Kramar

Efterlängtade kramar

Kramar är väldigt viktiga för vår hälsa – något som många säkerligen har blivit medvetna om under pandemin när kramarna har lyst med sin frånvaro i samband med restriktioner och uppmaningar om fysisk distansering. Tack vare att allt fler nu har blivit vaccinerade är det dock äntligen säkert att omfamna sina nära igen, och en kram kan räcka långt för att ge hälsan en skjuts! 

I mitten av april kom det efterlängtade beskedet från Folkhälsomyndigheten att det var säkert att kramas och träffa andra människor inomhus om det hade gått tre veckor sedan man fått sin första vaccinspruta. 

 

Många hälsofördelar

Men hur betydelsefulla är då just kramar? Forskaren Helena Backlund Wasling är forskare i neurofysiologi vid Sahlgrenska akademien, och menar att kramar är mycket betydelsefulla för hälsan och därmed inte går att överdosera. Några effekter är att pulsen och stresshormoner sänks, blodtrycket sjunker och man blir helt enkelt lugn och avslappnad. Helena Backlund Wasling utvecklar: 

”Man vet att vid beröring så utlöser kroppen hormonet oxytocin, det är ganska välkänt som ’lugn och ro’-hormonet. Och överallt i huden finns känselreceptorer som skickar signaler till de emotionella kodande delarna i hjärnan som ger oss just den där känslomässiga beröringen – och gör att jag känner mig trygg, sedd och bekräftad.”

Tre saker som händer i kroppen när vi kramas (eller vid annan beröring): 

  1. Ökad avslappning – Pulsen sänks och blodtrycket sjunker vilket leder till ökad avslappning.
  2. Känsla av välbehag och samhörighet – så kallade CT-receptorer i huden aktiveras vilket aktiverar de emotionella delarna i hjärnan, vilket i sig resulterar i en känsla av välbehag och samhörighet med andra. 
  3. Minskad oro och ångest – Oxytocin frisätts från hypofysen i hjärnan, något som ger många positiva hälsoeffekter varav en är minskad känsla av oro och ångest. 

 

Behövs så lite 

För att uppnå de positiva hälsoeffekterna räcker det med en lite längre hälsningskram eller en hand på axeln, även om behovet ser olika ut för olika individer. Forskaren Helena Backlund Wasling menar dock att det finns ett samband mellan social samhörighet och god fysisk hälsa. Detta innebär samtidigt att det finns en risk för negativa hälsoeffekter med långvarig isolering och brist på beröring, i form av exempelvis nedstämdhet och depression. Hon förklarar: 

”Beröring är oerhört nödvändigt för hur vi mår som sociala personer. Tänk på det lilla nyfödda barnet som inte hade kunnat överleva utan beröring. Det behovet har vi med oss hela livet. Beröring ska vara en del av varje människas vardag.” 

 

 

 

 

Källa:

SVT Nyheter – ”Nu får vi kramas igen – och därför är det så viktigt”