 • Studera dina fötter varje dag och var uppmärksam på förändringar såsom förhårdnader och rodnader.
 • Ge fötterna lite extra omvårdnad och varsamhet när du tvättar dem. Använd ljummet vatten, en mjuk handduk och se till att huden mellan tårna blir helt torr.
 • Smörj in fötterna med en fuktighetsbevarande kräm.
 • Använd strumpor i naturmaterial, undvik strumpor med sömmar eller vänd strumporna ut och in samt använd strumpor med mjuk resår.
 • Fila fötterna varsamt. Klipp eller skär absolut inte av förhårdnader.
 • När du klipper tånaglarna så är det viktigt att runda av kanterna för att undvika att en vass nagel skär in i tån.

Ayurvediskt avslappnade fotbad

Enligt Ayurvedisk medicin så har foten ett flertal energipunkter som är kopplat till olika delar av kroppen. Genom att ta hand om våra fötter så stimuleras hela kroppen enligt Ayurveda. Ett sätt är genom ett avslappnade fotbad. 

Gör så här:

 • Fyll ett kärl med ljummet vatten.
 • Tillsätt en eterisk olja som du tycker om. Salt kan även användas men bör undvikas om du har diabetes på grund av att salt kan torka ut fötterna ytterligare.
 • Sätt bägge fötterna i fotbadet.
 • Ta upp den ena foten och massera den med olja. Sesamolja rekommenderas enligt den Ayurvediska traditionen. Men ta den olja som passar dig. Börja massera botten av stortån och ta därefter varje tå för sig. Massera varje tå nedifrån och upp i cirkulära rörelser. Massera sedan hela fotsulan med cirkulerande rörelser. Därefter masserar du ovansidan av foten. Till sist masserar du ankeln. 
 • När du är färdig med ena foten så byter du fot och låter den andra foten vila i vattenbadet.
 • När båda fötterna är masserade så låt bägge fötterna vila i fotbadet tillsammans.  

 

Källor:

Fottekniska

Diabetesfot

Ayurvedic foot oiling

Vi har utbildat nya informatörer!

Riksföreningen Äldres Hälsa har utbildat nya informatörer under hösten 2023!

Riksföreningen Äldres Hälsa har varje år sedan 2019 utbildat nya informatörer, med undantag för pandemiåret 2020. Nyligen hölls den fjärde utbildningsomgången.

Föreningens fjärde informatörsutbildning genomfördes under helgen den 14-15 oktober på Freys Hotel i Stockholm. Samtidigt passade vi även på att hålla en nätverksträff för både nya och befintliga informatörer. Det blev som alltid en mycket trevlig och givande helg med intressanta tankar och diskussioner.

Riksföreningen Äldres Hälsa erbjuder kontinuerligt utbildningstillfällen för dig som vill bli informatör hos oss. Nästa utbildning planeras att ske digitalt, vi återkommer inom kort med mer information om detta så håll utkik på vår hemsida eller sociala media om du är intresserad.

INFORMATÖRERNA – FÖRENINGENS ANSIKTE UTÅT

Riksföreningen Äldres Hälsas informatörer är föreningens ansikte utåt och representerar föreningen på sin ort eller i sin region. Rollen går ut på att agera intressepolitiskt såsom att dela ut föreningens trycksaker och/eller  att delta i olika möten och sammanhang som representant för föreningen.

Ett stort tack till föreningens alla informatörer – nya som befintliga sedan tidigare!

Nya rekommendationer för vaccination mot RS-virus

I september gick Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationen att alla över 75 år bör vaccinera sig mot RS-virus. Även personer över 60 år i vissa riskgrupper bör följa samma rekommendation. 

Johanna Rubin, biträdande verksamhetschef hos Folkhälsomyndigheten, säger i ett pressmeddelande att de godkända vaccinerna har god skyddseffekt på äldre. Enligt Folkhälsomyndigheten finns det en ökad risk för sjukhusvistelse och kan i värsta fall vara livshotande för den som drabbas av viruset. Dessutom skulle de bli en påfrestning för den redan ansträngda sjukvården.

De vaccineringar mot RS-virus som hittills har genomförts har gett god effekt och färre infektioner hos äldre. 

Det är nu upp till regionerna när möjligheten att bli vaccinerad mot RS-virus kommer att införas. I väntan på detta går nu NT-rådet (en expertgrupp som ger råd om nya läkemedelsbehandlingar) ut med att först invänta Anders Tegnells utredning ”En mer ändamålsenlig och effektiv ordning för det nationella vaccinationsprogrammet och det nationella vaccinationsregistret”. Utredningen beräknas vara klar i januari 2024.

Nya rekommendationer för vaccin mot covid-19

Samtidigt går Folkhälsomyndigheten ut med nya rekommendationer för vaccin mot covid-19. Det är viktigt att fortsätta fylla på dosen av vaccin för att undvika allvarlig sjukdom. Färre än hälften av alla över 80 år har tagit den rekommenderade påfyllnadsdosen. Sören Andersson, enhetschef hos Folkhälsomyndigheten, förklarar att personer över 80 år fortfarande är en grupp som är särskilt utsatt att drabbas av allvarliga följder av covid-19. Av denna anledning vill nu Folkhälsomyndigheten påminna om att det är viktigt att fortsätta vaccinera sig. Vi har fortfarande en pågående smittspridning i landet även om den är mindre jämfört med tidigare. 

De nya rekommendationerna för personer över 65 år är följande:

 • Personer mellan 65-79 år rekommenderas en dos under hösten och vintern 2023. Om man tagit en dos efter den 1 augusti 2023 anses den räcka. Även personer som har fått covid-19 diagnostiserad efter den 1 augusti 2023 anses ha ett fullgott skydd mot viruset. Det finns nu ett uppdaterat vaccin på marknaden och den som vill vaccinera sig med det uppdaterade vaccinet bör vänta minst tre månader från senaste dos.
 • För personer över 80 år samt personer boende på särskilda boenden gäller liknande rekommendationer. En dos vaccin rekommenderas under hösten och vintern 2023. Den som har vaccinerat sig efter den 1 augusti 2023 behöver ingen påfyllning. Vill du fylla på med det nya uppdaterade vaccinet så bör det ha gått minst tre månader mellan vaccinationstillfällena.

Riksföreningen Äldres Hälsa välkomnar Folkhälsomyndighetens rekommendationer och annan medicinsk expertis, i hopp om att vi kan skydda såväl oss själva som andra och på så sätt bidra till en stärkt folkhälsa.

Med detta i åtanke gläds vi åt att årets Nobelpris i medicin tilldelas Katalin Karikó och Drew  Weismann för just upptäckten av covid-19-vaccinet. Vaccinerna har inneburit att miljontals liv har kunnat räddas, att sjukdom lindrats och förhindrats samt att vi har kunnat öppna upp våra samhällen igen och kunnat återgå till det normala. Hittills har 13 miljarder doser vaccin mot covid-19 getts över hela världen.

Källor:

FHM; Äldre bör vaccineras mot RS

Vaccin mot RS virus gav effekt

Folkhälsomyndigheten covid-19 vaccin

Nobel prize medicine 2023